НАРОДНА ОСВІТАХімічні властивості та застосування оксидів

Автор: admin от 21-10-2016, 22:21, переглянуло: 7585

Як хімічні властивості оксидів обумовлюють їхнє застосування?

Крім класифікації на основні, кислотні та амфотерні, оксиди можуть бути солетворними, тому що вони здатні утворювати солі за взаємодії з кислотами або основами.

Категорія: Хімія

 


Хімічні властивості солей

Автор: admin от 21-10-2016, 22:25, переглянуло: 8628

«Назвою солей позначають крихкі тіла, що розчиняються у воді, причому вона залишається прозорою; вони не загоряються, якщо в чистому вигляді піддаються дії вогню...»

М. Ломоносов

Категорія: Хімія

 


Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з кислотами, лугами, іншими солями, металами

Автор: admin от 21-10-2016, 03:16, переглянуло: 4407

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• характеризуватихімічні властивості середніх солей і складативідповідні рівняння реакцій;

• прогнозуватиперебіг хімічних реакцій солей з металами, використовуючи ряд активності.

Категорія: Хімія

 


Хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів

Автор: admin от 21-10-2016, 03:11, переглянуло: 4358

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• класифікуватиоксиди;

• наводити прикладиосновних, кислотних, амфотерних оксидів;

• характеризуватихімічні властивості основних, кислотних, амфотерних оксидів і складати відповідні рівняння реакцій;

Категорія: Хімія

 


Хімічні властивості основ

Автор: admin от 21-10-2016, 22:23, переглянуло: 2839

Чому в хімічних властивостях основ є спільне і відмінне?

Клас основ цікавий тим, що луги та нерозчинні основи, що відрізняються за фізичними властивостями, мають також і відмінні хімічні властивості. Тому ми будемо розглядати окремо реакції, що характерні для лугів і нерозчинних основ.

Категорія: Хімія

 


Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації

Автор: admin от 21-10-2016, 03:12, переглянуло: 5645

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• характеризуватихімічні властивості лугів і складативідповідні рівняння реакцій;

• розпізнаватидослідним шляхом луги за допомогою індикаторів.

Категорія: Хімія

 


Хімічні властивості кисню

Автор: admin от 18-01-2017, 22:44, переглянуло: 6209

Загальна характеристика хімічних властивостей кисню

Описати хімічні властивості речовини означає описати її здатність вступати в різні хімічні реакції. Розглянемо хімічні властивості кисню.

Кисень — одна з найактивніших речовин

Категорія: Хімія

 


Хімічні властивості кисню

Автор: admin от 12-02-2017, 11:43, переглянуло: 3568

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:

• називати склад оксидів;

• наводити приклади оксидів, реакцій сполучення;

Категорія: Хімія

 


Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами. Ряд активності металів. Реакції заміщення

Автор: admin от 21-10-2016, 03:14, переглянуло: 3601

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• розрізнятиреакції заміщення;

• характеризуватидеякі хімічні властивості кислот та складативідповідні рівняння реакцій;

• прогнозувати перебіг хімічних реакцій кислот з металами, використовуючи ряд активності;

Категорія: Хімія

 


Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами, основами, солями

Автор: admin от 21-10-2016, 03:15, переглянуло: 10975

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• характеризуватидеякі хімічні властивості кислот та складативідповідні рівняння реакцій;

• висловлювати судженняпро зумовленість застосування кислот їхніми властивостями.

Категорія: Хімія