Народна Освіта » Материалы за 13.09.2016

НАРОДНА ОСВІТА§ 36. Ряд активності металів. Реакції заміщення

Автор: admin от 13-09-2016, 18:05, переглянуло: 16378

У багатьох хімічних реакціях беруть участь прості речовини, зокрема, метали. Метали можуть взаємодіяти майже з усіма класами неорганічних сполук, що вивчаються в шкільному курсі хімії. Однак різні метали виявляють різну активність у хімічних взаємодіях, і від цього залежить, відбуватиметься реакція чи ні.

Категорія: Хімія

 


§ 35. Хімічні властивості кислот

Автор: admin от 13-09-2016, 18:05, переглянуло: 6376

Пригадайте: для визначення розчинності речовин у воді використовують таблицю розчинності;

як виявляють луги в розчині (за § 33);

фізичні властивості кислот (за § 34);

Категорія: Хімія

 


§ 34. Кислоти: фізичні властивості, поширеність та застосування

Автор: admin от 13-09-2016, 18:04, переглянуло: 2618

Оксигеновмісні кислоти — речовини молекулярної будови. Це зумовлює їхні певні фізичні властивості: кислоти являють собою рідини або легкоплавкі тверді речовини. Так, найпоширеніші кислоти — сульфатна H2SO1 та нітратна HNOa — за звичайних умов є рідинами, ортофосфатна HaPO4, боратна HaBOa, силікатна HySiOa — тверді речовини.

Категорія: Хімія

 


§ 33. Хімічні властивості лугів і нерозчинних гідроксидів

Автор: admin от 13-09-2016, 18:04, переглянуло: 6944

Луги та кислоти — безбарвні у воді речовини, але дуже часто необхідно знати, чи наявні кислота або луг у розчині. Для виявлення лугів та кислот використовують індикатори — складні органічні речовини, що змінюють своє забарвлення залежно від наявності лугів або кислот у розчині. Нерозчинні та амфотерні гідроксиди не змінюють колір індикаторів.

Категорія: Хімія

 


§ 32. Основи: фізичні властивості, поширеність та застосування

Автор: admin от 13-09-2016, 18:03, переглянуло: 2127

В основах існує йонний зв’язок, оскільки в їхньому складі містяться як металічні, так і неметалічні елементи. Тому всі основи є речовинами з йонними кристалічними ґратками з відповідними фізичними властивостями.

Луги — тверді білі речовини, без запаху, добре розчинні у воді, милкі на дотик (мал. 32.1а, б). Розплави й розчини лугів проводять електричний струм. При розчиненні лугів у воді виділяється велика кількість теплоти і розчин розігрівається. Тверді гідроксиди Натрію

Категорія: Хімія

 


§ 31. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій

Автор: admin от 13-09-2016, 18:02, переглянуло: 3531

Пригадайте способи обчислення кількості речовини за відомою масою або об’ємом (за § 24-26).

Коли кухар готує будь-яку страву, він відповідно до рецепта, змішує продукти в чітко визначеному співвідношенні. Так само й хімік, перед проведенням хімічної реакції має вирішити, у якому масовому співвідношенні слід змішати реагенти та обчислити масу продукту, що має утворитися.

Категорія: Хімія

 


§ 30. Хімічні властивості оксидів

Автор: admin от 13-09-2016, 18:02, переглянуло: 5112

Пригадайте: класифікацію оксидів (за § 28);

які елементи належать до родин лужних та лужноземельних елементів (за § 4).

Взаємодія кислотних оксидів з водою

Категорія: Хімія

 


§ 29. Оксиди: фізичні властивості, поширеність та застосування

Автор: admin от 13-09-2016, 18:02, переглянуло: 2365

Серед оксидів трапляються речовини і молекулярної, і немоле-кулярної будови. Будова оксидів зумовлює їхні фізичні властивості.

Більшість оксидів неметалічних елементів (кислотні оксиди) — це переважно речовини молекулярної будови з невеликими температурами плавлення й кипіння. За звичайних умов кислотні оксиди трапляються в різному агрегатному стані, тобто бувають твердими, рідкими й газуватими.

Категорія: Хімія

 


§ 28. Класи неорганічних сполук

Автор: admin от 13-09-2016, 18:01, переглянуло: 4406

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

У цьому розділі ви дізнаєтеся...

• як класифікують неорганічні речовини;

• чи дійсно кухонна сіль є сіллю;

• що сода, гіпс та крейда — це також солі;

• що антонім до слова «кислий» — зовсім не «солодкий»;

• як поводитися з кислотами й лугами;

• як добувають кислоти та основи;

• що існують речовини, які водночас є і кислотами, і основами;

• що таке ряд активності металів;

• які існують солі;

• чи всі реакції можуть відбуватися і як про це дізнатися;

• як робити розрахунки за рівняннями хімічних реакцій.

Категорія: Хімія

 


§ 27. Відносна густина газів

Автор: admin от 13-09-2016, 18:01, переглянуло: 9704

Пригадайте: густина — це фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до її об'єму; Одиниця вимірювання густини — кг/м3 (або г/л, г/мл). При змішуванні речовин з водою речовина з меншою за воду густиною спливає, а з більшою — тоне.

Категорія: Хімія