НАРОДНА ОСВІТАСтроение вещества. Молекулы. Атомы

Автор: admin от 24-01-2017, 07:15, переглянуло: 3171

Из курса природоведения 5 класса вы знаете, что все вещества состоят из мельчайших частиц — молекул, атомов. Вы также знаете, что атомы имеют специальные названия и символы для обозначения, например: Гидроген ^), оксиген ф), Карбон (О, Сульфур ®.

Категорія: Фізика

 


Сполучені посудини. Манометри

Автор: admin от 21-01-2017, 07:30, переглянуло: 6378

Щоранку, прокидаючись, ми поспішаємо вмитись. А чи знаєте ви, чому з крана біжить вода, коли ми його відкриваємо? а чому виливається вода з носика чайника, якщо його нахилити?

Категорія: Фізика

 


Сообщающиеся сосуды. Манометры

Автор: admin от 24-01-2017, 07:56, переглянуло: 2940

Каждое утро мы умываемся. А знаете ли вы, почему течет вода из крана, когда мы его открываем? А почему выливается вода из носика чайника, если чайник наклонить?

Категорія: Фізика

 


Сили тертя

Автор: admin от 15-07-2014, 01:05, переглянуло: 1473

Сили тертя обумовлені міжмолекулярною і механічною взаємодією між твердими тілами, мають частково електромагнітну природу.

Категорія: Фізика

 


Сила — мера взаимодействия. Графическое изображение сил. Сложение сил

Автор: admin от 24-01-2017, 07:48, переглянуло: 2196

Вам хорошо известно слово «сила». Обычно смысл слова «сила» и образованных от него слов «силач», «сильный» и т. д. связан с возможностями человека, животного, механизма, с интенсивностью проявления природных явлений. Мы говорим «самый сильный человек», «сила воли», «сильные чувства», «сильный мороз», «сильный двигатель».

Категорія: Фізика

 


Сила — міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил

Автор: admin от 21-01-2017, 07:12, переглянуло: 5940

З поняттям сили в буквальному значенні ми зустрічаємося на кожному кроці. У побуті зміст слова «сила» й утворених від нього «силач», «сильний» пов'язаний з можливостями людини, тварини, механізму, з інтенсивністю прояву природних явищ. ми говоримо «найсильніша людина», «сила волі», «сильні почуття», «сильний мороз», «сильний двигун». А який зміст вкладають у поняття «сила» фізики?

Категорія: Фізика

 


Сила тяжести. Вес тела. Невесомость

Автор: admin от 24-01-2017, 07:51, переглянуло: 1777

Если выпустить из рук карандаш, он обязательно упадет. Если поставить рюкзак на скамейку, она (хоть и незаметно для глаз) прогнется. Если подвесить к резиновому шнуру какое-нибудь тело, шнур растянется.

Категорія: Фізика

 


Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

Автор: admin от 21-01-2017, 07:14, переглянуло: 7887

Якщо відпустити, наприклад, олівець, він обов'язково впаде. якщо поставити рюкзак на лаву, вона (хоч і непомітно для ока) прогнеться. якщо підвісити до гумового шнура яке-небудь тіло, шнур розтягнеться.

Категорія: Фізика

 


Рухомий і нерухомий блоки

Автор: admin от 22-01-2017, 03:35, переглянуло: 18289

Прший блок було винайдено, коли через колесо, що обертається навколо осі, невідомий механік давнини перекинув мотузку і за допомогою цього пристрою почав підіймати вантажі. За легендою, Архімед за допомогою декількох блоків зміг спустити на воду важке судно, яке не могли зрушити з місця десятки коней. Зараз блоки є в багатьох машинах і механізмах. Чим пояснюється їх широке застосування?

Категорія: Фізика

 


Розділ 3. Закон збереження енергії. Тема 1: Робота, потужність, енергія.

Автор: admin от 12-07-2014, 14:49, переглянуло: 34681

Робота — склярна величина, язеа є мірою механічної дії сили під час переміщення точки її прикладання.

Робота сталої сили дорівнює добутку модуля сили F, модуля переміщення S і косинуса кута альфа між F та S (мал.42):

А = FScosα

Одиниця роботи — джоуль: 1 Дж = 1Н*м.

Категорія: Фізика