НАРОДНА ОСВІТА§ 12. Найбільші тектонічні структури в межах України, їхнє співвідношення з великими формами рельєфу

Автор: admin от 27-07-2016, 13:42, переглянуло: 3434

Для того щоб дізнатися, чому рельєф України такий різноманітний і чому різні гірські породи й родовища корисних копалин поширені тільки в межах певних тектонічних структур, вчені вивчають тектонічну будову України. Пригадаємо деякі поняття, що необхідні нам під час вивчення цієї теми.

 

Категорія: Географія

 


§ 11. Великі форми рельєфу

Автор: admin от 27-07-2016, 13:37, переглянуло: 2123

Дайте визначення поняття «рельєф».

Як саме відображають особливості рельєфу на фізичних картах?

Категорія: Географія

 


§ 10. Час на території України

Автор: admin от 27-07-2016, 13:32, переглянуло: 3522

Пригадайте координати східної та західної крайніх точок України.

На скільки градусів простягається територія України із заходу на схід?

Категорія: Географія

 


§ 9. Зміни меж України від початку XX ст. та її сучасний адміністративно-територіальний устрій

Автор: admin от 27-07-2016, 13:29, переглянуло: 1382

Пригадайте, до складу яких держав входила сучасна територія України за часів Середньовіччя.

Категорія: Географія

 


§ 8. Географічне положення України

Автор: admin от 27-07-2016, 13:25, переглянуло: 10093

Пригадайте, за яким планом ви характеризували географічне положення материка.

На якому материку та в якій його частині розташована Україна?

Категорія: Географія

 


§ 7. Основні поняття політичної географії

Автор: admin от 27-07-2016, 13:17, переглянуло: 1501

Політична карта світу — це географічна карта, на якій відображений політичний поділ території Землі. Слово політика з давньогрецької мови перекладається як діяльність самоуправління в полісі (місто-держава). Геополітика (мистецтво управління державою) — це наука, яка вивчає вплив географічних чинників на внутрішню й зовнішню політику держав і відносини між ними.

 

 

Категорія: Географія

 


§ 6. Топографічні карти та їх практичне використання

Автор: admin от 27-07-2016, 13:14, переглянуло: 8148

Чим відрізняються топографічні карти від інших карт?

Чи відрізнятимуться умовні знаки на топографічних та оглядових картах?

Категорія: Географія

 


§ 5. Сучасні картографічні твори і джерела інформації та робота з ними

Автор: admin от 27-07-2016, 11:59, переглянуло: 1775

Які моделі земної поверхні відносять до сучасних і чому?

Категорія: Географія

 


§ 4. Способи зображення об'єктів і явищ на оглядових і тематичних картах. Класифікація карт

Автор: admin от 27-07-2016, 11:53, переглянуло: 2600

На які дві групи поділяють географічні карти за змістом?

Які карти називають загальногеографічними?

На які три групи поділяють загальногеографічні карти за масштабом?

Категорія: Географія

 


§ 3. Географічні карти та їхні елементи. Картографічні проекції

Автор: admin от 27-07-2016, 11:45, переглянуло: 6555

Назвіть сучасні моделі земної поверхні, що є джерелами географічних знань.

Поясніть, що таке масштаб. Які є види масштабів?

Категорія: Географія