НАРОДНА ОСВІТАТиск газів і рідин. Закон Паскаля

Автор: admin от 21-01-2017, 07:28, переглянуло: 1884

Чому збільшується об'єм гумової повітряної кульки в ході її надування? Відповідь зрозуміла: в кульку додають повітря. А чи можна збільшити об'єм кульки без того, щоб її надувати? Чому рідина створює тиск не тільки на дно посудини, в яку її налили, а й на бічні стінки?

Категорія: Фізика

 


Тертя. Сила тертя

Автор: admin от 21-01-2017, 07:15, переглянуло: 7076

Французький фізик Ґійом Амонтон (1663-1705), розмірковуючи про роль тертя, писав: «Усім нам траплялося виходити в ожеледицю: скільки зусиль потрібно, щоб утриматися від падіння, скільки смішних рухів доводиться робити, аби встояти на ногах...

Категорія: Фізика

 


Теплові явища. Теорія та приклади розв'язування задач

Автор: admin от 28-02-2013, 22:59, переглянуло: 23604

Тепловий рух молекул і атомів. Внутрішня енергія тіл

1.1 Тепловий рух - хаотичний рух молекул, атомів та йонів (мікрочастинок).

Категорія: Фізика

 


Тема 5. Рух тіла кинутого вертикально вгору (2 блок)

Автор: admin от 30-06-2014, 21:09, переглянуло: 4378

Розв'язання задач на рух тіла, кинутого під кутом до горизонту проводять за таким алгоритмом.

1 етап. Вибрати систему відліку, визначивши додатній напрям осей координат, початок відліку положення тіла і початок відліку часу. Якщо необхідно - зробити малюнок.

2 етап. Визначити за малюнком початкові умови і записати рівняння руху в проекціях на осі координат:

а) горизонтальному напрямі ОХ

Категорія: Фізика

 


Тема 4. Рух тіла кинутого вертикально вгору (1 блок)

Автор: admin от 30-06-2014, 20:30, переглянуло: 3127

Існують різноманітні методичні прийоми навчання учнів розв’язанню задач на застосування законів руху.

Більшість вчителів спочатку розглядають з учнями ряд елементарних задач. Після того, як учні навчаться розв'язувати прості задачі, переходять до більш складних. В цьому випадку витрачається багато часу на розв'язання невеликої кількості задач.

Категорія: Фізика

 


Тема 4. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

Автор: admin от 9-07-2014, 07:15, переглянуло: 8849

Розглянемо взаємодію двох тіл: першого з масою m1, початковою швидкістю ϑ1 і кінцевою ϑ1 та другого з відповідними величинами m2, ϑ2,ϑ2. Для кожного з тіл запишемо зміну імпульсу.

Категорія: Фізика

 


Тема 3. Миттєва швидкість рівномірного руху. Прискорення.

Автор: admin от 30-06-2014, 18:11, переглянуло: 2393

Середні швидкості проходження шляху чи переміщення характеризують рух тіла на певній ділянці шляху, однак не дають інформації про його рух у певній її точці. Між тим швидкість може безперервно змінюватися як за числовим значенням, так і за напрямом А тому для вивчення руху важливо знати швидкість тіла вданий момент часу або в точці траєкторії, яка нас цікавить.

Категорія: Фізика

 


Тема 3. Динаміка обертального руху по колу.

Автор: admin от 9-07-2014, 07:08, переглянуло: 4450

Ми вже знаємо, шо рівномірний рух тіла по колу — це рух з прискоренням. Цього прискорення, яке називають доцентровим, надає тілу одна або декілька сил, рівнодійна яких напрямлена вздовж радіуса до центра кола.

Категорія: Фізика

 


Тема 2. Сили пружності. Сили тертя. Сили тяжіння.

Автор: admin от 7-07-2014, 15:19, переглянуло: 22763

Деформація тіла — зміна його форми, розмірів чи об’єму під дією зовнішніх сил. Якщо деформації повністю зникають після припинення дії на тіло зовнішніх сил, їх називають пружними. Під час пружних деформацій в тілі виникають сили пружності. Під дією зовнішньої сили частинки тіла (атоми, молекули) змішуються зі своїх положень ріьноваги. при цьому в тілі виникають сили, що намагаються повернути частинки в положення рівноваги. Це і є сили пружності. Вони мають електромагнітну природу.

Категорія: Фізика

 


Тема 2. Прямолінійний нерівномірний рух: Середня і миттєва швидкості. Прискорення руху тіла

Автор: admin от 30-06-2014, 18:03, переглянуло: 7028

Рівномірно і прямолінійно тіла рухаються звичайно лише на невеликих ділянках шляху. Значно частіше доводиться мати справу з рухами, швидкість яких змінюється з часом. Із змінними швидкостями, наприклад, рухаються автобуси, літаки, теплоходи і т.д.

Рух, під час якого швидкість з часом змінюються, називають нерівномірним рухом (НР)

Категорія: Фізика