НАРОДНА ОСВІТАТема 4. Рух тіла кинутого вертикально вгору (1 блок)

Автор: admin от 30-06-2014, 20:30, переглянуло: 4372

Існують різноманітні методичні прийоми навчання учнів розв’язанню задач на застосування законів руху.

Більшість вчителів спочатку розглядають з учнями ряд елементарних задач. Після того, як учні навчаться розв'язувати прості задачі, переходять до більш складних. В цьому випадку витрачається багато часу на розв'язання невеликої кількості задач.

Категорія: Фізика

 


Тема 4. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

Автор: admin от 9-07-2014, 07:15, переглянуло: 10708

Розглянемо взаємодію двох тіл: першого з масою m1, початковою швидкістю ϑ1 і кінцевою ϑ1 та другого з відповідними величинами m2, ϑ2,ϑ2. Для кожного з тіл запишемо зміну імпульсу.

Категорія: Фізика

 


Тема 3. Миттєва швидкість рівномірного руху. Прискорення.

Автор: admin от 30-06-2014, 18:11, переглянуло: 3916

Середні швидкості проходження шляху чи переміщення характеризують рух тіла на певній ділянці шляху, однак не дають інформації про його рух у певній її точці. Між тим швидкість може безперервно змінюватися як за числовим значенням, так і за напрямом А тому для вивчення руху важливо знати швидкість тіла вданий момент часу або в точці траєкторії, яка нас цікавить.

Категорія: Фізика

 


Тема 3. Динаміка обертального руху по колу.

Автор: admin от 9-07-2014, 07:08, переглянуло: 6105

Ми вже знаємо, шо рівномірний рух тіла по колу — це рух з прискоренням. Цього прискорення, яке називають доцентровим, надає тілу одна або декілька сил, рівнодійна яких напрямлена вздовж радіуса до центра кола.

Категорія: Фізика

 


Тема 2. Сили пружності. Сили тертя. Сили тяжіння.

Автор: admin от 7-07-2014, 15:19, переглянуло: 24799

Деформація тіла — зміна його форми, розмірів чи об’єму під дією зовнішніх сил. Якщо деформації повністю зникають після припинення дії на тіло зовнішніх сил, їх називають пружними. Під час пружних деформацій в тілі виникають сили пружності. Під дією зовнішньої сили частинки тіла (атоми, молекули) змішуються зі своїх положень ріьноваги. при цьому в тілі виникають сили, що намагаються повернути частинки в положення рівноваги. Це і є сили пружності. Вони мають електромагнітну природу.

Категорія: Фізика

 


Тема 2. Прямолінійний нерівномірний рух: Середня і миттєва швидкості. Прискорення руху тіла

Автор: admin от 30-06-2014, 18:03, переглянуло: 8979

Рівномірно і прямолінійно тіла рухаються звичайно лише на невеликих ділянках шляху. Значно частіше доводиться мати справу з рухами, швидкість яких змінюється з часом. Із змінними швидкостями, наприклад, рухаються автобуси, літаки, теплоходи і т.д.

Рух, під час якого швидкість з часом змінюються, називають нерівномірним рухом (НР)

Категорія: Фізика

 


Тема 2. Застосування законів динаміки

Автор: admin от 12-07-2014, 16:44, переглянуло: 2670

Задача. Нерухомий блок, масою якого нехтуємо, закріплений на вершині двох похилих площин, які утворюють з горизонтом кути α і β На похилих площинах лежить тіла, маси яких відповідно дорівшоють m1 і m2. Тіла зв'язані ниткою, перекинутою через блок. Коефіцієнти тертя тіл по площинах

відповідно μ1 та μ2.

Категорія: Фізика

 


Тема 1. Механічний рух. Системи відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення. Координата. Закон руху.

Автор: admin от 30-06-2014, 15:53, переглянуло: 9296

Кінематика — це розділ механіки, який вивчає рух тіл, залежність величин від часу, не розглядаючи причини, які викликають цей рух.

Механічним рухом називають зміну положення тіла в просторі відносно других тіл.

Тілом відліку називають нерухоме тіло відносно якого розглядається рух інших тіл.

Категорія: Фізика

 


Судоходство и воздухоплавание

Автор: admin от 24-01-2017, 07:59, переглянуло: 2537

Стальной брусок в воде тонет, а стальные корабли плавают. Нейлоновая ткань падает в воздухе, а воздушные шары, изготовленные из этой ткани, поднимаются вверх сами и поднимают гондолы с пассажирами.

Категорія: Фізика

 


Судноплавство та повітроплавання

Автор: admin от 21-01-2017, 07:34, переглянуло: 4518

Сталевий брусок у воді тоне, проте сталеві судна плавають. Нейлонова тканина падає в повітрі, а повітряні кулі, виготовлені із цієї тканини, здіймаються вгору і піднімають гондоли з пасажирами. Чому ж сталеві судна плавають у воді, a повітряні кулі називають апаратами, що легші за повітря?

Категорія: Фізика