НАРОДНА ОСВІТАЗберігання, передавання та обробка інформації

Автор: admin от 19-12-2016, 19:59, переглянуло: 3165

У 5 класі ви вже ознайомилися, що таке інформація та інформаційні процеси, а саме: пошук, зберігання, передавання, обробка, використання та захист інформації.

Категорія: Інформатика

 


Підручник Інформатика 8 клас (поглиблено) Гуржій, Карташова, Лапінський, Руденко скачати, читати онлайн (нова програма 2016)

Автор: admin от 17-12-2016, 01:49, переглянуло: 5044

Підручник Інформатика 8 клас Гуржій пооглиблений рівень вивчення за новою програмою

 Рік видання: 2016

 Видавництво: "Світ"

 Автори: А. М. Гуржій, Л. А. Карташова, В. В. Лапінський, В. Д. Руденко


Підручник Інформатика 8 клас Гуржій поглиблений рівень вивчення за новою програмою

Категорія: Інформатика, Підручники, книги, Підручники 8 клас

 


Розділ 15. Розв’язування компетентнісних задач

Автор: admin от 15-12-2016, 15:05, переглянуло: 969

Орієнтовні умови задач

1. Проаналізувати алгоритм, блок-схема якого зображена на рис. 15.1. Сформулювати можливу умову задачі, яку він реалізує. Розробити програму для цього алгоритму.

Категорія: Інформатика

 


Розділ 14. Алгоритми з повтореннями

Автор: admin от 15-12-2016, 14:29, переглянуло: 7188

Оператори циклу; особливості розв’язування обчислювальних задач; циклічні рекурентні алгоритми; циклічні обчислювальні алгоритми з невідомою кількістю ітерацій; обчислювальні алгоритми із вкладеними циклами.

Категорія: Інформатика

 


Розділ 13. Алгоритми з розгалуженнями

Автор: admin от 15-12-2016, 13:25, переглянуло: 3330

Оператори програми виконуються послідовно в тому порядку, в якому воі-ш записані в тексті програми. Але цей порядок може бути змінений різними методами, зокрема, за допомогою оператора безумовного переходу.

Категорія: Інформатика

 


Розділ 12. Елементи алгебри логіки

Автор: admin от 15-12-2016, 12:02, переглянуло: 2357

Історія виникнення математичної логіки; логічні операції й вирази; основні закони булевой алгебри; використання булевої алгебри для розв'язування логічних задач.

Категорія: Інформатика

 


Розділ 11. Лінійні алгоритми

Автор: admin от 14-12-2016, 00:05, переглянуло: 2348

Типи даних та їх класифікація; поняття змінної, оператор присвоювання; стандартні типи даних і типи даних користувача; константи, арифметичні вирази; стандартні математичні функції; введення й виведення даних.

Категорія: Інформатика

 


Розділ 10. Мови програмування

Автор: admin от 13-12-2016, 23:59, переглянуло: 3409

Підготовка задач для розв’язування на комп’ютері; етапи розв’язування на комп’ютері; еволюція та класифікація мов програмування; поняття середовища програмування; структура програми, символи, ключові слова та ідентифікатори.

Категорія: Інформатика

 


Розділ 9. Основні поняття алгоритмізації

Автор: admin от 13-12-2016, 23:43, переглянуло: 2880

Людина постійно користується алгоритмами, часто не підозрюючи цього. Наприклад, є алгоритми розв’язування систем лінійних рівнянь, складання шкільного розкладу занять, поділу відрізка навпіл за допомогою циркуля та лінійки, запису заданих чисел зг порядкзспадання, додавання двох чисел у десятковій системі числення.

Категорія: Інформатика

 


Розділ 8. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора

Автор: admin от 13-12-2016, 23:28, переглянуло: 4225

Електронні таблиці створюються у спеціальному програмному середовищі, яке також навивається електронною таблицею, або табличним процесором. У вільно поширюваному офісному пакеті Libre Office - це електронні таблиці Libre Office Calc (рис. 8.1), а в офісному пакеті Microsoft Office - Microsoft Office Excel (рис. 8.2).

Категорія: Інформатика