НАРОДНА ОСВІТАСтруктурна ізомерія насичених вуглеводнів

Автор: admin от 4-05-2013, 01:30, переглянуло: 37043

Опрацювавши цей параграф, ви пригадаєте суть явища гомологи і назви гомоло­гів метану; закріпите вміння складати їхні молекулярні та структурні формули; навчитеся зображувати структурні формули ізомерів парафінів, глибше осягне­те зміст основного положення теорії хімічної будови й зможете в подальшому застосувати набуті знання для пояснення багатоманітності органічних речовин.

Категорія: Хімія

 


Структура періодичної системи хімічних елементів

Автор: admin от 21-10-2016, 02:55, переглянуло: 5020

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• описати структуру періодичної системи;

• розрізняти періоди (великі й малі), головні (А) та побічні (Б) підгрупи періодичної системи.

Категорія: Хімія

 


Структура періодичної системи хімічних елементів

Автор: admin от 23-10-2016, 02:10, переглянуло: 7136

Вивчення параграфа допоможе вам:

зрозуміти принцип створення та розвитку періодичної системи; сформувати розуміння про складові періодичної системи.

 

Категорія: Хімія

 


Структура періодичної системи елементів

Автор: admin от 21-10-2016, 21:32, переглянуло: 4831

Як періодична система може стати підказкою на уроках хімії?

Створену Д. І. Менделєєвим таблицю і сьогодні но-стійво доповнюють й удосконалюють.

Розглянемо будову періодичної системи.

Категорія: Хімія

 


Стан електронів у атомі. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів. Енергетичні рівні та підрівні. Поняття про радіус атома

Автор: admin от 21-10-2016, 02:58, переглянуло: 3391

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• характеризуватистан електронів у атомах та будову електронних оболонок атомів хімічних елементів;

• розрізняти s- і р-електронні орбіталі за розміром і формою;

• складатиелектронні формули атомів та їхній графічний варіант;

• пояснювати суть поняття «радіус атома»;

Категорія: Хімія

 


Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні

Автор: admin от 23-10-2016, 02:12, переглянуло: 2852

Вивчення параграфа допоможе вам:

з’ясувати, у чому полягала недосконалість моделі атома Резерфорда: зрозуміти, як сучасна теорія будови атома пояснює стан електрона в атомі;

сформувати уявлення про атомну орбіталь й електронну хмару; установлювати кількість енергетичних рівнів в електронній оболонці атома.

 

Категорія: Хімія

 


Стійкість електронних оболонок. Йони

Автор: admin от 19-09-2016, 01:46, переглянуло: 13921

Атоми майже всіх елементів не можуть довго перебувати окремо один від одного. Вони з’єднуються з такими самими або іншими атомами. Багато атомів металічного елемента, сполучаючись разом, утворюють метал. Алмаз, графіт, червоний фосфор містять з’єднані між собою атоми неметалічних елементів. Два атоми Окси-гену сполучаються в молекулу O2; із таких молекул складається газ кисень. Вода містить молекули H2O, утворені двома атомами Гідрогену й одним атомом Оксигену. Існують речовини, які складаються не з атомів чи молекул, а з йонів.

Взаємодію між атомами, молекулами, йонами, завдяки якій частинки утримуються разом, називають хімічним зв'язком.

Під час утворення хімічного зв’язку енергія виділяється, а при його руйнуванні поглинається.

 

Категорія: Хімія

 


Способи добування солей

Автор: admin от 19-09-2016, 01:58, переглянуло: 10640

Матеріал параграфа допоможе вам:

• засвоїти найважливіші способи добування солей;

• обирати реакції для добування певної солі й умови, необхідні для їх здійснення.

Категорія: Хімія

 


Способи добування солей

Автор: admin от 21-10-2016, 22:28, переглянуло: 2825

В основі добування солей лежить переробка природних мінералів.

Так чи ні? Чи всі солі можна добути із природних мінералів?

Категорія: Хімія

 


Способи добування основ та амфотерних гідроксидів

Автор: admin от 21-10-2016, 22:26, переглянуло: 2664

«Харчова добавка E 524 — це натрій гідроксид, використовується

як емульгатор. Її виробляють електролізом натрій хлориду...»

Як іще можна добути цю та інші основи?

Категорія: Хімія