НАРОДНА ОСВІТА

Напис

1. Які властивості кнопки ви знаєте? Як змінити значення її властивостей до початку виконання проекту і під час його виконання?

2. Які події можуть відбуватися з кнопкою? У чому полягає кожна з них?

3. Які відмінності властивостей кнопки і форми ви знаєте?

НАПИС, ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ ТА ОБРОБНИКИ ПОДІЙ ДЛЯ НАПИСУ

Ще одним компонентом, який можна розмістити на формі, є напис. Цей компонент використовується для виведення текстових повідомлень.

Щоб розмістити напис на формі, потрібно підвести вказівник до кнопки дьс TLabel (англ. label - напис) на вкладці Standard вікна середовища Lazarus і двічі клацнути ліву кнопку миші. Після цього напис з’явиться у верхній лівій частині форми (мал. 5.18), а його ім’я додасться до списку компонентів проекту в полі Components вікна Інспектор об’єктів. За потреби напис можна перетягнути в будь-яке інше місце форми.

 

Виділити напис можна, вибравши його на формі або вибравши його ім’я в полі Components вікна Інспектор об’єктів. При вибраному написі на вкладці Властивості цього вікна відображається список його властивостей та їх значень. Значення властивостей напису можна змінювати. Для деяких властивостей їх значення потрібно вводити у відповідні поля, для інших - можна вибирати зі списку; можна змінювати використовуючи вказівник напису по формі.

Властивості напису Top, Left, Name, Enabled, Visible, Font аналогічні до відповідних властивостей кнопки. Значення властивості Color напису визначає колір його фону. Змінення значення цієї властивості приводить до зміни кольору фону напису, як це відбувається для форми.

 

На відміну від форми і кнопки, значення властивостей Height і Width для напису не можна змінити на вкладці Властивості або перетягуванням. Висота і ширина напису визначаються текстом, розташованим у цьому написі.

Якщо змінити текст у полі Caption, то відповідно до його довжини зміниться ширина напису.

Текст напису можна вводити і редагувати як у полі Caption, так і у вікні Редактор рядків (мал. 5.19). У цьому вікні можна задавати також і багаторядкові тексти в написі.

Якщо виділити напис, то на вкладці Події вікна Інспектор об’єктів можна, як і для форми та кнопки, вибрати подію, для якої система створить заготовку процедури - обробника цієї події (мал. 5.20). Як і для форми та кнопки, можна ввести до цієї процедури команди змінення значень властивостей напису, а також виконати створений проект.

Наведена на малюнку 5.20 процедура - обробник події Click на написі містить команди:

• збільшення на 20 пікселів відступу верхньої межі напису від верхньої межі вікна;

•    встановлення сірого фону напису;

•    встановлення розміру 14 шрифту для виведення тексту напису;

•    встановлення червоного кольору шрифту для виведення тексту напису;

•    виведення у напис вказаного тексту.

Результат виконання цієї процедури наведено на малюнку 5.21.

Щоб у команді виведення тексту в напис текст у потрібному місці переносився на новий рядок, потрібно вставити до команди символ переходу на новий рядок (#13).

 

Наприклад, якщо в наведеному на малюнку 5.20 прикладі команду виведення тексту в напис змінити на таку:

LabeИ.Caption := ’Я учень 8 класу школи № 1’

+ #13 + ’міста Кременчук’;, то результат виконання цієї процедури виглядатиме, як на малюнку 5.22.

Напис - це компонент, який використовується для виведення текстових повідомлень.

Щоб розмістити напис на формі, потрібно підвести вказівник до кнопки дас TLabel на вкладці Standard вікна середовища Lazarus і двічі клацнути ліву кнопку миші.

Властивості напису Top, Left, Name, Enabled, Visible, Font аналогічні відповідним властивостям кнопки. Значення властивості Color напису визначає колір його фону. Змінення значення цієї властивості приводить до змінення кольору фону напису, як це відбувається для форми.

На відміну від форми і кнопки, значення властивостей Height і Width для напису не можна змінити на вкладці Властивості або перетягуванням. Висота і ширина напису визначаються текстом, розташованим у цьому написі. Якщо змінити текст у полі Caption, то відповідно до його довжини зміниться ширина напису.

Текст напису можна вводити і редагувати як у полі Caption, так і у вікні Редактор рядків.

Виділити напис можна, вибравши його на формі або вибравши його ім’я в полі Components вікна Інспектор об’єктів.

Якщо виділити напис, то на вкладці Події вікна Інспектор об’єктів можна вибрати подію, для якої система створить заготовку процедури -обробник цієї події.

Дайте відповіді на запитання 1°. Для чого використовується напис?

2°. Як розмістити напис на формі?

