НАРОДНА ОСВІТАВикористання стилів і шаблонів документів

Автор: admin от 19-12-2016, 20:17, переглянуло: 6361

Вивчаючи засоби і методи форматування тексту, ви користувалися панеллю Форматування (Microsoft Word 2003) або групами Шрифт і Абзац на вкладці Основне (Microsoft Word 2007, 2010). Параметри форматування при цьому призначалися окремо для кожного абзацу та фрагмента тексту. Цей метод називається безпосереднім форматуванням.

Категорія: Інформатика

 


Символи, формули, графічні об'єкти в текстовому документі

Автор: admin от 19-12-2016, 20:15, переглянуло: 3611

Крім тексту, набраного з клавіатури, в документ Word молена вставити різноманітні символи, знаки і навіть формули.

Щоб вставити в текст символ, відсутній па клавіатурі, потрібно перейти на вкладку Вставлення і натиснути кнопку S2 символ - (Символ). Відкриється панель (рис. 3.16), на якій молена обрати символ за допомогою миші.

Категорія: Інформатика

 


Таблиці в текстових документах

Автор: admin от 19-12-2016, 20:14, переглянуло: 3062

Подання інформації у вигляді таблиці дас змоіу представити її наочно.

У програмі MS Word передбачено зручні засоби для створення таблиць.

Таблиця — це об’єкт текстового документа, що складається з клітинок, упорядкованих за стовпцями та рядками. Клітинки таблиці можуть містити текст, цифри, малюнки та інші таблиці.

Категорія: Інформатика

 


Списки в текстових документах

Автор: admin от 19-12-2016, 20:13, переглянуло: 10047

У документі, створеному в текстовому процесорі Microsoft Word, можна виділити такі текстові об’сісти: символ, слово, речення, абзац, рядок. Окрім того документ може містити автофігури, малюнки, таблиці, формули, діаграми, об’єкти WordArt, SmartArt та ін.

Категорія: Інформатика

 


Стиснення та архівування даних

Автор: admin от 19-12-2016, 20:13, переглянуло: 3912

Хоча місткість пристроїв зберігання постійно збільшується, питання ефективного використання дискового простору й досі залишається актуальним. Це пов’язано не лише із загальним збільшенням обсягів інформації у світі, а й зі зміною її структури — зростанням частіш графічної, відео- та аудіоіиформації, що зберігається у файлах великих обсягів. Обсяг файлів зменшують, стискаючи дані.

Категорія: Інформатика

 


Розробка і розповсюдження програмного забезпечення

Автор: admin от 19-12-2016, 20:10, переглянуло: 1630

Програмне забезпечення, яке використовується на етапах проектування, розробки і тестування іншого програмного забезпечення, називають інструментальним. Для кожного з перелічених етапів воно своє. Зокрема, розробники (програмісти) зазвичай працюють в інтегрованому середовищі розробки, що має зручний графічний інтерфейс та засоби для виконання всіх завдань.

Категорія: Інформатика

 


Програмне забезпечення

Автор: admin от 19-12-2016, 20:09, переглянуло: 2958

Одна з причин, чому комп’ютерні технології так швидко проникли в усі сфери нашого життя, полягає в тому, що комп’ютер & універсальним пристроєм, тобто він може використовуватися для виконання широкого кола завдань, пов’язаних із обробкою, зберіганням та передаванням інформації.

Категорія: Інформатика

 


Апаратне забезпечення комп'ютера

Автор: admin от 19-12-2016, 20:04, переглянуло: 5970

Комп'ютер — це програмований електронний пристрій, який приймає дані, обробляє їх, відображає результати у вигляді інформаційних повідомлень і за потреби зберігає дані для подальшого їх використання.

Категорія: Інформатика

 


Вимірювання інформації

Автор: admin от 19-12-2016, 20:03, переглянуло: 4038

Якщо спробувати записати па CD-диск кінофільм з високою якістю зображення, зробити це не вдасться, оскільки фільм не поміститься на CD. А якщо, користуючись «повільним» іптерпет-підключеппям, переглядати онлайнове відео, воно буде «гальмувати». Щоб уникнути таких ситуацій, слід врахов(увати, який обсяг інформації бере участь в інформаційному процесі.

Категорія: Інформатика

 


Кодування символів

Автор: admin от 19-12-2016, 20:02, переглянуло: 3884

АЗБУКА МОРЗЕ

Одним із перших цифрових способів передачі інформації став код Морзе. Код Морзе — це нерівномірний телеграфний код, де спосіб кодування літер алфавіту, цифр та інших символів подано певною комбінацією «крапок» і «тире».

Категорія: Інформатика