НАРОДНА ОСВІТАХімічні формули речовин

Автор: admin от 18-01-2017, 22:34, переглянуло: 3191

Відтоді, як хімічні знання зображувалися у вигляді міфічних сюжетів на гравюрах (мал. 11, с. 15), минуло кілька століть. За цей час хімічна мова дуже змінилася. Ви вже ознайомилися з «буквами» хімічної мови — символами хімічних елементів. Ці «букви» можуть складатися у «слова» — хімічні формули.

Категорія: Хімія

 


Хімічні формули речовин

Автор: admin от 12-02-2017, 11:37, переглянуло: 2449

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:

• описувати й порівнювати якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами;

• пояснювати зміст хімічних формул.

Категорія: Хімія

 


Хімічні елементи, їхні назви і символи. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва

Автор: admin от 12-02-2017, 11:35, переглянуло: 9939

Опрацювавши матеріал параграфа, ви зможете:

• пояснити зміст поняття «хімічний елемент»;

Категорія: Хімія

 


Хімічні елементи

Автор: admin от 18-01-2017, 22:33, переглянуло: 3737

Поняття про хімічні елементи

Усі речовини складаються з молекул або атомів. Молекули та йони утворюються з атомів. Отже, усе в природі складається з атомів. Усього на Землі та в космічному просторі виявлено 89 різних видів атомів, ще 29 видів добуто вченими штучно.

Категорія: Хімія

 


Хімічні властивості та застосування оксидів

Автор: admin от 21-10-2016, 22:21, переглянуло: 6166

Як хімічні властивості оксидів обумовлюють їхнє застосування?

Крім класифікації на основні, кислотні та амфотерні, оксиди можуть бути солетворними, тому що вони здатні утворювати солі за взаємодії з кислотами або основами.

Категорія: Хімія

 


Хімічні властивості солей

Автор: admin от 21-10-2016, 22:25, переглянуло: 6660

«Назвою солей позначають крихкі тіла, що розчиняються у воді, причому вона залишається прозорою; вони не загоряються, якщо в чистому вигляді піддаються дії вогню...»

М. Ломоносов

Категорія: Хімія

 


Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з кислотами, лугами, іншими солями, металами

Автор: admin от 21-10-2016, 03:16, переглянуло: 3697

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• характеризуватихімічні властивості середніх солей і складативідповідні рівняння реакцій;

• прогнозуватиперебіг хімічних реакцій солей з металами, використовуючи ряд активності.

Категорія: Хімія

 


Хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних оксидів

Автор: admin от 21-10-2016, 03:11, переглянуло: 2897

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• класифікуватиоксиди;

• наводити прикладиосновних, кислотних, амфотерних оксидів;

• характеризуватихімічні властивості основних, кислотних, амфотерних оксидів і складати відповідні рівняння реакцій;

Категорія: Хімія

 


Хімічні властивості основ

Автор: admin от 21-10-2016, 22:23, переглянуло: 2456

Чому в хімічних властивостях основ є спільне і відмінне?

Клас основ цікавий тим, що луги та нерозчинні основи, що відрізняються за фізичними властивостями, мають також і відмінні хімічні властивості. Тому ми будемо розглядати окремо реакції, що характерні для лугів і нерозчинних основ.

Категорія: Хімія

 


Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації

Автор: admin от 21-10-2016, 03:12, переглянуло: 4795

Після опрацювання параграфа ви зможете:

• характеризуватихімічні властивості лугів і складативідповідні рівняння реакцій;

• розпізнаватидослідним шляхом луги за допомогою індикаторів.

Категорія: Хімія