НАРОДНА ОСВІТАТаблиці в текстових документах

Автор: admin от 16-10-2016, 15:52, переглянуло: 13871

1. Наведіть приклади використання таблиць у вивченні різних шкільних предметів та в повсякденному житті.

2. Як перемістити курсор у табличному процесорі?

3. Які властивості має графічне зображення в текстовому документі? Які значення вони можуть приймати?

Категорія: Інформатика

 


Створення та опрацювання в текстовому документі символів, колонок, списків

Автор: admin от 16-10-2016, 15:51, переглянуло: 5204

1. Які способи виділення тексту ви знаєте?

2. Які операції редагування символів та абзаців тексту ви знаєте? Як вони здійснюються?

3. Які операції форматування символів і абзаців тексту ви знаєте? Як вони виконуються?

4. Яке призначення маркерів на горизонтальній лінійці?

Категорія: Інформатика

 


Стиснення і архівування даних

Автор: admin от 16-10-2016, 15:50, переглянуло: 16718

1.    З якими комп’ютерними програмами ви вже вмієте працювати? Для чого вони призначені?

2.    Що таке службове програмне забезпечення? Для чого воно призначене?

3.    Що таке архів? Для чого він використовується?

Категорія: Інформатика

 


Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення

Автор: admin от 16-10-2016, 15:50, переглянуло: 10609

1. Які комп’ютерні програми ви вже знаєте? Для чого вони призначені?

2. Що таке операційна система? Для чого вона призначена?

3. Опишіть способи запуску програм.

Категорія: Інформатика

 


Історія засобів реалізації інформаційних процесів. Види сучасних комп’ютерів

Автор: admin от 16-10-2016, 15:48, переглянуло: 13862

1. Які види комп’ютерів ви знаєте? Чим відрізняється їх використання?

2.    Які ви знаєте приклади застосування комп’ютерів у різних галузях людської діяльності?

3.    Назвіть прізвища українських учених, які зробили значний внесок у розвиток комп’ютерної техніки.

Категорія: Інформатика

 


Пристрої введення та виведення даних

Автор: admin от 16-10-2016, 15:48, переглянуло: 15335

1.    Які пристрої введення даних входять до складу комп’ютера? Для введення яких даних вони використовуються?

2.    Які пристрої виведення даних входять до складу комп’ютера? Для виведення яких даних вони використовуються?

3.    Які пристрої використовуються для введення і виведення мультимедійних даних? Наведіть приклади таких пристроїв.

Категорія: Інформатика

 


Архітектура комп'ютера

Автор: admin от 16-10-2016, 15:47, переглянуло: 9005

1.    Які пристрої входять до складу комп’ютера? Для чого вони призначені?

2.    Який пристрій комп’ютера виконує опрацювання даних? Де, зазвичай, він розміщується?

3. Назвіть інформаційні процеси. Які пристрої комп’ютера забезпечують збереження даних?

Категорія: Інформатика

 


Двійкове кодування

Автор: admin от 16-10-2016, 15:47, переглянуло: 18888

1.    У чому полягають процеси кодування та декодування повідомлень?

2.    Які таблиці кодів символів використовують для кодування текстових повідомлень?

3.    Що означають префікси кіло, мега, гіга?

Категорія: Інформатика

 


Кодування символів

Автор: admin от 16-10-2016, 15:45, переглянуло: 14125

1.    Що таке кодування повідомлень? З якою метою кодують повідомлення?

2.    Наведіть приклади кодування повідомлень.

3.    Що таке декодування повідомлень?

Категорія: Інформатика

 


Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень

Автор: admin от 16-10-2016, 15:43, переглянуло: 14553

1.    Які інформаційні процеси ви знаєте? У чому сутність процесу опрацювання повідомлень?

2.    Які існують способи подання повідомлень?

3.    Що таке дані? Наведіть приклади даних.

Категорія: Інформатика