НАРОДНА ОСВІТАИстория средств реализации информационных процессов. Виды современных компьютеров

Автор: admin от 16-10-2016, 02:28, переглянуло: 2127

1.    Какие виды компьютеров вы знаете? Чем отличается их использование?

2.    Какие вам известны примеры применения компьютеров в различных отраслях человеческой деятельности?

3.    Назовите фамилии украинских ученых, которые внесли весомый вклад в развитие компьютерной техники.

Категорія: Інформатика

 


Устройства ввода и вывода данных

Автор: admin от 16-10-2016, 02:27, переглянуло: 1498

1.    Какие устройства ввода данных входят в состав компьютера? Для ввода каких данных они используются?

2.    Какие устройства вывода данных входят в состав компьютера? Для вывода каких данных они используются?

3.    Какие устройства используются для ввода и вывода мультимедийных данных? Приведите примеры таких устройств.

Категорія: Інформатика

 


Архитектура компьютера

Автор: admin от 16-10-2016, 02:23, переглянуло: 1512

1.    Какие устройства входят в состав компьютера? Для чего они предназначены?

2.    Какое устройство компьютера осуществляет обработку данных? Где, как правило, оно размещается?

3.    Назовите информационные процессы. Какие устройства компьютера обеспечивают хранение данных?

Категорія: Інформатика

 


Двоичное кодирование

Автор: admin от 16-10-2016, 02:19, переглянуло: 2919

1.    В чем заключаются процессы кодирования и декодирования сообщений?

2.    Какие таблицы кодов символов используют для кодирования текстовых сообщений?

3.    Что означают приставки кило, мега, гига?

Категорія: Інформатика

 


Кодирование символов

Автор: admin от 16-10-2016, 02:14, переглянуло: 1639

1.    Что такое кодирование сообщений? С какой целью кодируют сообщения?

2.    Приведите примеры кодирования сообщений.

3.    Что такое декодирование сообщений?

Категорія: Інформатика

 


Обработка данных как информационный процесс. Кодирование и декодирование сообщений

Автор: admin от 16-10-2016, 02:13, переглянуло: 1850

1.    Какие информационные процессы вы знаете? В чем сущность процесса обработки сообщений?

2.    Какие существуют способы представления сообщений?

3.    Что такое данные? Приведите примеры данных.

Категорія: Інформатика

 


Підручник Інформатика 8 клас Бондаренко, Ластовецький, Пилипчук, Шестопалов читати онлайн (нова програма 2016)

Автор: admin от 7-10-2016, 23:07, переглянуло: 8102

 Рік видання: 2016

 Видавництво: "Ранок"

 Автори: О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов


Підручник Інформатика 8 клас Бондаренко за новою програмою 2016 року

Категорія: Інформатика, Підручники, книги, Підручники 8 клас

 


Словник термінів з інформатики за 8 клас

Автор: admin от 7-10-2016, 22:49, переглянуло: 2321

Адаптер (контролер) — пристрій, призначений для приєднання до комп’ютера периферійного пристрою та керування його роботою.

Алгоритм — послідовність команд для виконавця, яка чітко визначає, які дії та в якому порядку потрібно виконати для розв’язування певної задачі. 

Аналоговий сигнал — неперервний сигнал, що може набувати будь-яких значень із певного діапазону.

Категорія: Інформатика

 


§ 50. Виконання навчальних проектів

Автор: admin от 7-10-2016, 22:49, переглянуло: 2379

Успіх у сучасному світі багато в чому визначається здатністю людини проектувати своє життя: визначати далеку і найближчу перспективу, знаходити і залучати необхідні ресурси, намічати план дій та оцінювати досягнення поставлених цілей.

Категорія: Інформатика

 


§ 49. Розв'язування компетентнісних задач

Автор: admin от 7-10-2016, 22:48, переглянуло: 11029

 

У сучасному інформаційному суспільстві дедалі більшого значення набувають такі компетенції, як уміння збирати необхідну інформацію, критично її опрацьовувати, робити висновки й умовиводи, використовуючи для роботи новітні інформаційні технології.

Компетентність у перекладі з латинської competentia означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід. З курсу інформатики 5-7 класів ви знаєте, що для розв’язування компетентнісних задач потрібно виконати низку завдань за запропонованим планом як під керівництвом вчителя, так і самостійно. Ваша робота буде більш ефективною за умови активного використання інтернет-ресурсів для пошуку інформації та оцінювання результатів виконання завдань.

1. Яке значення має інформація в сучасному суспільстві?

2. Які проекти вам доводилося виконувати?

3. Які інформаційні технології ви використовували під час роботи над проектами?

4. Як здійснювати пошук матеріалів у Інтер-неті?

5. Яким чином можна подати результати виконаної роботи?

У цьому розділі ви дізнаєтесь, як спланувати діяльність при виконанні навчального проекту, розробити стратегію розв'язування задач з різних галузей людської діяльності, які інформаційні технології зручно застосувати, навчитеся оцінювати результати вашої діяльності.

Категорія: Інформатика