Народна Освіта » Хімія » § 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у Періодичній системі та за будовою атома

НАРОДНА ОСВІТА

§ 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у Періодичній системі та за будовою атома

Пригадайте будову Періодичної системи та залежність властивостей елементів і сполук від будови їхньої електронної оболонки (за § 15).

За розміщенням у Періодичній системі та електронною конфігурацією елемента можна передбачити його певні властивості й схарактеризувати їх щодо інших хімічних елементів. Схарактеризувати хімічний елемент можна за наведеним планом. Розглянемо його на прикладі Карбону та Кальцію (табл. 6).

Таблиця 6. Характеристика хімічних елементів (на прикладі Карбону та Кальцію)

Карбон Кальцій 1. Розміщення в Періодичній системі Порядковий номер 7; 2 період, IV група,головна підгрупа Порядковий номер 20; 4 період, її група, головна підгрупа, належить до родини лужноземельних елементів 2. Будова атома Заряд ядра +6, містить 6 протонів, б нейтронів, 6 електронів. Електронна оболонка складається з двох енергетичних рівнів. На зовнішньому рівні міститься одна електронна пара і два неспарені електрони. Будова зовнішнього електронного рівня: Заряд ядра -і-20, містить 20 протонів, 20 нейтронів, 20 електронів. Електронна оболонка складається із чотирьох енергетичних рівнів. На зовнішньому рівні міститься одна електронна пара. Будова зовнішнього електронного рівня: 3. Характеристика хімічного елемента р-Елемент, неметалічний, до завершення електронного рівня приймає 4 електрони а-Елемент, металічний, для набуття електронної конфігурації інертного елемента втрачає 2 електрони 4. Відносна атомна маса 12 40 5. Вища валентність та формула вищого оксиду 6. Гідрат вищого оксиду та його характер 7. Формула леткої сполуки з Гідрогеном СИ4 Не утворює 8. Порівняння металічних або неметалічних властивостей із властивостями елементів, що стоять порад у періоді та підгрупі Неметажчні властивості виражені сильніше, ніж у Бору та Силіцію, але слабкіше, ніж у Нітрогену Металічні властивості виражені сильніше, ніж у Магнію та Скандію, але слабкіше, ніж у Калію та Стронцію

Висновки

1. Для того щоб схарактеризувати хімічний елемент, окрім зазначення його положення в Періодичній системі, необхідно також визначити його будову та характер сполук, які він утворює.

Контрольні запитання

1. Від чого залежить радіус атома: а) від числа енергетичних рівнів; 6) від числа протонів; в) від числа орбіталей?

2. Що спільного в будові зовнішньої електронної оболонки металічних елементів? неметалічних?

Завдання для засвоєння матеріалу

1. Який з хімічних елементів четвертого періоду виявляє найсильніші: а) металічні властивості; б) неметалічні властивості?

2. Назвіть елемент головної підгрупи IV групи, у якого найсильніше виражені неметалічні властивості.

3. Розташуйте наведені символи в порядку посилення металічних властивостей елементів: a) Al, Na, Mg; б) Ca, Ba, Sr.

4. Схарактеризуйте хімічні елементи Берилій, Оксиген, Натрій та Фосфор за планом, наведеним у цьому параграфі (табл. 6).

5. Три елементи А, Б та В розташовані в одному періоді. В атомі елемента А число енергетичних рівнів у два рази менше, ніж число електронів на його зовнішньому рівні. Елемент Б — найпоширеніший елемент у природі, з елементом А він утворює сполуку АБ}. Елемент В утворює луг. Ці елементи утворюють речовину складу B2ABj. Назвіть всі елементи і складіть формули речовин, про які йдеться.

б*. Як ви вважаєте, чому Гідроген іноді розташовують одночасно в першій і сьомій групах Періодичної системи?

Перевірте свої знання за темою «Періодичний закон і Періодична системи хімічних елементів. Будова атома».

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Григорович

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 13-09-2016, 17:55, Переглядів: 2366