Народна Освіта » Біологія » Основи вищої нервової діяльності: Мова і мовлення

НАРОДНА ОСВІТА

Основи вищої нервової діяльності: Мова і мовлення

 

Сигнальна система — це сукупність нервових процесів, у ході яких людина сприймає, обробляє й передає певну інформацію. Сигнальна система забезпечує взає-

модію організму із зовнішнім середовищем.

Розрізняють першу і другу сигнальні системи.

Характеристика сигнальних систем

Письмове мовлення. Спосіб обміну інформацією за допомогою спеціальних знаків, літер і символів

Усне мовлення. Здійснюється за допомогою слів, вимовлених уголос одним індивідом, і слухового аналізатора іншого індивіда. Усне мовлення може мати вигляд монологу (один індивід мовить протягом певного часу) і діалогу — розмови, у якій беруть участь двоє і більше людей

 

 

 

Сигнальна система

Перша

Друга

Чинники зовнішнього середовища, що діють безпосередньо через органи чуттів

Інформація у вигляді слів, знаків, формул, які мають певне значення

Є основною для формування умовних рефлексів

Є системою умовних рефлексів

Подразниками можуть бути всі чинники навколишнього середовища

Подразником може бути тільки слово в трьох формах: вимовлене, побачене (письмо), почуте (усне мовлення)

Значення:

можливість аналізу сигналів із довкілля

Значення:

можливість сприймати та обробляти інформацію у вигляді слів

 Мовлення

Мовлення — це спосіб передачі думки, властивий тільки людині. За допомогою мовлення відбувається

спілкування людей та обмін інформацією. Розрізняють усне і письмове мовлення.

Мислення — це процес, у ході якого за допомогою слів і образів в індивіда формується своє ставлення до певних предметів, станів тощо. Фізіологічною основою мислення є взаємодія нервових клітин, формування тимчасового зв’язку й ансамблів нервових клітин у корі головного мозку.
Процес мислення складається з низки розумових операцій: аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення й конкретизації.

Категорія: Біологія

Автор: admin от 14-06-2013, 14:15, Переглядів: 1347