Народна Освіта » Материалы за 13.09.2016

НАРОДНА ОСВІТА§ 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у Періодичній системі та за будовою атома

Автор: admin от 13-09-2016, 17:55, переглянуло: 2235

Пригадайте будову Періодичної системи (за § 7) та залежність властивостей елементів і сполук від будови їхньої електронної оболонки (за § 15).

За розміщенням у Періодичній системі та електронною конфігурацією елемента можна передбачити його певні властивості й схарактеризувати їх щодо інших хімічних елементів. Схарактеризувати хімічний елемент можна за наведеним планом.

Категорія: Хімія

 


§ 14. Будова електронних оболонок атомів і структура Періодичної системи

Автор: admin от 13-09-2016, 17:49, переглянуло: 9847

Структура Періодичної системи повністю зумовлена принципами будови електронної оболонки атомів. Це ще раз підтверджує

геніальність Д. І. Менделєєва, який створив Періодичну систему, не маючи уявлення про електрони та складну будову електронної оболонки.

Категорія: Хімія

 


§ 13. Розподіл електронів в електронній оболонці атомів

Автор: admin от 13-09-2016, 17:49, переглянуло: 4698

Електрони розподіляються по орбіталях за певними правилами. Першим розглянемо правило, яке визначає число електронів, що може містити одна орбіталь: на кожній орбіталі максимально можуть розміститися два електрони, що мають однакову енергію, але які відрізняються особливою властивістю — спіном.

Категорія: Хімія

 


§ 12. Структура електронної оболонки атома

Автор: admin от 13-09-2016, 17:48, переглянуло: 1949

В електронних оболонках атомів орбіталі існують не хаотично. Вони утворюють чіткі структури, що різняться числом і типом орбіталей.

Структуру орбіталей в атомі можна порівняти з багатоповерховим будинком, в якому окремі кімнати — це орбіталі. Кожний поверх — це енергетичний рівень, або енергетичний шар.

Категорія: Хімія

 


§ 11. Рух електронів в атомі. Електронні орбіталі

Автор: admin от 13-09-2016, 17:47, переглянуло: 3058

Пригадайте, як визначити склад атомів та властивості субатомних частинок (за § 9).

Подвійність поведінки електрона

Категорія: Хімія

 


§ 10. Нукліди. Ізотопи

Автор: admin от 13-09-2016, 17:47, переглянуло: 8144

Пригадайте: характеристики частинок, з яких складаються атоми (за табл. 5);

атомна одиниця маси — одиниця вимірювання мас атомів, вона дорівнює 1/12 масі атома Карбону.

Поняття про нукліди

Категорія: Хімія

 


§ 9. Атом: ядро плюс електрони

Автор: admin от 13-09-2016, 17:47, переглянуло: 4429

Встановлення складної будови атомів

Вам вже відомо, що всі речовини складаються з атомів, молекул або йонів. У свою чергу, молекули та йони утворюються з атомів.

Тривалий час уважалося, що атом неможливо розділити на дрібніші частинки. До початку XX ст. була відома лише одна кількісна характеристика атомів — відносна атомна маса, що була взята за основу класифікації хімічних елементів.

Категорія: Хімія

 


§ 8. Значення Періодичного закону.

Автор: admin от 13-09-2016, 17:46, переглянуло: 2071

Наукова прозорливість Д. І. Менделєєва

Передбачення неправильно визначених відносних атомних мас

Відкриття Періодичного закону і створення Періодичної системи хімічних елементів — найбільше досягнення фундаментальної науки XIX століття. Періодичність зміни властивостей елементів була відома й до Менделєєва.

Категорія: Хімія

 


§ 7. Періодична система хімічних елементів

Автор: admin от 13-09-2016, 17:46, переглянуло: 3496

Короткий і довгий варіанти графічного представлення Періодичної системи

Ґрунтуючись на Періодичному законі, Д. І. Менделєєв створив класифікацію хімічних елементів, яку називають Періодичною системою. Зазвичай її представляють у вигляді таблиці.

Категорія: Хімія

 


§ 6. Періодичний закон Д. І. Менделєєва

Автор: admin от 13-09-2016, 17:45, переглянуло: 2162

Пригадайте: вищу валентність елементів можна визначити за номером групи Періодичної системи, у якій розташований елемент;

відрізнити метал від неметалу можна, ґрунтуючись на спільних фізичних властивостях металів: ковкість, металічний блиск, електропровідність, теплопровідність тощо;

Категорія: Хімія