НАРОДНА ОСВІТАРозділ 13. Алгоритми з розгалуженнями

Автор: admin от 15-12-2016, 13:25, переглянуло: 4564

Оператори програми виконуються послідовно в тому порядку, в якому воі-ш записані в тексті програми. Але цей порядок може бути змінений різними методами, зокрема, за допомогою оператора безумовного переходу.

Категорія: Інформатика

 


Розділ 12. Елементи алгебри логіки

Автор: admin от 15-12-2016, 12:02, переглянуло: 3780

Історія виникнення математичної логіки; логічні операції й вирази; основні закони булевой алгебри; використання булевої алгебри для розв'язування логічних задач.

Категорія: Інформатика

 


Розділ 11. Лінійні алгоритми

Автор: admin от 14-12-2016, 00:05, переглянуло: 3673

Типи даних та їх класифікація; поняття змінної, оператор присвоювання; стандартні типи даних і типи даних користувача; константи, арифметичні вирази; стандартні математичні функції; введення й виведення даних.

Категорія: Інформатика

 


Розділ 10. Мови програмування

Автор: admin от 13-12-2016, 23:59, переглянуло: 4577

Підготовка задач для розв’язування на комп’ютері; етапи розв’язування на комп’ютері; еволюція та класифікація мов програмування; поняття середовища програмування; структура програми, символи, ключові слова та ідентифікатори.

Категорія: Інформатика

 


Розділ 9. Основні поняття алгоритмізації

Автор: admin от 13-12-2016, 23:43, переглянуло: 4816

Людина постійно користується алгоритмами, часто не підозрюючи цього. Наприклад, є алгоритми розв’язування систем лінійних рівнянь, складання шкільного розкладу занять, поділу відрізка навпіл за допомогою циркуля та лінійки, запису заданих чисел зг порядкзспадання, додавання двох чисел у десятковій системі числення.

Категорія: Інформатика

 


Розділ 8. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора

Автор: admin от 13-12-2016, 23:28, переглянуло: 5973

Електронні таблиці створюються у спеціальному програмному середовищі, яке також навивається електронною таблицею, або табличним процесором. У вільно поширюваному офісному пакеті Libre Office - це електронні таблиці Libre Office Calc (рис. 8.1), а в офісному пакеті Microsoft Office - Microsoft Office Excel (рис. 8.2).

Категорія: Інформатика

 


Розділ 7. Мультимедійні презентації

Автор: admin от 13-12-2016, 20:11, переглянуло: 3931

Растрове зображення - зображення, найменшим елементом якого с піксель. Векторне зображення - зображення, найменшим елементом якого с примітив. Анімоване зображення -зображення, що рухається по екрану або змінює форму. Відеозображення - рухоме зображення (або зображення зі звуком), створене відеозніманням реальних об’єктів.

Категорія: Інформатика

 


Розділ 6. Створення та опрацювання об’єктів мультимедія

Автор: admin от 13-12-2016, 20:06, переглянуло: 2927

Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедія. Засоби перетворення аудіо-та відео-форматів. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відеофрагментів. Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами. Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Сервіси розміщення аудіо- та відеофайлів у Інтернеті.

Категорія: Інформатика

 


Розділ 5. Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор

Автор: admin от 13-12-2016, 19:50, переглянуло: 19002

Комп’ютерна графіка; векторні зображення; властивості векторних і растрових зображень. Формати файлів векторних зображень. Формати файлів векторної графіки та графічні редактори векторних зображень. Способи створення зображень із базових графічних примітивів; обертання, відображення і масштабування об’єктів;

Категорія: Інформатика

 


Розділ 4. Опрацювання текстових документів

Автор: admin от 12-12-2016, 22:31, переглянуло: 6871

Текстові документи, як і будь-які інші, зберігаються в електронному вигляді у файлах. Спосіб відтворення відомостей, що містяться в файлі, залежить від того, якими програмними засобаліи це робитиметься.

Створення, редагування та форматування списків, таблиць, колонок, символів, формул у текстовому документі.

Категорія: Інформатика