Народна Освіта » Інформатика » Розробка і створення відеофільму

НАРОДНА ОСВІТА

Розробка і створення відеофільму

1.    Які формати аудіо - та відеофайлів ви знаєте?

2.    Які види програм для роботи з мультимедійними даними ви знаєте?

3.    Які дії над мультимедійними даними можна виконати з використанням плеєрів, граберів, конверторів?

ПРОГРАМИ ДЛЯ РЕДАГУВАННЯ АУДІО- ТА ВІДЕОДАНИХ

У попередньому пункті ми не розглянули детально два види програм для роботи з мультимедійними даними - музичні та відеоредактори, а також музичні та відеостудії. Ці програми призначені для редагування звукових та відеоданих. Використовуючи їх, можна вставляти, видаляти, копіювати, змінювати тривалість аудіо- чи відеофрагментів, об’єднувати фрагменти, вставляти у відео текстові та графічні об’єкти тощо.

Відмінність між названими програмами в тому, що мультимедійні студії -це багатофункціональні програми. Вони мають розширений набір функцій і використовуються у професійній діяльності на студіях звукозапису, кіно-й анімаційних студіях для створення звукозаписів, аудіо- і відеокомпозицій, анімації, кіно- і відеофільмів, рекламних роликів, відеокліпів тощо. Прикладами програм-музичних студій є Linux MultiMedia Studio, Psycledelics Psycle, Steinberg Cubase, Cakewalk Sonar, Adobe Audition та ін. Програмами відеостудій є Pinnacle STUDIO, Kino, Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer та ін. Зазвичай програми-студії є комерційними програмами.

Для створення і редагування простих звукових та відеофайлів використовують різноманітні мультимедійні редактори. Наприклад, для редагування аудіоданих можна використати Audacity, Free Audio Editor, Wave Editor, а для відеоданих - Кіностудію Windows, Open Shot, Virtual Dub, ZS4 Video Editor тощо.

КІНОСТУДІЯ WINDOWS

Кіностудія Windows є новою версією редактора відеоданих Windows Movie Maker. Безкоштовну версію програми користувачі Windows 7 та Windows 10 можуть завантажити із сайту Microsoft. Для попередніх версій ОС Windows можна використати Windows Movie Maker, що за замовчуванням включається до складу стандартних програм під час інсталяції.

Кіностудія Windows призначена для створення відеофільмів, що можуть містити відеофрагменти, фотографії, звуковий супровід (дикторський текст), різноманітні написи (титри). Створене відео можна опублікувати в Інтернеті або зберегти у файлі одного з можливих форматів.

Загальний вигляд вікна програми Кіностудія Windows подано на малюнку 4.10.

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО ВІДЕОФІЛЬМ

Під відеофільмом, як і кінофільмом (англ. cine-film - кіноплівка, кінофільм), ми здебільшого розуміємо твори кіномистецтва. З розповсюджен-

ням різноманітних пристроїв для запису відеоданих створити відеофільм може будь-який користувач. Такі відеофільми, зазвичай, призначаються для перегляду вдома або в невеликих групах, на відміну від перегляду кінофільмів у кінотеатрах. Для невеликих за розміром кіно- та відеофіль-мів використовують термін кліп (англ. clip - стискувати, обрізати), або відеокліп.

Відеофільм складається з кадрів - окремих фрагментів рухомого (відео) або нерухомого (фото) зображення. Кадри утворюють відеоряд і розміщуються у відеоредакторі на спеціальній відеодоріжці. Відеофільм, зазвичай, містить також такі об’єкти:

•    заголовок - один або кілька текстових об’єктів, що з’являються на початку відеофільму;

• титри - текстові об’єкти, що з’являються або поверх відео та використовуються для пояснення зображення, або в кінці відео та містять відомості про авторів відеофільму;

• звуковий супровід може бути кількох видів:

• записаний разом з відео;

Я дикторський - коментар або пояснення до відео;

Я музичний - музичний твір, що використовується як фоновий під час перегляду відео;

• візуальні ефекти - використовуються для зміни зовнішнього викладу зображення, наприклад, переходу до чорно-білого зображення або досягнення ефекту старого кіно;

•    ефекти переходу - ефекти, що використовуються для переходу від одного кадру до іншого.

Візуальні ефекти та ефекти переходу відображаються, зазвичай, на відеодоріжці. Звуковий супровід може розміщуватися на кількох окремих звукових доріжках. У Кіностудії Windows звук, що записано разом з ві-део, відображається на відеодоріжці.

