НАРОДНА ОСВІТАУрок 5. Речовина, матеріал, тіло. Фізичні властивості речовин. Як вивчають речовини: спостереження й експеримент у хімії

Автор: admin от 20-01-2017, 23:46, переглянуло: 4704

Мета: сформувати поняття «тіло», «матеріал», «речовина» та навчити їх розрізняти; показати, що кожна речовина має свої властивості; навчити описувати речовини за їхніми фізичними властивостями та визначати речовини за їхніми властивостями.

Категорія: Хімія

 


Урок 4. Практична робота № 1. Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум'я

Автор: admin от 20-01-2017, 23:40, переглянуло: 1535

Мета: закріпити знання правил безпеки при роботі в кабінеті хімії;
сформувати навички поводження з нагрівальними приладами та хімічним посудом; ознайомити учнів з будовою полум’я.

Категорія: Хімія

 


Урок 3. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом. Правила безпеки під час роботи в лабораторії

Автор: admin от 20-01-2017, 23:37, переглянуло: 861

Мета: ознайомити учнів з правилами безпеки, з правилами користування найпоширенішим хімічним обладнанням, рідкими, твердими та газуватими речовинами; з правилами надання першої медичної допомоги при потраплянні їдких речовин на шкіру, в очі та дихальні шляхи; навчити учнів виконувати найпростіші операції під час виконання хімічних експериментів.

Категорія: Хімія

 


Урок 2. Короткі відомості з історії хімії

Автор: admin от 20-01-2017, 23:32, переглянуло: 2557

Мета: ознайомити учнів з особливостями розвитку хімії як науки; розглянути значення основних етапів розвитку хімії у її становленні як науки; навести гіпотези походження слова «хімія»;

Категорія: Хімія

 


Урок 16. Розв’язування задач

Автор: admin от 21-01-2017, 00:15, переглянуло: 2258

Мета: узагальнити та систематизувати знання про хімічні формули, про якісний та кількісний склад речовин; розвивати навички розв’язання задач з використанням масової частки елемента в речовині; ознайомити зі способами визначення формул речовин за даними про масові частки елементів (за бажанням учителя).

Категорія: Хімія

 


Урок 15. Масова частка елемента в складній речовині

Автор: admin от 21-01-2017, 00:13, переглянуло: 2671

Мета: сформувати поняття про масову частку хімічного елемента в складній речовині; навчити обчислювати масову частку елемента в сполуці та масу елемента в певній масі сполуки за його масовою часткою.

Категорія: Хімія

 


Урок 14. Відносна молекулярна маса та відносна формульна маса

Автор: admin от 21-01-2017, 00:10, переглянуло: 1953

Мета: сформувати поняття про відносну молекулярну та відносну формульну маси; навчити обчислювати відносну молекулярну та відносну формульну маси.

Категорія: Хімія

 


Урок 13. Контроль знань учнів

Автор: admin от 21-01-2017, 00:07, переглянуло: 831

Мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів з вивченого матеріалу; узагальнити знання учнів; виявити прогалини в засвоєнні навчального матеріалу.

Категорія: Хімія

 


Урок 12. Маса атома. Відносна атомна маса

Автор: admin от 21-01-2017, 00:04, переглянуло: 2120

Мета: сформувати поняття про атомну одиницю маси та відносну атомну масу; сформувати поняття про відмінність термінів «маса атома» та «відносна атомна маса»; сформувати навички порівнювати значення відносних атомних мас хімічних елементів.

Категорія: Хімія

 


Урок 11. Хімічні формули речовин

Автор: admin от 21-01-2017, 00:01, переглянуло: 1331

Мета: сформувати уявлення про спосіб запису складу речовин; навчити записувати хімічні формули та читати їх; ознайомити з поняттям «формульна одиниця»; сформувати навички аналізувати якісний та кількісний склад речовин за хімічною формулою.

Категорія: Хімія