Народна Освіта » Материалы за 06.08.2014

НАРОДНА ОСВІТА1.2. Жанри літератури

Автор: admin от 6-08-2014, 13:23, переглянуло: 50500

Жанр (від фр. genre — рід, вид) — термін, що вживається неоднозначно. Інколи його застосовують як синонім до терміна рід (літератури), тоді говорять про епічний жанр (= епос), ліричний жанр (= лірика), драматичний жанр (= драма, або драматургія). Таке вживання зумовлене значенням цього слова у французькій мові (рід, вид) та європейською літературознавчою традицією.

Категорія: Українська література

 


Теорія літератури: 1.1 Роди літератури

Автор: admin от 6-08-2014, 13:06, переглянуло: 9018

Лірика — народжується з серця, почуттів, що переживає особа, яка висловлює свої почуття, а почуття, як відомо, не дія й не подія, а внутрішній стан.

Драма — народжується з розмови двох учасників, тобто з діалогу, що розвивається від початку розмови до її кінця і є своєрідною діяльністю учасників — дією.

Епос — народжується з розповіді про те, що відбулося й що осмислене учасниками діалогу, тобто про подію.

Категорія: Українська література

 


10. Стилістика

Автор: admin от 6-08-2014, 12:54, переглянуло: 2678

Стилістика (від лат. stilus — паличка для письма) — розділ мово-знавства, що вивчає мову з погляду її функціонування в текстах різних сфер суспільного й приватного життя крізь призму стилів і притаманних їм мовних засобів.

Слово «стиль» має багато значень, наприклад, прийнято говорити про стилі в мистецтві, культурі, про стиль оформлення інтер’єру, про стиль одягання людини...

Категорія: Українська мова

 


9. Лінгвістика тексту

Автор: admin от 6-08-2014, 11:19, переглянуло: 3551

Лінгвістика тексту — розділ мовознавства, що вивчає правила побудови зв'язного мовлення, типи мовлення, різновиди мовленнєвих творів, структурні компоненти тексту (речення, абзаци та ін.) та засоби зв'язку між ними, мовні норми текстів у різних функціональних стилях тощо.

Категорія: Українська мова

 


8.5. Пунктуаційні знаки

Автор: admin от 6-08-2014, 11:15, переглянуло: 2970

Пунктуація — це система розділових знаків, що використовуються в писемній мові, а також система правил, які регламентують уживання розділових знаків (розставляння їх у реченні, тексті). За допомогою пунктуації здійснюється структурне й смислове членування написаного на значущі частини, що дозволяє сприйняти зміст відповідно до задуму автора.

Категорія: Українська мова

 


8.4 Способи передачі на письмі чужого мовлення (пряма та непряма мова)

Автор: admin от 6-08-2014, 11:05, переглянуло: 6946

Пряма мова — це дослівно відтворене чуже висловлювання, яке зазвичай супроводжується словами автора, де зазначається, ким, коли та за яких умов її вимовлено.

Категорія: Українська мова

 


8.3. Складне синтаксичне ціле й абзац

Автор: admin от 6-08-2014, 10:43, переглянуло: 2444

Складне синтаксичне ціле (ССЦ), надфразова єдність (Н£) — кілька речень, об'єднаних за змістом і граматично (міжфразовими зв'язками й засобами), що становлять невелике закінчене повідомлення.

Категорія: Українська мова