НАРОДНА ОСВІТАУчебник Химия 7 класс Григорович читать онлайн

Автор: admin от 19-01-2017, 04:51, переглянуло: 18734

 Год издания: 2015

 Издательство: "Ранок"

 Авторы: А. В. Григорович


Учебник Химия 7 класс Григорович

Категорія: Хімія, Підручники, книги, Підручники 7 клас

 


Урок 9. Атоми та молекули

Автор: admin от 20-01-2017, 23:56, переглянуло: 3284

Мета: сформувати поняття про частинки, з яких побудовані речовини: атоми та молекули; поглибити та узагальнити знання про атом та його будову; ознайомити учнів з молекулярною та немолекулярною будовою речовин, установити залежність між властивостями речовин та їхньою будовою.

Категорія: Хімія

 


Урок 8. Практична робота № 2. Розділення неоднорідної суміші

Автор: admin от 20-01-2017, 23:53, переглянуло: 3432

Мета: навчитися застосовувати теоретичні знання про основні способи розділення сумішей в процесі очищення забрудненої кухонної солі; сформувати навички поводження з хімічними речовинами і нескладним хімічним обладнанням; формувати навички робити висновки за результатами роботи.

Категорія: Хімія

 


Урок 7. Методи розділення сумішей

Автор: admin от 20-01-2017, 23:51, переглянуло: 4241

Мета: навчитися застосовувати теоретичні знання про основні способи розділення сумішей в процесі очищення забрудненої кухонної солі; сформувати навички поводження з хімічними речовинами і нескладним хімічним обладнанням; формувати навички робити висновки за результатами роботи.

Категорія: Хімія

 


Урок 6. Чисті речовини і суміші

Автор: admin от 20-01-2017, 23:47, переглянуло: 4177

Мета: закріпити уявлення про чисті речовини і суміші, їх подібність та відмінність. Розглянути основні способи розділення сумішей; сформувати навички відрізняти суміші від чистих речовин.

Категорія: Хімія

 


Урок 5. Речовина, матеріал, тіло. Фізичні властивості речовин. Як вивчають речовини: спостереження й експеримент у хімії

Автор: admin от 20-01-2017, 23:46, переглянуло: 9545

Мета: сформувати поняття «тіло», «матеріал», «речовина» та навчити їх розрізняти; показати, що кожна речовина має свої властивості; навчити описувати речовини за їхніми фізичними властивостями та визначати речовини за їхніми властивостями.

Категорія: Хімія

 


Урок 4. Практична робота № 1. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум'я

Автор: admin от 20-01-2017, 23:40, переглянуло: 3049

Мета: закріпити знання правил безпеки при роботі в кабінеті хімії;
сформувати навички поводження з нагрівальними приладами та хімічним посудом; ознайомити учнів з будовою полум’я.

Категорія: Хімія

 


Урок 3. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом. Правила безпеки під час роботи в лабораторії

Автор: admin от 20-01-2017, 23:37, переглянуло: 2330

Мета: ознайомити учнів з правилами безпеки, з правилами користування найпоширенішим хімічним обладнанням, рідкими, твердими та газуватими речовинами; з правилами надання першої медичної допомоги при потраплянні їдких речовин на шкіру, в очі та дихальні шляхи; навчити учнів виконувати найпростіші операції під час виконання хімічних експериментів.

Категорія: Хімія

 


Урок 2. Короткі відомості з історії хімії

Автор: admin от 20-01-2017, 23:32, переглянуло: 5442

Мета: ознайомити учнів з особливостями розвитку хімії як науки; розглянути значення основних етапів розвитку хімії у її становленні як науки; навести гіпотези походження слова «хімія»;

Категорія: Хімія

 


Урок 16. Розв’язування задач

Автор: admin от 21-01-2017, 00:15, переглянуло: 4365

Мета: узагальнити та систематизувати знання про хімічні формули, про якісний та кількісний склад речовин; розвивати навички розв’язання задач з використанням масової частки елемента в речовині; ознайомити зі способами визначення формул речовин за даними про масові частки елементів (за бажанням учителя).

Категорія: Хімія