НАРОДНА ОСВІТАУрок 15. Масова частка елемента в складній речовині

Автор: admin от 21-01-2017, 00:13, переглянуло: 4723

Мета: сформувати поняття про масову частку хімічного елемента в складній речовині; навчити обчислювати масову частку елемента в сполуці та масу елемента в певній масі сполуки за його масовою часткою.

Категорія: Хімія

 


Урок 14. Відносна молекулярна маса та відносна формульна маса

Автор: admin от 21-01-2017, 00:10, переглянуло: 4757

Мета: сформувати поняття про відносну молекулярну та відносну формульну маси; навчити обчислювати відносну молекулярну та відносну формульну маси.

Категорія: Хімія

 


Урок 13. Контроль знань учнів

Автор: admin от 21-01-2017, 00:07, переглянуло: 1836

Мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів з вивченого матеріалу; узагальнити знання учнів; виявити прогалини в засвоєнні навчального матеріалу.

Категорія: Хімія

 


Урок 12. Маса атома. Відносна атомна маса

Автор: admin от 21-01-2017, 00:04, переглянуло: 3849

Мета: сформувати поняття про атомну одиницю маси та відносну атомну масу; сформувати поняття про відмінність термінів «маса атома» та «відносна атомна маса»; сформувати навички порівнювати значення відносних атомних мас хімічних елементів.

Категорія: Хімія

 


Урок 11. Хімічні формули речовин

Автор: admin от 21-01-2017, 00:01, переглянуло: 2342

Мета: сформувати уявлення про спосіб запису складу речовин; навчити записувати хімічні формули та читати їх; ознайомити з поняттям «формульна одиниця»; сформувати навички аналізувати якісний та кількісний склад речовин за хімічною формулою.

Категорія: Хімія

 


Урок 10. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поняття про Періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва

Автор: admin от 20-01-2017, 23:59, переглянуло: 6858

Мета: сформувати поняття про хімічний елемент; ознайомити учнів із символами і назвами хімічних елементів за сучасною українською номенклатурою; ознайомити зі структурою Періодичної системи й принципами розміщення хімічних елементів у таблиці; навчити користуватися Періодичною системою
для знаходження інформації про хімічні елементи.

Категорія: Хімія

 


Урок 1. Хімія — природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті

Автор: admin от 20-01-2017, 23:30, переглянуло: 4016

Мета: сформувати уявлення про предмет вивчення хімії, показати зв'язок хімії з іншими природничими науками; ознайомити учнів з основними напрямками застосування хімічних знань; визначити позитивний та негативний вплив хімії на розвиток цивілізації; ознайомити учнів з правилами поведінки учнів у кабінеті хімії.

Категорія: Хімія

 


Уравнения химических реакций. Закон сохранения массы веществ в химических реакциях

Автор: admin от 19-01-2017, 03:26, переглянуло: 3516

Закон сохранения массы

Все химические превращения удобно описывать посредством химических формул и уравнений реакций. Процесс горения угля можно описать такой схемой.

Категорія: Хімія

 


Умови виникнення ти припинення горіння. Маркування небезпечних речовин

Автор: admin от 12-02-2017, 11:44, переглянуло: 6416

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:

• називати умови виникнення й припинення горіння;

• наводити приклади маркування небезпечних речовин;

Категорія: Хімія

 


Узагальнення знань про неорганічні речовини

Автор: admin от 19-09-2016, 01:59, переглянуло: 3337

Матеріал параграфа допоможе вам:

• цілісно сприйняти класифікацію неорганічних речовин;

• усвідомити зв’язок між типом хімічного елемента і типами його сполук;

• переконатися в тому, що сполуки одного класу (однієї групи) мають аналогічну будову.

Категорія: Хімія