Під час створення відеофільмів варто дотримуватися певної послідовності:

• на першому етапі розробляється сценарій - детальний план послідовності окремих кадрів фільму і розміщення окремих об’єктів. Що детальніший буде сценарій, то простіше буде створювати відео-фільм;

• на другому етапі виконується підготовка потрібних матеріалів -відбувається зйомка всіх епізодів відповідно до сценарію, добирається музика, фото, малюнки, записується звуковий супровід;

•    на третьому етапі виконується монтаж - опрацювання та структу-рування окремих кадрів для отримання цілісного твору - відеофіль-му. У ході монтажу відзнятий матеріал редагується, уточнюється сценарій, накладається звук і титри - текстові коментарі до кадрів тощо.

РОЗРОБКА СЦЕНАРІЮ ВІДЕОФІЛЬМУ

Розглянемо процес розробки сценарію відеофільму на прикладі створення відеофільму «Безпаперова інформатика» про реалізацію ідей В.М. Глушкова відносно використання комп’ютерних засобів у наші дні. Він говорив, що на початок двадцять першого століття основна маса інформації буде зберігатися в безпаперовому вигляді - у пам’яті ЕОМ.

Для реалізації цих ідей під керівництвом В.М. Глушкова було розроблено серію ЕОМ МИР (рос. Машина для Инженерных Расчётов - машина для інженерних розрахунків) - прообрази персональних комп’ютерів. Основна ідея таких комп’ютерів - їх широке використання всіма верствами населення, не залежно від рівня освіти і віку.

Враховуючи мету нашого відеофрагменту - демонстрація на уроці інформатики в ході розповіді про академіка В.М. Глушкова, складемо сценарій. Сценарій складається зі сценарних кадрів - опису змістових фрагментів відеофільму та подій, що в них відбуваються.

1.    Кадр 1. Титульна сторінка:

•    заголовок - Безпаперова інформатика;

• колір тла - світло-зелений, колір літер - темно-зелений;

•    тривалість показу - 7 с;

•    звук - загальний фоновий звук з файлу;

•    візуальний ефект - Кінематографічні згасання, зліва;

•    ефект переходу на наступний кадр - розчинення, мозаіка.

2.    Кадр 2. Фотографія В.М. Глушкова:

•    фото з файлу;

•    тривалість показу - 6 с;

• звук - дикторський текст, що починається на цьому кадрі і закінчується на наступному; тривалість звучання - визначається швидкістю відтворення тексту;

•    візуальний ефект - відсутній;

•    ефект переходу на наступний кадр - розчинення, мозаіка;

•    дикторський коментар - Директор Інституту кібернетики Академії наук України академік В.М. Глушков одним із завдань використання комп’ютерної техніки вважав перехід до безпаперо-вої інформатики. Він говорив, що на початок двадцять першого століття основні обсяги інформації будуть зберігатися в безпа-перовому вигляді - у пам’яті ЕОМ. І людина, яка не буде вміти працювати з комп’ютером і використовувати цю інформацію, буде подібна до того, хто на початку XX століття не вмів ані писати, ані читати.

3.    Кадр 3. Відео за участі В.М. Глушкова:

•    відео з файлу;

•    тривалість показу - завершується одночасно з дикторським текстом;

•    звук - загальний фоновий звук з файлу;

•    візуальний ефект - відсутній.

4.    Кадр 4. Заголовок:

•    текст - Послухаємо самого Віктора Михайловича Глушкова;

•    колір тла - світло-зелений, колір літер - темно-зелений;

•    тривалість показу - 7 с;

•    звук - загальний фоновий звук з файлу;

•    візуальний ефект - Кінематографічні згасання, зліва;

•    ефект переходу на наступний кадр - розчинення, мозаїка.

5.    Кадр 5. Відеорозповіді В.М. Глушкова про безпаперову інформатику:

•    відео з файлу;

•    тривалість показу - 48 с;

•    звук - звук з файлу відео;

•    візуальний ефект - відсутній;

•    ефект переходу на наступний кадр - розчинення, мозаїка.

6.    Кадр 6. Фотографія В.М. Глушкова разом з розробниками комп’ютера МИР-1:

•    фото з файлу;

•    тривалість показу - 6 с;

•    звук - загальний фоновий звук з файлу;

•    підпис - Для того щоб кожна людина могла працювати з ЕОМ, потрібно перейти до використання малих комп’ютерів - В.М. Глушков висуває ідею створення комп’ютерів МИР;

•    колір літер - помаранчевий, колір фону - темно-зелений;

•    візуальний ефект - відсутній;

•    ефект переходу на наступний кадр - розчинення, мозаїка.

7.    Кадр 7. Фотографія комп’ютера МИР-1:

•    фото з файлу;

• підпис - Комп’ютер МИР мав малі розміри і зручний механізм введення-виведення даних - електричну друкарську машинку;

•    усі інші значення властивостей аналогічні до кадра 6.

