Народна Освіта » Біологія » Охарактеризуйте особливості руху крові в організмі людини і причини гіпо- та гіпертонії

НАРОДНА ОСВІТА

Охарактеризуйте особливості руху крові в організмі людини і причини гіпо- та гіпертонії

  1. Визначення: кровообіг.
  2. Види судин. Робота серця.
  3. Мале і велике кола кровообігу.
  4. Пульс і кров’яний тиск.
  5. Гіпертонія і гіпотонія, їхні причини.
  6. Висновок.

схема кровообігу (мале та велике коло)Рух крові судинами називається кровообігом. Тільки постійно рухаючись, кров здійснює свої основні функції: транспорт пожив­них речовин і газів та виведення з тканин і органів кінцевих про­дуктів розпаду.

Кровоносні судини — це порожнисті трубки різного діаметру, які утворюють замкнуту кровоносну систему. Розрізняють три види судин: артерії, вени та капіляри. Усі судини в організмі лю­дини об’єднуються в два кола кровообігу: велике та мале.

Кров рухається судинами за рахунок ритмічної роботи серця, а також різниці тиску в судинах при виході крові із серця і у ве­нах — при поверненні її в серце. Ритмічне коливання стінок арте­ріальних судин, яке викликане роботою серця, називається пуль-

сом. Швидкість току крові в капілярах дуже мала, завдяки чому кров встигає віддати кисень і поживні речовини тканинам і забра­ти продукти розпаду.

При виштовхуванні чергової порції крові із серця в аорту і в легеневу артерію утворюється високий тиск крові. По мірі від­далення від серця тиск зменшується і найменшим стає у венах.

Різниця між високим тиском крові в аорті і легеневій артерії і низьким тиском в порожнистих і легеневих венах забезпечує без­перервний рух крові по всьому колу кровообігу.

У здорових людей у стані спокою в нормі тиск 120/80 ммрт. ст.

Стійке підвищення кров’яного тиску називається гіпертоні­єю, а його пониження — гіпотонією.

В обох випадках порушується нормальне кровопостачання ор­ганів, погіршуються умови їх праці.

Для жителів південних районів, тренованих спортсменів гіпо­тонія є природною.

Висновок: кровоносна система в людини замкнута, з чотири­камерним серцем і двома колами кровообігу, що забезпечує повний поділ венозної й артеріальної крові.

Запам’ятай: кровообіг, артерії, вени, капіляри, мале і вели­ке кола кровообігу, пульс, тиск крові, гіпертонія, гіпотонія.

Категорія: Біологія

Автор: admin от 5-03-2013, 23:59, Переглядів: 5525