НАРОДНА ОСВІТАУрок 10. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поняття про Періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва

Автор: admin от 20-01-2017, 23:59, переглянуло: 4800

Мета: сформувати поняття про хімічний елемент; ознайомити учнів із символами і назвами хімічних елементів за сучасною українською номенклатурою; ознайомити зі структурою Періодичної системи й принципами розміщення хімічних елементів у таблиці; навчити користуватися Періодичною системою
для знаходження інформації про хімічні елементи.

Категорія: Хімія

 


Урок 1. Хімія — природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті

Автор: admin от 20-01-2017, 23:30, переглянуло: 1534

Мета: сформувати уявлення про предмет вивчення хімії, показати зв'язок хімії з іншими природничими науками; ознайомити учнів з основними напрямками застосування хімічних знань; визначити позитивний та негативний вплив хімії на розвиток цивілізації; ознайомити учнів з правилами поведінки учнів у кабінеті хімії.

Категорія: Хімія

 


Уравнения химических реакций. Закон сохранения массы веществ в химических реакциях

Автор: admin от 19-01-2017, 03:26, переглянуло: 2022

Закон сохранения массы

Все химические превращения удобно описывать посредством химических формул и уравнений реакций. Процесс горения угля можно описать такой схемой.

Категорія: Хімія

 


Умови виникнення ти припинення горіння. Маркування небезпечних речовин

Автор: admin от 12-02-2017, 11:44, переглянуло: 3848

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:

• називати умови виникнення й припинення горіння;

• наводити приклади маркування небезпечних речовин;

Категорія: Хімія

 


Узагальнення знань про неорганічні речовини

Автор: admin от 19-09-2016, 01:59, переглянуло: 1325

Матеріал параграфа допоможе вам:

• цілісно сприйняти класифікацію неорганічних речовин;

• усвідомити зв’язок між типом хімічного елемента і типами його сполук;

• переконатися в тому, що сполуки одного класу (однієї групи) мають аналогічну будову.

Категорія: Хімія

 


Тлумачний словничок хімічних термінів за 8 клас

Автор: admin от 18-10-2016, 22:31, переглянуло: 443

Абразивний (лат. авгасіо - зіскоблюю) - шліфувальний.

Алгоритм (лат. algorithmus) - система правил для розв’язування певного класу задач. Від імені середньовічного узбецького математика аль-Хорезмі.

Бінарний (лат. binarius) - подвійний; бінарні сполуки - сполуки, що складаються з двох елементів.

Категорія: Хімія

 


Тлумачний словничок хімічних термінів за 8 клас

Автор: admin от 21-10-2016, 03:26, переглянуло: 594

Алгоритм - походить від algorithmi - латинської форми написання імені великого математика IX ст. Аль Хорезмі, який сформулював правила виконання арифметичних дій. Точний набір інструкцій, які описують послідовність дій виконавця для досягнення результату, розв’язування завдання.

Алгоритмічний - прикм. до алгоритм.

Категорія: Хімія

 


Тлумачний словник хімічних термінів за 7 клас

Автор: admin от 12-02-2017, 11:53, переглянуло: 657

Аеро- (від грец. - повітря) - частина складних слів, яка означає «повітряний».

Аерація (від грец. - повітря) - штучне насичення різних середовищ повітрям.

Акумулятор (від лат. accu mulator - збирач) - пристрій для нагромадження енергії з метою її наступного використання.

Категорія: Хімія

 


Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння

Автор: admin от 12-02-2017, 11:41, переглянуло: 17661

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:

• пояснювати сутність рівнянь хімічних реакцій;

Категорія: Хімія

 


Сучасне формулювання періодичного закону

Автор: admin от 19-09-2016, 01:41, переглянуло: 2039

Матеріал параграфа допоможе вам:

• з'ясувати, що таке ізотопи і нукліди;

• обчислювати відносну атомну масу елемента за його ізотопним складом;

Категорія: Хімія