8.    Кадр 8. Фотографія комп’ютера МИР-2:

•    фото з файлу;

•    підпис - Комп’ютер МИР-2 мав додаткову систему введення даних - світлове перо;

•    усі інші значення властивостей аналогічні до кадра 6.

9.    Кадр 9. Фотографія комп’ютера МИР-3:

•    фото з файлу;

•    підпис - Комп’ютер МИР-3;

•    усі інші значення властивостей аналогічні до кадра 6.

10. Кадр 10. Заключні титри:

•    титри - Шкільна відеостудія «Майбутнє»:

•    оператор - Михайленко Степан;

•    автор тексту - Коваленко Оксана;

•    монтаж - Іваненко Микола;

•    колір тла - жовто-зелений, колір літер - білий;

•    тривалість показу - 10 с.

ДОБІРКА МАТЕРІАЛІВ ДО ФІЛЬМУ

Використовуючи матеріали Інтернету, друковані матеріали, доберемо зайли для використання у відеофільмі. Їх перелік подано в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2

Файли для включення до відеофільму

Ім’я файлу

Папка розміщення

Тривалість,

с

Номер

кадру

Глушков відео 0. и>шс

Розділ 4\Пункт 4.2\Відео

53

3

Глушков відео 1мшс

Розділ 4\Пункт 4.2\Відео

48

5

Glushkov.jpg

Розділ 4\Пункт 4.2\Фото

 

2

Glushkov_MIR-1.jpg

Розділ 4\Пункт 4.2\Фото

 

6

MIR-1.jpg

Розділ 4\Пункт 4.2\Фото

 

7

MIR-2.jpg

Розділ 4\Пункт 4.2\Фото

 

8

MIR-3.jpg

Розділ 4\Пункт 4.2\Фото

 

9

Physical.wшa

Розділ 4\Пункт 4.2\Аудіо

220

1-9, крім 5

СТВОРЕННЯ ВІДЕОФІЛЬМУ

Щоб створити відеофільм з використанням Кіностудії Windows, потрібно:

1.    Запустити програму.

2.    Зберегти проект відеофільму - Файл ^ Зберегти проект. За замовчуванням програма зберігає файл проекту у файлі з розширенням імені wlmp.

3. Уставити зображення, відео- та аудіоматеріали з файлів у послідовності, визначеній за сценарієм, використавши для цього елементи керування групи Додавання вкладки Головна (мал. 4.11).

4.    Додати заголовки фільму, титри, підписи відповідно до сценарію, використавши для цього елементи керування групи Додавання вкладки Головна.

5.    Відредагувати об’єкти фільму, використовуючи елементи керування тимчасових вкладок Знаряддя для відео, Знаряддя для музики, Знаряддя для дикторських текстів, Знаряддя для текстів. При цьому слід зважати на те, що в області монтажу відео- і фотоматеріали вставляються у відеоряд (мал. 4.12, 2), звук з файлу - у звуковий ряд (мал. 4.12, 4), звук дикторських коментарів - ще в один звуковий ряд (мал. 4.12, 5), а титри, заголовки і підписи - в окремий ряд із текстом (мал. 4.12, 6). Якщо відео має звук, то звукова доріжка відображається в нижній частині відеоряду (мал. 4.12, 3).

6.    Узгодити відеоряд з іншими рядами за часом перегляду, за гучністю звуку тощо, використовуючи переміщення об’єктів по доріжці, перетягуванням місця початку і закінчення об’єкта тощо.

7.    За потреби вставити ефекти, що будуть накладатися на окремі кадри (елементи керування вкладки Візуальні ефекти).

8.    Уставити ефекти переходу між окремими кадрами відеофільму (елементи керування вкладки Анімація).

9.    Зберегти файл відеофільму - Файл ^ Зберегти фільм.

У ході монтажу відеофільму проект слід періодично зберігати. Якщо редагування відеофільму не завершено, то для його продовження слід відкрити збережений файл проекту. Наявність збереженого файлу проекту також дає змогу користувачеві створити кілька варіантів відеофільму з різними ефектами і налаштуваннями.

У Ыпих для редагування відео можна використати програму ОрепВЬоі (див. мал.). За своїм інтерфейсом і основними операціями вона багато в чому подібна до програми Кіностудія Windows, описаної в цьому пункті.

Музичні та відеоредактори, а також музичні та відеостудії - це програми, призначені для редагування звукових та відеоданих. Використовуючи їх, можна вставляти, видаляти, копіювати, змінювати тривалість аудіо-чи відеофрагментів, об’єднувати фрагменти, вставляти у відео текстові та графічні об’єкти тощо.

Відмінність між названими програмами в тому, що мультимедійні студії мають розширений набір функцій і використовуються у професійній діяльності на студіях звукозапису, кіно- й анімаційних студіях.

