НАРОДНА ОСВІТАКодування данних

Автор: admin от 19-11-2016, 14:03, переглянуло: 3900

Будь-який реальний або уявний об’єкт і дії (процеси), що виконуються ним або над ним, можна описати, створивши повідомлення. Повідомлення може складатися з тексту і числових даних. Для того щоб отримати із повідомлення інформацію, його слід створювати за певними правилами.

Отримання й опрацювання даних як інформаційний процес.

Категорія: Інформатика

 


Підручник Інформатика 8 клас Ривкінд (нова програма 2016) скачати, читати онлайн

Автор: admin от 16-10-2016, 16:23, переглянуло: 30710

Підручник Інформатика 8 клас Ривкінд 2016 нова програма

 Рік видання: 2016

 Видавництво: "Генеза"

 Автори: Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько


Підручник Інформатика 8 клас Ривкінд 2016 нова програма

 

Категорія: Інформатика, Підручники, книги, Підручники 8 клас

 


Навчальні проекти

Автор: admin от 16-10-2016, 16:15, переглянуло: 8338

1. На уроках з яких предметів ви виконували навчальні проекти?

2. Які етапи реалізації проектів?

3. У яких формах може бути подано результати виконання проектів?

Категорія: Інформатика

 


Розв'язування компетентнісних задач

Автор: admin от 16-10-2016, 16:14, переглянуло: 19965

1.    Що таке компетентнісна задача?

2.    Який алгоритм розв’язування задач з різних галузей людської діяльності?

3.    Які засоби можуть бути використані для подання розв’язку компетентніс-них задач?

Категорія: Інформатика

 


Проміжні підсумки. Умовне форматування

Автор: admin от 16-10-2016, 16:13, переглянуло: 4808

1.    Що таке сортування даних таблиці? Якими способами можна виконати сортування?

2.    Що таке фільтрування даних таблиці? Якими способами можна його виконати?

3.    Що таке розширене фільтрування? Наведіть приклад його використання.

Категорія: Інформатика

 


Упорядковування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри

Автор: admin от 16-10-2016, 16:12, переглянуло: 8135

1.    Який порядок розташування символів у таблиці Unicode?

2.    Які значення логічних функцій AND, OR залежно від значень аргументів?

3.    Яке призначення символів * і ? у масках імен файлів?

Категорія: Інформатика

 


Створення та налагодження діаграм різного типу

Автор: admin от 16-10-2016, 16:12, переглянуло: 3813

1. Що таке діаграми? Для чого їх використовують?

2. Які об’єкти діаграм в Excel 2007 ви знаєте? Які властивості вони мають?

3. Як створити діаграму? Які операції редагування та форматування можна виконувати над діаграмою?

Категорія: Інформатика

 


Призначення и використання математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора

Автор: admin от 16-10-2016, 16:11, переглянуло: 6631

1. Які функції в Excel ви знаєте? Як вставити функцію у формулу в Excel?

2. Які параметри має функція в Excel? Що може бути аргументом функції?

3. Як записується команда розгалуження в мові Object Pascal? Як вона виконується?

Категорія: Інформатика

 


Абсолютні, відносні й мішані посилання. Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці

Автор: admin от 16-10-2016, 16:11, переглянуло: 17263

1. Як у табличному процесорі записується посилання на клітинку? Для чого воно використовується?

2. Що таке модифікація формул? Коли вона відбувається? За якими правилами здійснюється?

3. Які властивості має сторінка текстового документа? Яких значень можуть набувати ці властивості? Як установити значення властивостей сторінки?

Категорія: Інформатика

 


Відображення графічних об’єктів засобами мови програмування

Автор: admin от 16-10-2016, 16:10, переглянуло: 15796

1.    Які графічні примітиви можна створювати у графічному редакторі та текстовому процесорі?

2.    Які властивості графічних примітивів ви знаєте?

3.    Які спільні властивості напису, кнопки і форми ви знаєте?

Категорія: Інформатика