Народна Освіта » Біологія » Походження людини

НАРОДНА ОСВІТА

Походження людини

Антропогенез — це процес походження й формування людини в ході еволюції, що супроводжується розвитком її трудової діяльності, розуму, свідомості, виразного мовлення, прямоходіння та формуванням первісних форм суспільства.

Основні етапи антропогенезу

Рушійні сили антропогенезу

Рушійні сили

Біологічні

Соціальні

Боротьба за існування, природний добір на основі спадкової мінливості

Суспільний спосіб життя, мислення, мова, трудова діяльність

Результат дії чинників

Перетворення головного мозку, виникнення прямоходіння, удосконалення кисті руки, розвиток мислення, свідомості, мовлення, органів чуттів

 

Особливості еволюції людини

 

Раса — це група індивідів, що історично сформувалася в певних геологічних умовах і має спільні спадково зумовлені морфологічні та фізіологічні ознаки.

Народність — це група людей, що історично сформувалась і харак-

теризується спільною територією, мовою та культурою.

Нація — спільнота людей, що історично сформувалася на основі спільної економіки, території, мови, особливостей поведінки, культури й традицій.

 

Поділ рас

Категорія: Біологія

Автор: admin от 14-06-2013, 23:51, Переглядів: 1875