НАРОДНА ОСВІТАСтворення та налагодження діаграм різного типу

Автор: admin от 16-10-2016, 16:12, переглянуло: 4761

1. Що таке діаграми? Для чого їх використовують?

2. Які об’єкти діаграм в Excel 2007 ви знаєте? Які властивості вони мають?

3. Як створити діаграму? Які операції редагування та форматування можна виконувати над діаграмою?

Категорія: Інформатика

 


Призначення и використання математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора

Автор: admin от 16-10-2016, 16:11, переглянуло: 8177

1. Які функції в Excel ви знаєте? Як вставити функцію у формулу в Excel?

2. Які параметри має функція в Excel? Що може бути аргументом функції?

3. Як записується команда розгалуження в мові Object Pascal? Як вона виконується?

Категорія: Інформатика

 


Абсолютні, відносні й мішані посилання. Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці

Автор: admin от 16-10-2016, 16:11, переглянуло: 20564

1. Як у табличному процесорі записується посилання на клітинку? Для чого воно використовується?

2. Що таке модифікація формул? Коли вона відбувається? За якими правилами здійснюється?

3. Які властивості має сторінка текстового документа? Яких значень можуть набувати ці властивості? Як установити значення властивостей сторінки?

Категорія: Інформатика

 


Відображення графічних об’єктів засобами мови програмування

Автор: admin от 16-10-2016, 16:10, переглянуло: 17610

1.    Які графічні примітиви можна створювати у графічному редакторі та текстовому процесорі?

2.    Які властивості графічних примітивів ви знаєте?

3.    Які спільні властивості напису, кнопки і форми ви знаєте?

Категорія: Інформатика

 


Цикл з передумовою

Автор: admin от 16-10-2016, 16:07, переглянуло: 17653

1. Який вигляд має і як виконується команда циклу з лічильником в Object Pascal?

2. Який вигляд має і як виконується блок-схема циклу з передумовою?

3. У яких випадках в алгоритмах використовується цикл з лічильником, а в яких - цикл з передумовою?

Категорія: Інформатика

 


Цикл з лічильником

Автор: admin от 16-10-2016, 16:07, переглянуло: 20175

1.    Які процеси називають циклічними? Наведіть приклади.

2.    Що таке цикл в алгоритмі? Що таке тіло циклу?

3.    Який вигляд має команда циклу Повторити N разів? Як вона виконується?

Категорія: Інформатика

 


Прапорці. Поле з розкривним списком. Перемикачі

Автор: admin от 16-10-2016, 16:06, переглянуло: 11655

1. Який вигляд мають команди повного і неповного розгалуження в Object Pascal і як вони виконуються?

2. Які властивості напису і поля ви знаєте, що визначають їх значення, як їх можна змінити?

3. Для чого використовувалися в програмах, з якими ви працювали, прапорці, поля з розкривними списками, перемикачі?

Категорія: Інформатика

 


Алгоритми з розгалуженнями

Автор: admin от 16-10-2016, 16:05, переглянуло: 21226

1. Які вирази називають логічними? Яких значень вони можуть набувати?

2. Назвіть логічні операції. Наведіть таблицю істинності для кожної з них.

3. Що таке розгалуження? Які види розгалуження ви знаєте? Чим вони різняться між собою?

Категорія: Інформатика

 


Логічні вирази. Змінні логічного типу. Логічні операції

Автор: admin от 16-10-2016, 16:05, переглянуло: 24424

1. Що таке висловлювання? Яке висловлювання вважається істинним, а яке -хибним?

2. Які ви знаєте властивості змінної?

3. Що визначає тип змінної? Які ви знаєте типи числових змінних?

Категорія: Інформатика

 


Налагодження проекту

Автор: admin от 16-10-2016, 16:04, переглянуло: 5051

1.    Яке призначення компілятора? Які особливості його роботи?

2.    Які помилки називають синтаксичними? Як вони виявляються на етапі компіляції проекту?

3.    Як відкрити раніше створений проект?

Категорія: Інформатика