Народна Освіта » Біологія » Чому діяльність людини вважається екологічним фактором

НАРОДНА ОСВІТА

Чому діяльність людини вважається екологічним фактором

  1. Перетворення людиною довкілля.
  2. Оброблення ґрунту.
  3. Розміщення рослинних і тваринних видів.
  4. Техногенна міграція елементів.
  5. Створення нових речовин, механізмів, машин.
  6. Пристосування живих організмів до антропогенних чинників.
  7. Висновок

Вплив людини на довкілля та навколишнє середовищеЛюдина — єдина жива істота на Землі, яка свідомо та ціле­спрямовано змінює навколишнє середовище. На відміну від тва­рин, що пристосовуються до умов довкілля, людина перетворює його, підкоряючи своїм і суспільним потребам.

Сучасне людство охопило своїм впливом усю планету. На об­роблюваній людьми 1/10 частині суші продукується 1/6 частина загальної кількості органічної речовини, що утворюється на зем­ній поверхні.

Людина впливає на розміщення рослинних і тваринних видів. У зв’язку з господарською діяльністю людини, розвитком про­мисловості, ростом міст і будівництвом транспортних мереж змі­нилися умови проживання багатьох біологічних видів. Діяльність людини привела до зміни їхніх ареалів, чисельності, іноді — до повного зникнення. Деякі види стали активно еволюціонувати в зміненому людиною довкіллі. Людина вивела багато нових порід тварин і сортів рослин, штамів мікроорганізмів.

Вилучення природних копалин призвело до інтенсивної тех­ногенної міграції хімічних елементів. Із земних надр на поверхню винесено величезну масу металів, в атмосферу викинуто мільйони тонн промислових газів — СO2, Н2S, SO2 тощо.

Людина створила нові речовини, які не зустрічаються в при­роді, наприклад синтетичні волокна. Революційним кроком стало створення різних механізмів і машин.

Сьогодні людина освоїла й змінила ландшафти приблизно на 55 % поверхні суші Землі. До її виробничої діяльності активно втягуються літосфера, гідросфера, атмосфера і біосфера.

У результаті живим організмам доводиться пристосовувати­ся не тільки до змін довкілля, але й до антропогенних чинників, пов’язаних із впливом людини. Діяльність людини стає екологіч­ним чинником.

Висновок: діяльність людини приводить до зміни довкілля; живі організми пристосовуються до дії антропогенних чинни­ків і еволюціонують у створеному людиною середовищі; антро­погенні перетворення довкілля стають важливим екологічним чинником.

Запам’ятай: довкілля, антропогенні чинники.

Категорія: Біологія

Автор: admin от 5-03-2013, 23:25, Переглядів: 3646