Народна Освіта » Географія » Підручник Географія 8 клас Булава Л. М. скачати, читати онлайн

НАРОДНА ОСВІТА


Підручник Географія 8 клас Булава Л. М. скачати, читати онлайн

Рік видання: 2016

Автор: Л. М. Булава

Видавництво: "Ранок"


Скачати Підручник

8_geog_bul_2016.pdf [26,09 Mb] (cкачиваний: 103)

 

Читати Онлайн Підручник
Географія 8 Клас Булава Л. М.

 

Зміст

§ 1. Об'єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної ...

§ 2. Географічні дослідження території України в минулому і тепер

§ 3. Географічні карти та їхні елементи. Картографічні проекції

§ 4. Способи зображення об'єктів і явищ на оглядових і тематични ...

§ 5. Сучасні картографічні твори і джерела інформації та робота з ...

§ 6. Топографічні карти та їх практичне використання

§ 7. Основні поняття політичної географії

§ 8. Географічне положення України

§ 9. Зміни меж України від початку XX ст. та її сучасний адмініст ...

§ 10. Час на території України

§ 11. Великі форми рельєфу

§ 12. Найбільші тектонічні структури в межах України, їхнє співві ...

§ 13. Геологічна історія Землі

§ 14. Закономірності поширення типів і форм рельєфу

§ 15. Різноманітність мінерально-сировинних ресурсів. Паливні кор ...

§ 16. Рудні корисні копалини

§ 17. Нерудні корисні копалини. Раціональне використання мінераль ...

§ 18. Основні кліматотвірні чинники та їх взаємодія

§ 19. Основні кліматичні показники

§ 20. Кліматичні ресурси. Кліматичні сезони. Несприятливі погодно ...

§ 21. Метеорологічна служба.

§ 22. Склад вод суходолу. Будова річкової долини. Вплив рельєфу н ...

§ 23. Річковий стік і його характеристики. Живлення і режим річок

§ 24. Озера, болота, водосховища, підземні води. Водні ресурси та ...

§ 25. Умови ґрунтоутворення.

§ 26. Закономірності поширення ґрунтів. Ґрунтові ресурси

§ 27. Закономірності поширення типів рослинності

§ 28. Закономірності поширення тваринного світу

§ 29. Поняття про ландшафт.

§ 30. Районування природних ландшафтів. Антропогенні ландшафти

§ 31. Природна зона мішаних лісів

§ 32. Природні зони широколистяних лісів та лісостепу

§ 33. Степова природна зона

§ 34. Українські Карпати: загальні риси природних умов і висотна ...

§ 35. Кримські гори: загальні риси природних умов і висотна поясн ...

§ 36. Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів

§ 37. Природно-ресурсний потенціал України та його використання

§ 38. Природно-заповідний фонд і національна екологічна мережа Ук ...

§ 39. Моніторинг навколишнього середовища

§ 40. Кількість населення у світі та Україні

§ 41. Механічний рух (міграції) населення. Українська діаспора

§ 42. Статево-віковий склад населення світу і України

§ 43. Густота населення в різних частинах світу й України

§ 44. Розселення населення у світі

§ 45. Міські поселення й міське населення в Україні

§ 46. Сільське населення й сільські поселення в Україні

§ 47. Расовий та етнічний склад населення світу

§ 48. Етнічний склад населення України

§ 49. Релігійний склад населення світу та України

§ 50. Зайнятість населення у світі

§ 51. Трудові ресурси й зайнятість населення в Україні

Природа та населення свого адміністративного регіону


Уважаемые восьмиклассники!

Перед изучением каждого параграфа следует восстановить полученные ранее географические знания и ответить на предложенные вопросы.

Параграф учебника содержит текст, обязательный для изучения. Основные понятия и термины, которые вам следует запомнить, выделенные особым шрифтом. В рамках текста параграфа вы встретите вопросы и задания. которые следует выполнить при работе над темой. Они помогут вам выяснить, как вы поняли обрабатываемый материал.

Важную роль в учебнике играют иллюстрации - схемы, диаграммы, графики, карты, фотографии. Интересный познавательный материал ждет вас в рубрике «Для любознательных».

Проверить свои знания вы сможете с помощью вопросов и заданий на закрепление знаний, задач на осмысление изученного материала, географических задач и практических задач (выполняются в тетради или на отдельном листе), творческих задач, которые выполняются по вашему собственному выбору или рекомендации учителя.

Обратите внимание на задачи, отмеченные звездочкой (*) - это задача для краеведческого проекта. их целесообразно выполнять в отдельной тетради.
Учебник также содержит объяснения и инструкции по выполнению практических работ и исследований.

В конце учебника подаются приложения. Они содержат различные справочные, обобщающие, сравнительные и другие таблицы, которые вам пригодятся при работе с параграфами. Словарь терминов и понятий поможет понять значение новых слов.
Кроме того, к учебнику разработаны электронный образовательный ресурс. По адресу вы найдете интересную дополнительную информацию, а также тесты для самоконтроля.

Автор: admin от 1-08-2016, 00:56, Переглядів: 6701