Народна Освіта » Материалы за 14.06.2013

НАРОДНА ОСВІТАХарактеристика гігієни та захворювань слухової сенсорної системи

Автор: admin от 14-06-2013, 23:59, переглянуло: 4365

Вплив звуку силою 80 децибелів (дБ) понад 40 хвилин є небезпечним. Тривалі коливання барабанної перетинки з великою амплітудою призводять до її розтягання та втрати пружності...

Категорія: Біологія

 


Характеристика гігієни та захворювань зорової сенсорної системи

Автор: admin от 14-06-2013, 23:58, переглянуло: 5817

Короткозорість — зображення фокусується перед сітківкою, чітко видно тільки близько розташовані предмети...

Категорія: Біологія

 


Хімічний склад клітини

Автор: admin от 14-06-2013, 23:56, переглянуло: 3438

Вода. Складає до 70 % маси клітини. Вміст води в клітинах залежить від інтенсивності обмінних процесів у клітині (чим вищою є інтенсивність, тим більше води), від властивостей і функцій клітин...

Категорія: Біологія

 


Екологія людини

Автор: admin от 14-06-2013, 23:53, переглянуло: 1895

Екологія людини — це наука, предметом вивчення якої є взаємодія людини з навколишнім середовищем.

Категорія: Біологія

 


Походження людини

Автор: admin от 14-06-2013, 23:51, переглянуло: 1899

Антропогенез — це процес походження й формування людини в ході еволюції, що супроводжується розвитком її трудової діяльності, розуму, свідомості, виразног мовлення, прямоходіння та формуванням первісних форм суспільства.

Категорія: Біологія

 


Запліднення й вагітність, віковий розвиток людини

Автор: admin от 14-06-2013, 23:47, переглянуло: 2368

Запліднення — це злиття чоловічої і жіночої статевих клітин. Суттю запліднення є злиття двох гаплоїдних генетичних наборів гамет.

Запліднення відбувається в порожнині маткової труби. Після злиття сперматозоїда і яйцеклітини утворюється запліднене яйце, або зигота.

Категорія: Біологія

 


Мітоз, мейоз, гаметогенез. Розмноження та індивідуальний розвиток людини

Автор: admin от 14-06-2013, 23:42, переглянуло: 66397

Мітоз — це непрямий поділ клітин. Є основним способом поділу соматичних клітин. Процес мітозу має чотири стадії — профаза, метафаза, анафаза й телофаза.

Категорія: Біологія

 


Основи вищої нервової діяльності: сприйняття, увага, пам'ять, емоції

Автор: admin от 14-06-2013, 14:24, переглянуло: 2801

Сприйняття — це складний психофізіологічний процес, що забезпечує формування в мозку людини уявлення про навколишній світ. До процесу сприйняття можуть бути залучені всі сенсорні системи; обов’язково в ньому бере участь кора головного мозку.

Категорія: Біологія

 


Основи вищої нервової діяльності: Мова і мовлення

Автор: admin от 14-06-2013, 14:15, переглянуло: 1360

Сигнальна система — це сукупність нервових процесів, у ході яких людина сприймає, обробляє й передає певну інформацію...

Категорія: Біологія

 


Вища нервова діяльність

Автор: admin от 14-06-2013, 14:13, переглянуло: 1607

Вища нервова діяльність — це

сукупність нервових процесів, що визначають поведінку й психічні характеристики індивіда. Є проявом умовно-рефлекторної функції кори головного мозку, яка забезпечує адаптацію організму до умов зовнішнього середовища, що змінюються...

Категорія: Біологія

 

Назад Вперед