Народна Освіта » Географія » § 1. Об’єкти вивчення й методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації

НАРОДНА ОСВІТА

§ 1. Об’єкти вивчення й методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації

Пригадайте: 1. Що вивчає наука географія? 2. Коли виникла незалежна держава Україна?

Об’єкти вивчення фізичної та суспільної географії України. Об'єктами вивчення сучасної географії України є природа нашої держави, яка є частиною географічної оболонки планети, населення країни та його господарська діяльність. Географію поділяють на фізичну й соціально-економічну (суспільну).

Фішко-географічні науки вивчають географічну оболонку та її складові, зокрема рельєф, клімат, води суходолу й Світового океану, фунти, рослинність і тваринний світ. Предметом фізичної географії України є вивчення закономірностей її рельєфу, кліматл*, розміщення корисних копалин, внутрішніх вод, ґрунтів, поширення рослинності та тваринного світу.

Суспільно-географічні науки досліджують територіальну організацію суспільства: населення, економічну, соціальну та політичну сфери. Ці науки поділяються на окремі галузі, кожна з яких має свій об’єкт дослідження.

Дискусійний клуб

Наскільки важливі знання з фізичної та суспільної географії для кожного з вас і суспільства загалом?

Географія України вивчає природно середовище й територіальну організацію суспільства в межах країни, зокрема природні зони й інші природно-територіальні комплекси. Отже, географія України досліджує проблеми сьогодення: взаємозв’язок суспільства й природи, виникнення та загострення екологічних проблем у державі тощо.

У процесі вивчення фізичної, економічної та соціальної географії України широко використовують краєзнавчий (місцевий) матеріал, тобто відомості про природу місцевості, населення та його господарську діяльність, особливості культури, побуту, звичаїв краю чи регіону (моя. 1).

Методи досліджень. Традиційні методи досліджень у географії України описовий та експедиційний. Сучасна наука використовує історичний, математичний, системний методи географічних досліджень, аерокосмічні, картографічні, геофізичні, геохімічні, аналітичні, статистичні методи, метод моделювання та дистанційний метод, ГІС-техиології (ПС — географічна інформаційна система). За допомогою ПС-техиологій створюють електронні карти, формують різноманітні бази даних (географічні відомості), розробляють системи комп’ютерного управління ними. Завдяки «розумним картам» і спеціальним програмам учені створюють проекти, складають прогнози. Це карти прогнозу погоди, зміни рельєфу (ерозійні процеси, тектонічні рухи, геологічні зміни), карти родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур та іп.

Які методи ви використовуєте під час вивчення географії?

Джерела географічної інформації. Основним джерелом географічної інформації для школяра є підручник. (Поясніть чому). Також важливо використовувати різні карти, атласи, довідники, енциклопедії, географічні журнали (мол. 2), газети, документальні й науково-популярні кінофільми, відеозаниси. Багато корисного й цікавого можна дізнатися з радіо- й телепередач, зокрема про стихійні природні явища (повені, землетруси, вивержеия вулканів, цунамі), про досягнення в господарській діяльності людини, політичну ситуацію в країнах, прогноз погоди. Сучасні школярі широко використовують Інтернет, де можна швидко знайти відеоматеріали, картографічну, текстову та звукову географічну інформацію.

Якими джерелами географічної інформації ви користуєтеся?

Висновки

•    Сучасна географія України вивчає природу країни, її населення та його господарську діяльність, культуру, віросповідання тощо.

•    Географічна наука використовує традиційні й сучасні методи дослідження.

Запитання та завдання

1.    Що вивчає географія України?

2.    Охарактеризуйте основні методи досліджень фізичної та суспільної географії

3.    Чим відрізняються поняття «фізична географія» та «суспільна географія»?

Готуємося до наступного уроку

Підготуйте повідомлення про дослідження території України в різні періоди вченими, дослідниками, мандрівниками (на вибір).

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Гільберг

 

Категорія: Географія

Автор: admin от 1-08-2016, 13:35, Переглядів: 3366