НАРОДНА ОСВІТАТраектория движения. Путь. Перемещение

Автор: admin от 24-01-2017, 07:18, переглянуло: 1372

Возьмите лист бумаги и карандаш. Поставьте на листе точки А и В и соедините их кривой линией (рис. 7.1). Эта линия совпадает с траекторией движения кончика карандаша, то есть линией, в каждой точке которой последовательно побывал кончик карандаша во время своего движения.

Категорія: Фізика

 


Траєкторія руху. Шлях. Переміщення

Автор: admin от 21-01-2017, 06:45, переглянуло: 2684

Зазвичай ми не бачимо траєкторії руху тіл, проте інколи бувають винятки. Так, у безхмарну погоду високо в небі можна побачити білий слід, який залишає літак під час свого руху.

Категорія: Фізика

 


Тотожні перетворення алгебраїчних виразів

Автор: admin от 12-07-2014, 23:49, переглянуло: 1937

Основні формули: властивості степенів, многочлени, властивості арифметичних коренів тощо.

Категорія: Фізика, Математика, Алгебра

 


Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

Автор: admin от 21-01-2017, 07:26, переглянуло: 5327

Чому мешканці Півночі для пересування по снігу використовують лижі? Чому влітку жінка, взута в туфлі на шпильках, залишає на м'якому асфальті помітні й глибокі сліди? Чому леза ножів час від часу нагострюють? Чому цвях має вістря? Спробуємо отримати відповіді на ці запитання.

Спостерігаємо наслідки дії сили

Категорія: Фізика

 


Тиск газів і рідин. Закон Паскаля

Автор: admin от 21-01-2017, 07:28, переглянуло: 2155

Чому збільшується об'єм гумової повітряної кульки в ході її надування? Відповідь зрозуміла: в кульку додають повітря. А чи можна збільшити об'єм кульки без того, щоб її надувати? Чому рідина створює тиск не тільки на дно посудини, в яку її налили, а й на бічні стінки?

Категорія: Фізика

 


Тертя. Сила тертя

Автор: admin от 21-01-2017, 07:15, переглянуло: 7598

Французький фізик Ґійом Амонтон (1663-1705), розмірковуючи про роль тертя, писав: «Усім нам траплялося виходити в ожеледицю: скільки зусиль потрібно, щоб утриматися від падіння, скільки смішних рухів доводиться робити, аби встояти на ногах...

Категорія: Фізика

 


Теплові явища. Теорія та приклади розв'язування задач

Автор: admin от 28-02-2013, 22:59, переглянуло: 24157

Тепловий рух молекул і атомів. Внутрішня енергія тіл

1.1 Тепловий рух - хаотичний рух молекул, атомів та йонів (мікрочастинок).

Категорія: Фізика

 


Тема 5. Рух тіла кинутого вертикально вгору (2 блок)

Автор: admin от 30-06-2014, 21:09, переглянуло: 4524

Розв'язання задач на рух тіла, кинутого під кутом до горизонту проводять за таким алгоритмом.

1 етап. Вибрати систему відліку, визначивши додатній напрям осей координат, початок відліку положення тіла і початок відліку часу. Якщо необхідно - зробити малюнок.

2 етап. Визначити за малюнком початкові умови і записати рівняння руху в проекціях на осі координат:

а) горизонтальному напрямі ОХ

Категорія: Фізика

 


Тема 4. Рух тіла кинутого вертикально вгору (1 блок)

Автор: admin от 30-06-2014, 20:30, переглянуло: 3296

Існують різноманітні методичні прийоми навчання учнів розв’язанню задач на застосування законів руху.

Більшість вчителів спочатку розглядають з учнями ряд елементарних задач. Після того, як учні навчаться розв'язувати прості задачі, переходять до більш складних. В цьому випадку витрачається багато часу на розв'язання невеликої кількості задач.

Категорія: Фізика

 


Тема 4. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

Автор: admin от 9-07-2014, 07:15, переглянуло: 9567

Розглянемо взаємодію двох тіл: першого з масою m1, початковою швидкістю ϑ1 і кінцевою ϑ1 та другого з відповідними величинами m2, ϑ2,ϑ2. Для кожного з тіл запишемо зміну імпульсу.

Категорія: Фізика