Народна Освіта » Інформатика » § 7. Таблиці в текстовому документі

НАРОДНА ОСВІТА

§ 7. Таблиці в текстовому документі

Для впорядкування і наочного подання даних у текстовому документі часто використовують таблиці. Дані, подані у вигляді таблиці, є більш зручними для сприйняття.

створення таблиці

Таблиця в текстовому документі — це сукупність клітинок, які можуть містити текст, числа, графічні об’єкти тощо.

Розглянемо способи створення таблиці.

Для створення таблиці простої структури потрібно на вкладці Вставлення у групі Таблиці вибрати команду Таблиця, на схемі таблиці

виділити потрібну кількість рядків і стовпців та клацнути лівою кнопкою миші (рис. 7.1, а). Або вибрати команду Вставити таблицю та у вікні Вставлення таблиці задати кількість рядків і стовпців (рис. 7.1, б).

Щоб накреслити таблицю довільної структури, потрібно вибрати команду Накреслити таблицю (рис. 7.1, а) і, коли вказівник набуде вигляду олівця, намалювати таблицю. Вилучити зайві межі можна за допомогою інструмента Гумка на вкладці Конструктор.

Для перетворення виділеного тексту на таблицю слід вибрати команду Перетворити на таблицю (рис. 7.1, а).

Перед початком роботи з таблицею її потрібно виділити, наприклад клацнувши маркер Ψ над лівим верхнім кутом.

Об’єкти таблиці зручно виділяти за допомогою миші (див. таблицю):

Об'єкт

Опис дії

Клітинка

Діапазон

клітинок

Стовпець

Рядок

Суміжні

об'єкти

Несуміжні

об'єкти

Виділені об’єкти таблиці (клітинки, рядки, стовпці) позначаються іншим кольором, після чого можна здійснювати редагування та форматування.

Щоб зняти виділення, треба клацнути у будь-якому місці сторінки.

Редагування та форматування таблиці

Редагування таблиці передбачає зміну вмісту клітинок, а також розмірів клітинок, стовпців і рядків.

 

Для переміщення окремої межі таблиці треба навести вказівник на потрібну межу до появи двосторонньої стрілки (рис. 7.2), натиснути ліву кнопку миші й перемістити межу, яка при цьому позначається штриховою лінією.

Якщо перетягнути вертикальну межу виділеної клітинки (або кількох клітинок), то зміняться розміри тільки цієї клітинки (або клітинок) і суміжної (або суміжних).

Для зміни розміру одного стовпця або рядка (без зміни розміру інших) слід перетягнути відповідний маркер на лінійці (рис. 7.3). Щоб ці маркери з’явилися, слід клацнути всередині таблиці.

Для переміщення курсора по клітинках потрібно клацнути клітинку і скористатися клавішами керування курсором або клавішею Tab.

Для додавання нового рядка потрібно встановити курсор у клітинку, що міститься в таблиці внизу справа, і натиснути клавішу Tab.

Для налаштування загального стилю таблиці та форматування її об’єктів, наприклад зміни напрямку тексту, об’єднання або розділення клітинок, використовують контекстне меню клітинки або вкладку Конструктор. Форматування вмісту клітинки таблиці здійснюють стандартними засобами Word.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть способи вставлення таблиці в документ.

2. Як змінити розміри стовпця або рядка таблиці?

3. Які об’єкти таблиці можна виділити за допомогою миші?

4. Як розділити одну клітинку таблиці на кілька клітинок?

5. Як об’єднати кілька клітинок таблиці?

6. Як налаштувати загальний стиль таблиці?

Вправа 7

Створити таблицю успішності учнів з кількох предметів.

1) Завантажте текстовий процесор Word. Установіть: розмір паперу — А5, поля — по 2 см, шрифт — Arial, розмір — 12.

2) Створіть таблицю із семи стовпців і шести рядків. Об’єднайте клітинки, змініть висоту рядків за зразком:

Прізвище та ім'я

Предмети

.E

І_

O

O

Lq

Гео

графія

Інфор

матика

Історія

Фізика

             
             
             
             

 

3) Установіть ширину стовпців, уведіть заголовки і відформатуйте за вже наведеним зразком.

4) Введіть у таблицю власні дані та дані ще про трьох учнів класу. Пронумеруйте рядки; заповніть таблицю довільними оцінками. Збережіть файл з іменем Вправа 7 у відповідній папці.

Комп’ютерне тестування

Виконайте тестове завдання 7 з автоматичною перевіркою на сайті interactive.ranok.com.ua.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Бондаренко

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 7-10-2016, 20:15, Переглядів: 1672