Народна Освіта » Біологія » Як можна зменшити вплив негативних емоцій на організм

НАРОДНА ОСВІТА

Як можна зменшити вплив негативних емоцій на організм

1.  Дія емоційних реакцій на організм.

2.  Причини виникнення неврозів.

3.  Профілактика і лікування нервових розладів.

Негативні емоціїБудь-яка емоційна реакція тією чи іншою мірою спричиняє зміни в діяльності практично всіх фізіологічних систем організ­му. Людина за допомогою вольових зусиль може подавити про­яви емоційних реакцій. Але подавити реакцію внутрішніх органів і фізіологічних систем, тобто зменшити частоту серцевих скоро­чень, припинити розширення або звуження судин, можна тільки на початку емоційної реакції й тільки людям, які достатньо во­лодіють засобами саморегуляції психіки. Водночас тривале втру­чання в суцільний емоційний комплекс і переадресування своєї емоційної сили із зовнішньої реакції на внутрішні органи створює передумови для їхнього захворювання.

Найпоширенішим нервово-психічним порушенням є неврози. Причиною виникнення неврозів у людини є порушення функцій нервових клітин кори великого мозку. Надлишок гальмівних про­цесів (постійні заборони, вимушені обмеження) також можуть бути причиною неврозів. За своїм проявом неврози поділяють на декілька форм: неврастенія; невроз нав’язливих станів; істерія; психастенія.

Неврози часто супроводжуються порушенням вегетативних систем. Часто для відновлення функціонального стану нервової системи й організму взагалі достатньо збільшити час активно­го відпочинку, усунути причини, що спричинили невроз. Сильні прояви невротичних станів вимагають детального обстеження і лі­кування.

Фізіологічно закономірним наслідком тривалих затримань і сильного затиснення емоцій є не тільки відхилення психіки лю­дини, але й значне послаблення функціонального стану організму, його захисних сил.

Висновок: для відновлення функціонального стану нервової системи необхідно виділяти час для активного відпочинку, до­тримуватись правил гігієни розумової праці, не допускати над­лишку негативних емоцій. У разі посилення нервового розладу не­обхідна госпіталізація.

Запам’ятай: емоційна реакція, органи, нервова система, мозок, невроз, фізіологія.

Категорія: Біологія

Автор: admin от 5-03-2013, 23:42, Переглядів: 3513