НАРОДНА ОСВІТАСтан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні

Автор: admin от 23-10-2016, 02:12, переглянуло: 1744

Вивчення параграфа допоможе вам:

з’ясувати, у чому полягала недосконалість моделі атома Резерфорда: зрозуміти, як сучасна теорія будови атома пояснює стан електрона в атомі;

сформувати уявлення про атомну орбіталь й електронну хмару; установлювати кількість енергетичних рівнів в електронній оболонці атома.

 

Категорія: Хімія

 


Стійкість електронних оболонок. Йони

Автор: admin от 19-09-2016, 01:46, переглянуло: 6801

Атоми майже всіх елементів не можуть довго перебувати окремо один від одного. Вони з’єднуються з такими самими або іншими атомами. Багато атомів металічного елемента, сполучаючись разом, утворюють метал. Алмаз, графіт, червоний фосфор містять з’єднані між собою атоми неметалічних елементів. Два атоми Окси-гену сполучаються в молекулу O2; із таких молекул складається газ кисень. Вода містить молекули H2O, утворені двома атомами Гідрогену й одним атомом Оксигену. Існують речовини, які складаються не з атомів чи молекул, а з йонів.

Взаємодію між атомами, молекулами, йонами, завдяки якій частинки утримуються разом, називають хімічним зв'язком.

Під час утворення хімічного зв’язку енергія виділяється, а при його руйнуванні поглинається.

 

Категорія: Хімія

 


Способи добування солей

Автор: admin от 19-09-2016, 01:58, переглянуло: 7479

Матеріал параграфа допоможе вам:

• засвоїти найважливіші способи добування солей;

• обирати реакції для добування певної солі й умови, необхідні для їх здійснення.

Категорія: Хімія

 


Способи добування солей

Автор: admin от 21-10-2016, 22:28, переглянуло: 1807

В основі добування солей лежить переробка природних мінералів.

Так чи ні? Чи всі солі можна добути із природних мінералів?

Категорія: Хімія

 


Способи добування основ та амфотерних гідроксидів

Автор: admin от 21-10-2016, 22:26, переглянуло: 1448

«Харчова добавка E 524 — це натрій гідроксид, використовується

як емульгатор. Її виробляють електролізом натрій хлориду...»

Як іще можна добути цю та інші основи?

Категорія: Хімія

 


Способи добування основ і амфотерних гідроксидів

Автор: admin от 19-09-2016, 01:57, переглянуло: 4366

Матеріал параграфа допоможе вам:

• з’ясувати можливості добування лугів і нерозчинних основ різними способами:

• обирати реагенти для добування амфотерного гідроксиду.

Категорія: Хімія

 


Способи добування оксидів

Автор: admin от 19-09-2016, 01:57, переглянуло: 1896

Матеріал параграфа допоможе вам:

• з'ясувати можливості добування оксидів різними способами;

• зрозуміти вимоги, які висувають до промислових методів добування речовин.

Категорія: Хімія

 


Способи добування оксидів

Автор: admin от 21-10-2016, 22:26, переглянуло: 2087

Оксиди — найрозповсюдженіший клас неорганічних сполук у природі. Вони входять до складу атмосфери, гідросфери та літосфери нашої планети. Але не всі оксиди існують у природі, їх можна, синтезувати у науково-дослідних лабораторіях чи на хімічних підприємствах.

Категорія: Хімія

 


Способи добування кислот

Автор: admin от 19-09-2016, 01:58, переглянуло: 3314

Матеріал параграфа допоможе вам:

• обирати способи добування кислоти залежно від її складу і властивостей;

• визначати умови, за яких можна здійснити реакцію обміну з утворенням кислоти.

Категорія: Хімія

 


Способи добування кислот

Автор: admin от 21-10-2016, 22:27, переглянуло: 1311

Мешканці Лондона донедавна опалювали свої помешкання вугіллям. Через що у повітря потрапляли вуглекислий та сірчистий гази, а також тонкодисперсні частинки вугілля. Водяна пара, що конденсувалася на частинках пилу, сполучалася із газами і утворювала кислоти, що складали кислотний туман — лондонський смог.

Категорія: Хімія