Народна Освіта » Материалы за 01.08.2016

НАРОДНА ОСВІТА§ 3. Зображення України в картографічних творах. Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах

Автор: admin от 1-08-2016, 13:47, переглянуло: 7179

Ви дізнаєтеся про:

•    зображення України в картографічних творах на різних етапах географічного пізнання Землі;

•    елементи карти й картографічні проекції;

•    значення процесу генералізації при створенні карт;

•    умовні знаки та їх класифікацію;

•    способи зображення на картах географічних об'єктів і явищ;

•    класифікацію карт за змістом, призначенням, масштабом, охопленою територією;

•    картографічні інтернет-джерела, геоінформаційні та сучасні навігаційні системи;

•    призначення навчальних карт;

•    створення Національного атласу України;

•    особливості електронних карт.

Ви навчитеся:

•    визначати особливості різних видів картографічних проекцій;

•    розпізнавати способи картографічного зображення об’єктів, процесів і явищ;

•    характеризувати спотворення на географічних картах;

•    пояснювати відмінності між різними видами карт;

•    розпізнавати види карт за просторовим охопленням, масштабом, змістом і призначенням;

•    визначати об’єкти, напрямки, відстані, географічні координати за навчальними картами;

•    оцінювати значення джерел географічної інформації для життєдіяльності людини;

•    знаходити картографічну інформацію за допомогою інтернет-джерел.

Категорія: Географія

 


§ 2. Географічні відомості про територію України в минулому. Сучасні географічні дослідження

Автор: admin от 1-08-2016, 13:47, переглянуло: 2956

Твори вірменських, арабських, перських учених VII- IX ст. містять описи, які характеризують природу Криму та півдня України.

Важливі географічні відомості є в літописах періоду Київської держави, зокрема в «Повісті минулих літ». У Київському літописі (1187) уперше згадується назва Україна в межах Переяславської, Київської і Чернігівської земель.

Категорія: Географія

 


§ 1. Об’єкти вивчення й методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації

Автор: admin от 1-08-2016, 13:35, переглянуло: 4227

Ви дізнаєтеся про:

•    основні об’єкти вивчення й методи дослідження території України;

•    джерела географічної інформації;

•    географічні дослідження території України;

•    об'єкти вивчення курсу.

Ви навчитеся:

•    характеризувати методи дослідження фізичної та суспільної географії;

•    розрізняти поняття «фізична географія» та «суспільна географія»;

•    користуватися джерелами географічної інформації;

•    наводити приклади географічних досліджень території України.

Категорія: Географія

 


Підручник Географія 8 клас Булава Л. М. скачати, читати онлайн

Автор: admin от 1-08-2016, 00:56, переглянуло: 6672

Рік видання: 2016

Автор: Л. М. Булава

Видавництво: "Ранок"


Підручник Географія за 8 клас за авторством Л. М. Булави

Категорія: Географія, Підручники, книги, Підручники 8 клас

 


Природа та населення свого адміністративного регіону

Автор: admin от 1-08-2016, 00:17, переглянуло: 1536

Адміністративний регіон України — це територія області нашої країни або Автономної Республіки Крим.

Для кожного регіону України за роки незалежності географами (учителями, викладачами вищих навчальних закладів, науковцями, краєзнавцями) розроблені підручники, посібники, краєзнавчі атласи та інші навчальні матеріали й наочні посібники, якими ви зможете користуватися.

Категорія: Географія

 


§ 51. Трудові ресурси й зайнятість населення в Україні

Автор: admin от 1-08-2016, 00:12, переглянуло: 1574

Україна є членом Міжнародної організації праці (МОП). Зараз вона почала переходити на розрахунки зайнятості населення за їхньою методикою. Проаналізуємо дані, наведені в таблиці на рис. 51.1.

Категорія: Географія

 


§ 50. Зайнятість населення у світі

Автор: admin от 1-08-2016, 00:03, переглянуло: 1225

Населення вивчається не тільки з точки зору демографічних показників, належності до етносів чи релігій тощо, але і як економічна категорія, оскільки воно є основою формування трудового потенціалу держави та її регіонів.

У курсі географії ми вивчимо основні поняття, пов’язані з оцінкою забезпеченості держав і їх частин робочою силою.

Категорія: Географія

 


§ 49. Релігійний склад населення світу та України

Автор: admin от 1-08-2016, 00:01, переглянуло: 2993

Релігія — складова частина духовного життя людини й етносу. Вона завжди відігравала і продовжує відігравати важливу роль у житті людей. До світових релігій (християнство, іслам, буддизм) належать ті, що розвивалися протягом багатьох століть, охоплюють значну частину людства, проповідують загальнолюдські цінності.

Категорія: Географія

 


§ 48. Етнічний склад населення України

Автор: admin от 1-08-2016, 00:00, переглянуло: 1439

У деяких державах термін «нація» стосується всіх громадян незалежно від їхнього етнічного самовизначення (яке є невід’ємним правом кожної людини). Усі громадяни США вважаються американцями; усі громадяни Канади — канадцями.

Дещо інше розуміння нації закладене в Конституції України (стаття 11): «Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України».

Категорія: Географія