Народна Освіта » Біологія » Екологія людини

НАРОДНА ОСВІТА

Екологія людини

Екологія людини — це наука, предметом вивчення якої є взаємодія людини з навколишнім середовищем.

Екологічні чинники — це чинники навколишнього середовища, що впливають на організм людини.

 Характеристика екологічних чинників

 

Екологічні фактори

Біотичні

Абіотичні

Антропогенні

Сукупність чинників живої природи, здатних впливати на організм людини

Компоненти і явища неживої природи. До них належать: світло, повітря, тиск, температура, рівень вологості тощо

Види діяльності людини, що спричиняють зміни навколишнього середовища

Вплив на організм людини чинників навколишнього середовища

 

Фактор

Вплив

Температура

Зміни температури змушують організм пристосовуватися до умов. Адаптація до змін температури забезпечується терморегуляцією через тепловіддачу й теплопродукцію

Атмосферне

повітря

Найбільш шкідливими для людини є його забруднення, смог, дірки в атмосфері. Забруднення атмосферного повітря призвело до виникнення парникового ефекту. Результатом є підвищення концентрації вуглекислого газу та середньої температури. Дірки в озоносфері призводять до зниження захисту від ультрафіолетового випромінювання. Смог провокує напади бронхіальної астми, захворювання легень і очей

Ґрунт і вода

Забруднення ґрунту спричиняє зміну концентрацій речовин у підземних водах, вирощених плодах. Уживання такої води та їжі може викликати різні захворювання

Радіаційне випромінювання

Природний радіаційний фон не є шкідливим для організма людини. Небезпечним є штучний радіаційний фон (результат діяльності людини — промислові викиди, випробування ядерної зброї, використання атомної енергії). Радіаційне випромінювання здатне викликати зміни генетичного матеріалу, ушкодження клітин, злоякісні новоутворення

Категорія: Біологія

Автор: admin от 14-06-2013, 23:53, Переглядів: 1883