НАРОДНА ОСВІТАЗасоби автоматизації створення текстового документа

Автор: admin от 16-10-2016, 15:58, переглянуло: 5583

1.    Що таке стилі? Для чого їх використовують?

2.    Що таке структура документа? Як її переглянути?

3.    Що таке гіперпосилання? Для чого і де воно використовується?

Категорія: Інформатика

 


Розділи, колонтитули, стилі, структура в текстових документах

Автор: admin от 16-10-2016, 15:57, переглянуло: 15142

1. Які властивості сторінок ви знаєте? Як встановити значення цих властивостей?

2. Які є режими перегляду текстового документа у Word 2007? Як їх встановити?

3. Яким чином структуровано текст вашого підручника з інформатики? Які об’єкти є на його сторінках?

Категорія: Інформатика

 


Створення, редагування та форматування спеціальних графічних об'єктів

Автор: admin от 16-10-2016, 15:56, переглянуло: 5709

1. Як можна ввести в текст математичні символи, наприклад x3, x3, 3/8, а?

2. Які графічні зображення можна вставляти в текстовий документ?

3. Які операції редагування та форматування можна здійснювати над графічними об’єктами в текстовому процесорі Word 2007? З використанням яких засобів здійснюються ці операції?

Категорія: Інформатика

 


Створення, редагування та форматування графічних об'єктів у текстовому документі

Автор: admin от 16-10-2016, 15:55, переглянуло: 16996

1. Назвіть властивості графічного зображення в текстовому документі Word 2007. Які значення вони можуть мати?

2. Назвіть, які ви знаєте операції редагування графічних зображень у Word 2007. Як вони виконуються?

3. Назвіть, які ви знаєте операції форматування графічних зображень у Word 2007. Як вони виконуються?

Категорія: Інформатика

 


Таблиці в текстових документах

Автор: admin от 16-10-2016, 15:52, переглянуло: 13523

1. Наведіть приклади використання таблиць у вивченні різних шкільних предметів та в повсякденному житті.

2. Як перемістити курсор у табличному процесорі?

3. Які властивості має графічне зображення в текстовому документі? Які значення вони можуть приймати?

Категорія: Інформатика

 


Створення та опрацювання в текстовому документі символів, колонок, списків

Автор: admin от 16-10-2016, 15:51, переглянуло: 4887

1. Які способи виділення тексту ви знаєте?

2. Які операції редагування символів та абзаців тексту ви знаєте? Як вони здійснюються?

3. Які операції форматування символів і абзаців тексту ви знаєте? Як вони виконуються?

4. Яке призначення маркерів на горизонтальній лінійці?

Категорія: Інформатика

 


Стиснення і архівування даних

Автор: admin от 16-10-2016, 15:50, переглянуло: 15503

1.    З якими комп’ютерними програмами ви вже вмієте працювати? Для чого вони призначені?

2.    Що таке службове програмне забезпечення? Для чого воно призначене?

3.    Що таке архів? Для чого він використовується?

Категорія: Інформатика

 


Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення

Автор: admin от 16-10-2016, 15:50, переглянуло: 9634

1. Які комп’ютерні програми ви вже знаєте? Для чого вони призначені?

2. Що таке операційна система? Для чого вона призначена?

3. Опишіть способи запуску програм.

Категорія: Інформатика

 


Історія засобів реалізації інформаційних процесів. Види сучасних комп’ютерів

Автор: admin от 16-10-2016, 15:48, переглянуло: 11502

1. Які види комп’ютерів ви знаєте? Чим відрізняється їх використання?

2.    Які ви знаєте приклади застосування комп’ютерів у різних галузях людської діяльності?

3.    Назвіть прізвища українських учених, які зробили значний внесок у розвиток комп’ютерної техніки.

Категорія: Інформатика

 


Пристрої введення та виведення даних

Автор: admin от 16-10-2016, 15:48, переглянуло: 13003

1.    Які пристрої введення даних входять до складу комп’ютера? Для введення яких даних вони використовуються?

2.    Які пристрої виведення даних входять до складу комп’ютера? Для виведення яких даних вони використовуються?

3.    Які пристрої використовуються для введення і виведення мультимедійних даних? Наведіть приклади таких пристроїв.

Категорія: Інформатика