Народна Освіта » Материалы за 05.03.2013

НАРОДНА ОСВІТАОхарактеризуйте особливості руху крові в організмі людини і причини гіпо- та гіпертонії

Автор: admin от 5-03-2013, 23:59, переглянуло: 5638

 1. Визначення: кровообіг.
 2. Види судин. Робота серця.
 3. Мале і велике кола кровообігу.
 4. Пульс і кров’яний тиск.
 5. Гіпертонія і гіпотонія, їхні причини.
 6. Висновок.

Рух крові судинами називається кровообігом. Тільки постійно рухаючись, кров здійснює свої основні функції: транспорт пожив­них речовин і газів та виведення з тканин і органів кінцевих про­дуктів розпаду.

Категорія: Біологія

 


Перша допомога при опіках, електротравмах та обмороженні

Автор: admin от 5-03-2013, 23:57, переглянуло: 3321

 1. Типи опіків. .
 2. Перша допомога при термічних опіках різного ступеня.
 3. Особливості допомоги при ураженні електричним струмом.
 4. Ознаки обмороження.
 5. Допомога при обмороженнях різного ступеня.

Опіки можуть бути різного ступеня тяжкості, залежно від стадії опіку.

Категорія: Біологія

 


Вплив екологічного стану України на здоров'я людини

Автор: admin от 5-03-2013, 23:55, переглянуло: 2909

1. Екологічний стан в Україні.

2. Забруднення довкілля й здоров’я людини.

3. Радіоактивне забруднення.

4. Висновок.

Сучасний екологічний стан в Україні характеризується інтен­сивним забрудненням атмосфери, ґрунту і води.

Категорія: Біологія

 


Яку роль відіграють представники найпростіших у природі та житті людини?

Автор: admin от 5-03-2013, 23:47, переглянуло: 11972

1. Найпростіші — тварини з клітинним рівнем організації.

2. Паразитичні види одноклітинних тварин:

 • дизентерійна амеба;
 • трипаносома;
 • лейшманії;
 • трихомонада;
 • лямблія;
 • токсоплазма;
 • малярійний плазмодій;
 • балантідій.

3. Висновок.

Категорія: Біологія

 


Як можна зменшити вплив негативних емоцій на організм

Автор: admin от 5-03-2013, 23:42, переглянуло: 3556

1.  Дія емоційних реакцій на організм.

2.  Причини виникнення неврозів.

3.  Профілактика і лікування нервових розладів.

Будь-яка емоційна реакція тією чи іншою мірою спричиняє зміни в діяльності практично всіх фізіологічних систем організ­му.

Категорія: Біологія

 


Характеристика земноводних та ускладнення їх будови порівняно з рибами.

Автор: admin от 5-03-2013, 23:36, переглянуло: 24227

 1. Земноводні — перші наземні тварини.
 2. Пристосування до водно-наземного способу життя.
 3. «Водні» ознаки земноводних.
 4. Відмінні ознаки земноводних та водних.
 5. Висновок

Земноводні, хоча і вважаються першими наземними тварина­ми, зберігають постійний зв’язок з водою (звідки й назва).

Категорія: Біологія

 


Значення загартовування організму. Способи загартовування

Автор: admin от 5-03-2013, 23:31, переглянуло: 4958

 1. Суть загартовування.
 2. Гігієнічні вимоги до загартовування.
 3. Методи загартовування.

Під загартовуванням розуміють комплекс методів, спрямова­них на підвищення функціонування резервів організму та його опірності до несприятливої дії фізичних чинників навколишнього середовища.

Категорія: ---

 


Чому діяльність людини вважається екологічним фактором

Автор: admin от 5-03-2013, 23:25, переглянуло: 3733

 1. Перетворення людиною довкілля.
 2. Оброблення ґрунту.
 3. Розміщення рослинних і тваринних видів.
 4. Техногенна міграція елементів.
 5. Створення нових речовин, механізмів, машин.
 6. Пристосування живих організмів до антропогенних чинників.
 7. Висновок

Людина — єдина жива істота на Землі, яка свідомо та ціле­спрямовано змінює навколишнє середовище.

Категорія: Біологія

 


Значення нервової регуляції в адаптації організму до умов навколишнього середовища

Автор: admin от 5-03-2013, 23:21, переглянуло: 6290

 1. Одержання і перероблення інформації.
 2. Пристосування до мінливих умов середовища.
 3. Зміна поведінки.
 4. Висновок

Нервова система забезпечує виживання організму в цілому.

Категорія: Біологія

 


Особливості будови дощового черв’яка та його значення у природі

Автор: admin от 5-03-2013, 23:05, переглянуло: 57201

 1. Особливості будови дощового черв'яка.
 2. Значення дощових червів у природі.
 3. Висновок.

Дощовий черв’як належить до типу кільчастих червів. Його тіло розчленовано на однакові сегменти, що йдуть один за одним. Рухається за допомогою щетинок, що зібрані в пучки.

Категорія: Біологія

 

Назад Вперед