НАРОДНА ОСВІТАСучасна модель атома

Автор: admin от 19-09-2016, 01:41, переглянуло: 1651

Матеріал параграфа допоможе вам:

• зрозуміти, що таке орбіталь, енергетичний рівень і підрівень;

• з’ясувати форми і розміщення орбіталей у просторі;

Категорія: Хімія

 


Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів

Автор: admin от 21-10-2016, 03:04, переглянуло: 9159

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• розрізняти валентність і ступінь окиснення елемента;

• визначати ступені окиснення елементів у сполуках за їхніми формулами;

• складати хімічні формули бінарних сполук за ступенями окиснення елементів;

Категорія: Хімія

 


Ступінь окиснення та його визначення за хімічною формулою

Автор: admin от 23-10-2016, 02:19, переглянуло: 3107

Вивчення параграфа допоможе вам:

розрізняти валентність і ступінь окиснення; визначати ступені окиснення елементів у сполуках за їх формулою; складати формули бінарних сполук за відомими ступенями окиснення.

Категорія: Хімія

 


Ступінь окиснення

Автор: admin от 19-09-2016, 01:49, переглянуло: 1446

Матеріал параграфа допоможе вам:

• з'ясувати, що називають ступенем окиснення елемента;

• складати формули сполук за значеннями ступенів окиснення елементів;

Категорія: Хімія

 


Ступінь окиснення

Автор: admin от 21-10-2016, 21:50, переглянуло: 900

У ковалентних сполуках валентність атома визначають числом зв'язків, які він утворює з іншими атомами. Чи виправдана така характеристика атома як валентність для йонних сполук?

Категорія: Хімія

 


Структурна ізомерія насичених вуглеводнів

Автор: admin от 4-05-2013, 01:30, переглянуло: 29401

Опрацювавши цей параграф, ви пригадаєте суть явища гомологи і назви гомоло­гів метану; закріпите вміння складати їхні молекулярні та структурні формули; навчитеся зображувати структурні формули ізомерів парафінів, глибше осягне­те зміст основного положення теорії хімічної будови й зможете в подальшому застосувати набуті знання для пояснення багатоманітності органічних речовин.

Категорія: Хімія

 


Структура періодичної системи хімічних елементів

Автор: admin от 21-10-2016, 02:55, переглянуло: 2296

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• описати структуру періодичної системи;

• розрізняти періоди (великі й малі), головні (А) та побічні (Б) підгрупи періодичної системи.

Категорія: Хімія

 


Структура періодичної системи хімічних елементів

Автор: admin от 23-10-2016, 02:10, переглянуло: 4908

Вивчення параграфа допоможе вам:

зрозуміти принцип створення та розвитку періодичної системи; сформувати розуміння про складові періодичної системи.

 

Категорія: Хімія

 


Структура періодичної системи елементів

Автор: admin от 21-10-2016, 21:32, переглянуло: 2319

Як періодична система може стати підказкою на уроках хімії?

Створену Д. І. Менделєєвим таблицю і сьогодні но-стійво доповнюють й удосконалюють.

Розглянемо будову періодичної системи.

Категорія: Хімія

 


Стан електронів у атомі. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів. Енергетичні рівні та підрівні. Поняття про радіус атома

Автор: admin от 21-10-2016, 02:58, переглянуло: 1506

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• характеризуватистан електронів у атомах та будову електронних оболонок атомів хімічних елементів;

• розрізняти s- і р-електронні орбіталі за розміром і формою;

• складатиелектронні формули атомів та їхній графічний варіант;

• пояснювати суть поняття «радіус атома»;

Категорія: Хімія