НАРОДНА ОСВІТАЛандшафти материків, закономірності їх поширення

Автор: admin от 28-08-2015, 17:32, переглянуло: 4686

Кліматичні пояси Землі є підставою для виділення географічних поясів - найбільших зональних природних комплексів географічної оболонки. Географічні пояси виділяють переважно за кількістю сонячної енергії і характером переміщення повітряних мас. Незважаючи на певну їхню однорідність, усередині пояси розділяють на берегові та внутрішні (континентальні) сектори.

Категорія: Географія

 


Клімат материків

Автор: admin от 28-08-2015, 17:26, переглянуло: 4099

Які чинники впливають на формування клімату материків. З географії 6-го класу ви знаєте, що клімат нашої планети надзвичайно різноманітний

і визначається насамперед кількістю сонячного випромінювання, розподіл якого пов’язаний з формою Землі та її рухом навколо своєї осі та Сонця.

Категорія: Географія

 


Географічна історія формування рельєфу материків

Автор: admin от 28-08-2015, 13:31, переглянуло: 7226

Кожний із шести материків земної кулі своєрідний і неповторний. Проте їх об'єднують і спільні риси природи, що формувалися тривалий час і проявляються нині в рельєфі, кліматі, типових ландшафтах. У цій темі ви дізнаєтеся про чинники, які впливали на формування природи материків, навчитеся аналізувати різноманітні тематичні карти, виявляти загальні географічні закономірності материків.

Категорія: Географія

 


Материки та океани - великі природні комплекси географічної оболонки

Автор: admin от 28-08-2015, 13:27, переглянуло: 30146

Як розподіляються материки й океани. Материки й океани відрізняються географічним положенням, розмірами та обрисами. Материк - велика ділянка суходолу, утворена земною корою переважно материкового типу. Більша частина материка лежить вище рівня Світового океану. Розрізняють шість материків: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида.

Категорія: Географія

 


Форма і рухи Землі

Автор: admin от 28-08-2015, 13:26, переглянуло: 4368

Розумно впорядкована планета. Так характеризують нашу Землю. Вона впродовж мільярдів років своєї геологічної історії постійно змінювалася, перш ніж стати тією планетою, на якій ми тепер живемо. Усі зміни на планеті не є випадковими, адже земна куля, як і весь Всесвіт, формувалася і продовжує формуватися за певними законами, яким підпорядковані всі її оболонки. У результаті розвитку наша планета обрала певне положення у просторі, почала рухатися навколо своєї осі й навколо Сонця, набула кулястої форми і відповідних розмірів.

Категорія: Географія

 


Карти материків та океанів

Автор: admin от 28-08-2015, 13:08, переглянуло: 5561

Про класифікацію карт материків та океанів.

Особливості роботи з картами материків та океанів.

У сучасній науці географічні карти розглядають як особливі просторові моделі земної кулі загалом чи окремих її ділянок.

Категорія: Географія

 


Материки й океани як об’єкти вивчення регіональної географії

Автор: admin от 27-08-2015, 14:39, переглянуло: 7792

У 6-му класі ви дізналися про цікавий і різноманітний світ географічної оболонки та її складові - літосферу, атмосферу, гідросферу й біосферу. Досліджувати географічну оболонку та її складові є головним завданням фізичної географії. Ця так звана природна гілка географії поділяється на загальну й регіональну.

Категорія: Географія

 


§ 13. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми

Автор: admin от 22-08-2015, 16:20, переглянуло: 5219

Більша частина Африки має несприятливі для життя та господарської діяльності людей природні умови. Посушливі області, піщані та кам’янисті простори, зони можливих катастрофічних посух, надмірно зволожені території займають майже 2/3 площі материка. Неправильне ведення господарства часто призводить до посилення прояву стихійних явищ і загострення екологічних проблем.

Категорія: Географія

 


§ 12. Природні зони Африки

Автор: admin от 22-08-2015, 16:14, переглянуло: 11428

Природні зони Африки, так само як і кліматичні пояси, розташовані майже симетрично по обидва боки від екватора. У їхньому розміщенні яскраво виражена широтна зональність. В Африці формуються природні зони екваторіального, субекваторіального, тропічного й субтропічного географічних поясів. На підняттях рельєфу виражена вертикальна поясність.

Категорія: Географія

 


§ 11. Води суходолу в Африці

Автор: admin от 22-08-2015, 16:07, переглянуло: 6626

В Африці багато великих річок, озер, значні запаси підземних вод, проте їхній розподіл по території континенту вкрай нерівномірний. Поряд із районами, що мають густу гідрографічну сітку, величезні простори материка майже повністю зневоднені. Це викликає проблеми забезпечення населення водою та ускладнює розвиток землеробства.

Категорія: Географія