НАРОДНА ОСВІТАТарас Шевченко - Думи мої, думи мої, ой три шляхи широкії читати онлайн

Автор: evg01 от 20-08-2016, 22:19, переглянуло: 7987

Про життя Тараса Шевченка вже знаєте чимало. Вам не важко пригадати, що Тарас народився в сім'ї кріпаків 9 березня (25 лютого - за старим стилем), рано залишився круглим сиротою, а підлітком змушений був виконувати повинності козачка в пана Енгельгардта. Оскільки поручик1 гвардії Павло Енгельгардт як військова людина і як ад’ютант2 військового губернатора отримав призначення на службу в місто Вільно (тепер - Вільнюс), то серед інших слут забрав з собою на чужину й Тараса. 

Категорія: Українська література

 


Тарас Шевченко - "Мені тринадцятий минало... ", "Тополя", "Як умру, то поховайте..." читати онлайн, критика, біографія письменника

Автор: asia2016 от 21-02-2017, 15:58, переглянуло: 11604

Життєрадісно сплелися на нашому прапорі кольори синього неба і золотої пшениці. Ллється, як річка, українська мова, і вона для нас наймиліша, бо - рідна. Але не завжди українці мали право на незалежність та власну мову. З попереднього розділу ви дізнались, що в кожного народу є герой, здатний у най-скрутніші часи очолити боротьбу проти ворога й готовий віддати життя за Батьківщину.

Категорія: Українська література

 


Тарас Шевченко - "Гайдамаки" (стислий виклад твору, короткий зміст, скорочено) читати онлайн

Автор: asia2016 от 10-02-2017, 12:30, переглянуло: 6904

Пoeмa poзпoчинaється ліpичнo—філoсoфським відступoм—пoсвятoю.

Автop poзміpкoвує нaд плинoм життя, нaд вічними змінaми в пpиpoді і людськoму суспільстві: «Всe йдe, всe минaє — і кpaю нeмaє...» Вічними є лишe вoлeлюбні пpaгнeння нapoду.

Категорія: Українська література

 


Тарас Григорович Шевченко «Катерина», «До Основ'яненка», «Гайдамаки», «Сон» («У всякого своя доля»), «Кавказ», «І мертвим, і живим...», «Заповіт» - аналіз твору, критика

Автор: admin от 15-08-2014, 21:12, переглянуло: 66265

Історія написання: проблема жінки-матері, жінки-покритки хвилювала поета з самого початку, бо у світоглядній концепції Т. Шевченка саме з жінкою пов’язується світле майбутнє України («І буде син, і буде мати, і будуть люде на землі»), а не з чоловіками, які скомпрометували себе, перетворившись на «землячків», «забудьків», «братопродавців».

Категорія: Українська література

 


Тарас Григорович Шевченко - Ой три шляхи широкії, Мені однаково читати онлайн

Автор: evg01 от 24-08-2016, 12:05, переглянуло: 6813

Щоб зрозуміти, чому Тарас Григорович Шевченко став виразником прагнень українського народу, необхідно зрозуміти історичну добу, у яку він жив. Щоб осягнути, у чому Шевченковий феномен як митця й провідника нації у визвольній боротьбі протягом ось уже двох століть, необхідно дійти до глибин його творчості.

Категорія: Українська література

 


Таня Малярчук - Цвєтка і її я. Читати текст твору повністю, скорочено

Автор: admin от 29-04-2013, 23:33, переглянуло: 29958

Таня Малярчук

(НАР 1983 Р.)

Таня Малярчук народилась 1983 року в Івано-Франківську. Закінчи­ла філологічний факультет Прикарпатського національного університету ім. В. Стефанлка. Живе в Києві, працює журналістом. Авторка кількох кни­жок прози, серед яких «Як я стала святою», »Згори вниз. Книга страхів», «Говорити».

Категорія: Українська література

 


Сучасна українська література

Автор: admin от 28-04-2013, 11:51, переглянуло: 27164

Поняття сучасної літератури умовно охоплює художні процеси остан­ніх двох десятиліть. Важливими віхами у формуванні новітніх естетичних орієнтирів та нового світобачення стали Чорнобильська катастрофа, розпад Радянського Союзу та проголошення 24 серпня 1991 року державної неза­лежності України. Осмислення трагедії Чорнобиля було важливим поштов­хом до змін та переосмислення попередніх ідейно-художніх орієнтирів.

Категорія: Українська література

 


Сутність фольклору - Читати онлайн

Автор: evg01 от 20-08-2016, 21:21, переглянуло: 1864

Професійне мистецтво, зокрема література, будь-якої нації розпочинається з фольклору (англ, народна мудрість, знання).

Народна творчість — це той ґрунт, на якому виростають і література, і театр, і музика, і образотворче мистецтво — і без якого вони б засохли» (М. Рильський).

Категорія: Українська література

 


Суспільно-побутові пісні

Автор: asia2016 от 21-02-2017, 14:48, переглянуло: 7059

Лірично-побутова пісня - це словесно-музичний твір, призначений для співу, що відтворює настрої, почуття, мрії людини в певній ситуації, розкриває її внутрішній світ. Виділяють дві великі групи цих пісень: родинно-побутові та суспільно-побутові.

Категорія: Українська література

 


Стильові особливості оповідання Марка Вовчка "Максим Гримач""

Автор: admin от 6-05-2013, 00:06, переглянуло: 13568

«Максим Гримач» Марка Вовчка є за жанром романтичним баладним оповіданням. Воно має фольклорну основу та побудоване за сюжетом пісень, тобто українських народних балад про кохання.

Категорія: Українська література