3*. Що визначають значення властивостей Top, Left, Name для напису? 4*. Що визначають значення властивостей Enabled і Visible для напису? 5*. Що визначають значення комплексної властивості Font для напису? 6*. Чим відрізняється властивість Color для напису і для кнопки?

7*. Чим відрізняються властивості Top і Left для напису і для форми? 8*. Чим відрізняються властивості Height і Width для напису і для форми?

9*. Як можна змінити текст у написі?

Виконайте завдання

1°. Створіть проект, у якому подія Click для напису встановить 120 п ік-селів відступ його верхньої межі від верхньої межі вікна і змінить текст на написі на назву вулиці, на якій знаходиться ваша школа. Збережіть проект у папці з іменем Завдання 5.4.1, створеній у вашій папці.

2°. Створіть проект, у якому подія KeyPress для напису встановить 80 пікселів відступ його лівої межі від лівої межі вікна і змінить текст на написі на ваше ім’я. Збережіть проект у папці з іменем Завдання 5.4.2, створеній у вашій папці.

3*. Створіть проект, у якому подія MouseMove для напису змінить текст на ньому, установить червоний колір тексту і збільшить відступ напису від верхньої межі вікна на 20 пікселів. Збережіть проект у папці з іменем Завдання 5.4.3, створеній у вашій папці.

4*. Створіть проект, у якому подія Click для напису зменшить його відступ від лівої межі вікна на 20 пікселів, установить розмір шрифту 12, колір шрифту синій і виведе в напис назву вашої школи. Збережіть проект у папці з іменем Завдання 5.4.4, створеній у вашій папці.

5*. Створіть проект, у якому подія Click для напису встановить коричневий колір фону і змінить текст на написі на «Мій проект», а подія KeyPress для напису перемістить його на 30 пікселів праворуч і на 40 пікселів униз. Збережіть проект у папці з іменем Завдання

5.4.5, створеній у вашій папці.

6*. Створіть проект, у якому подія Click для кнопки перемістить її на 60 пікселів праворуч і на 10 пікселів уверх і виведе в напис ваше прізвище та ім’я зеленим кольором на сірому фоні. Збережіть проект у папці з іменем Завдання 5.4.6, створеній у вашій папці.

7*. Створіть проект, у якому подія Click для кнопки перемістить вікно на 60 пікселів праворуч і на 80 пікселів уверх і виведе в напис ваше прізвище та ім’я сірим кольором на зеленому фоні. Збережіть проект у папці з іменем Завдання 5.4.7, створеній у вашій папці.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9 «Створення програми з кнопками та написами»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1.    Відкрийте вікно середовища Lazarus.

2.    Розмістіть на формі дві кнопки і напис.

3.    Установіть такі значення властивостей першої кнопки:

*    ширина - 60 пікселів;

*    висота - 20 пікселів;

*    відступ від лівої межі форми - 120 пікселів;

*    відступ від верхньої межі форми - 100 пікселів;

*    текст на кнопці - Форма.

4.    Установіть такі значення властивостей другої кнопки:

•    ширина - 100 пікселів;

•    висота - 30 пікселів;

•    відступ від лівої межі форми - 300 пікселів;

• відступ від верхньої межі форми - 100 пікселів;

•    текст на кнопці - Напис.

5.    Установіть такі значення властивостей напису:

•    ширина - 120 пікселів;

•    висота - 40 пікселів;

•    відступ від лівої межі форми - 150 пікселів;

• відступ від верхньої межі форми - 200 пікселів;

•    текст у написі - назва вашого класу.

6. Збережіть проект у папці з іменем Практична 9_1, створеній у вашій папці.

7.    Виконайте проект.

8.    Закрийте вікно виконання проекту.

9.    Створіть обробник події Click для першої кнопки, виконання якого встановить ширину форми 800 пікселів, висоту форми 400 пікселів, колір фону форми зелений, ширину цієї кнопки 200 пікселів, збільшить її висоту на 10 пікселів, перемістить її на 50 пікселів ліворуч і на 30 пікселів уверх, зробить її недоступною.

10.    Створіть обробник події MouseMove для другої кнопки, виконання якого встановить червоний колір фону напису, відступ напису від верхньої межі вікна 200 пікселів, зменшить відступ напису від лівої межі вікна на 50 пікселів, установить колір тексту червоний і виведе у напис текст «Ми вивчаємо мову програмування Object Pascal!».

11.    Збережіть нову версію проекту.

12.    Виконайте нову версію проекту.

13.    Закрийте вікно виконання проекту.

14.    Закрийте вікно середовища Lazarus.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 8 клас Ривкінд

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 16-10-2016, 16:02, Переглядів: 5850