Кіностудія Windows призначена для створення відеофільмів, що можуть містити відеофрагменти, фотографії, звуковий супровід (дикторський текст), різноманітні написи (титри). Створене відео можна опублікувати в Інтернеті або зберегти у файлі одного з можливих форматів.

Під час створення відеофільмів варто дотримуватися такої послідовності:

•    на першому етапі розробляється сценарій;

• на другому етапі виконується підготовка аудіо-, фото та відеомате-ріалів;

•    на третьому етапі виконується монтаж відеофільму.

Дайте відповіді на запитання

1°. Для чого призначені музичні та відеоредактори?

2·. У чому відмінність між відеоредакторами і відеостудіями?

3°. Які музичні редактори ви знаєте?

4°. Які відеоредактори ви знаєте?

5°. Для чого призначена Кіностудія Windows?

6·. Опишіть за малюнком 4.10 основні об’єкти вікна програми Кіностудія Windows.

7°. Для чого призначена Область монтажу в програмі Кіностудія Windows?

8°. Яка послідовність створення відеофільму?

9·. Що таке сценарій відеофільму, для чого він створюється?

10·. Як вставити до проекту відеофільму відео або фото з файлу?

11·. Як записати дикторський текст?

12*. У чому сутність узгодження відео та звуку? Як це виконати в Кіностудії Windows?

Виконайте завдання

1·. Складіть сценарій і створіть за ним в обраному вами відеоредак-торі відеофільм про Лесю Українку до уроків української літератури. У відеофільмі використайте фрагмент з фільму «Великі українці. Леся Українка» і фотографії поетеси та пам’ятників Лесі Українці з папки Розділ 4\Пункт 4.2\3авдання 4.2.1\Україн-ка. Підготуйте і включіть до відеофільму титульний слайд та титри супроводу. Самостійно доберіть музику, яка повинна звучати протягом усього відеофільму. Збережіть відеофільм у вашій папці у файлі з іменем завдання 4.2.1:^шу.

2·. Створіть в обраному вами відеоредакторі відеофільм про визначного мандрівника Христофора Колумба, використовуючи матеріал підручника Всесвітньої історії для 8-го класу та матеріали, розміщені в папках Розділ 4\Пункт 4.2\3авдання 4.2.2\Колумб. Дикторський текст і музичний супровід доберіть самостійно. Збережіть відеофільм у вашій папці у файлі з іменем завдання 4.2.2:^шу.

3·. Розробіть сценарій та створіть в обраному вами відеоредакторі відеофільм про визначного українського письменника і кінорежисера Олександра Довженка для демонстрації на уроці української літератури. Використайте матеріали підручника для 8-го класу з української літератури та матеріали, розміщені в папках Розділ 4\Пункт 4.2\3авдання 4.2.3\Довженко. Дикторський текст і музичний супровід доберіть самостійно. Збережіть відеофільм у папці Документи у файлі з іменем завдання 4.2.3:^шу.

4*. Створіть в обраному вами відеоредакторі відеофільм, що буде ілюструвати один з фізичних процесів з курсу фізики 8-го класу. Сценарій і матеріали доберіть самостійно.

5*. Створіть в обраному вами відеоредакторі відеофільм про ваш клас або визначну шкільну подію. Сценарій і матеріали доберіть самостійно.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

«Створення відеокліпа. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Створіть, використовуючи програму відеоредактора, відеокліп з розповіддю про термометри тривалістю до 2,5 хв.

2.    Розробіть сценарій відеокліпа, передбачивши:

*    титульну сторінку з назвою відеокліпа, наприклад Термометри;

*    огляд різних видів термометрів, використавши для цього фотографії (4-6 фото) з папки Розділ 4\Практична 6\Фото. До кожного фото додайте підписи з назвою типу термометра, що відповідає імені файлу. Тривалість демонстрації кожного з фото - не більше 5 с;

*    розповідь про термометр Галілея, використавши для цього 2-3 фотографії з папки Розділ 4\Практична 6\Фото та відео з папки Розділ 4\Практична 6\Відео. До фотографій додайте підписи, а до відеофрагмента - дикторський текст. Для підготовки підписів і дикторського тексту використайте матеріал з файлу Розділ 4\ Практична 6\Термометр Галілея^ое;

*    кінцеві титри з власним прізвищем як сценариста та режисера фільму;

*    музичний супровід усіх частин тексту, за винятком тих, де використовується дикторський текст. Для цього використайте файли музичних творів з папки Розділ 4\Практична 6\Музика.

3. Збережіть відеокліп у вашій папці у файлі з іменем практична робота 6.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Ривкінд

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 16-10-2016, 15:59, Переглядів: 17383