НАРОДНА ОСВІТА§ 22. Робота текучих поверхневих і підземних вод, вітру та льодовиків

Автор: admin от 16-11-2014, 13:27, переглянуло: 2098

Як можуть змінювати земну поверхню внутрішні процеси?

Робота текучих поверхневих і підземних вод. У результаті дії цих вод гірські породи розмиваються, розчиняються, переносяться й відкладаються. Діяльність води, пов’язана з руйнуванням ґрунтового покриву, називається водною ерозією.

Категорія: Географія

 


§ 21. Зовнішні процеси, що зумовлюють зміни у формі та складі земної кори

Автор: admin от 16-11-2014, 13:24, переглянуло: 2359

Назвіть відомі вам властивості води. У яких станах вода буває в природі? Які властивості снігу та льоду ви знаєте?Вивітрювання. На Землі діють внутрішні сили, що спричиняють утворення гір, і зовнішні, які ці гори руйнують. До зовнішніх сил належать такі процеси: вивітрювання, робота текучих вод, льодовиків, вітру, морського прибою (мал. 56).

Категорія: Географія

 


§ 20. Вулканізм і магматизм

Автор: admin от 12-11-2014, 21:31, переглянуло: 3186

Що ви знаєте про вулкани? Як ви уявляєте виверження вулкана?

Утворення та будова вулкана. Ви вже знаєте, що речовина астеносфери перебуває в пластичному стані через великий тиск верхніх шарів земної кори. Коли в земній корі виникають тріщини, тиск знижується, речовина астеносфери розріджується й починає підніматися на поверхню.

Категорія: Географія

 


§ 19. Землетруси

Автор: admin от 12-11-2014, 21:29, переглянуло: 2338

Що вам відомо про землетруси?

Як виникають землетруси? Літосферні плити не є суцільними брилами каменю. Матеріал, з яких вони складаються, шаруватий і залягає у вигляді потужних пластів базальту й граніту. Найменш стійкі частини літосферних плит — їх краї.

Категорія: Географія

 


§ 18. Рухи земної кори

Автор: admin от 12-11-2014, 21:24, переглянуло: 2775

Що таке літосферні плити? Які рухи вони здійснюють?

Походження материків і океанів. Внутрішні сили Землі — висока температура й тиск, що змушують рухатися літосферні плити, — почали діяти майже відразу після утворення літосфери.

Категорія: Географія

 


§ 17. Літосфера. Літосферні плити

Автор: admin от 12-11-2014, 21:19, переглянуло: 5886

На поверхні якої внутрішньої оболонки Землі ви живете? Чим земна кора відрізняється від літосфери? Чи можна назвати літосферу суцільною оболонкою Землі?

Будова літосфери. Літосфера — тверда оболонка Землі, що охоплює земну кору й верхню частину мантії.

Категорія: Географія

 


§ 16. Внутрішня будова Землі

Автор: admin от 12-11-2014, 21:16, переглянуло: 3437

Як, за сучасними уявленнями, виникла Земля? Що вам відомо про внутрішню будову Землі?

Надра Землі. З курсу природознавства ви знаєте, що надра Землі неоднорідні й мають дуже складну будову. Земля складається з трьох основних частин: ядра, мантії та земної кори. Ядро знаходиться в центрі Землі. Більшу частину об’єму Землі (83 %) становить мантія, над нею розташовується земна кора.

Категорія: Географія

 


§ 15. Географічні координати. Як визначати широту та довготу

Автор: admin от 12-11-2014, 21:14, переглянуло: 43266

Географічні координати. Екватор і нульовий меридіан є осями системи географічних координат, подібно до осей прямокутної системи координат у математиці.

Географічні координати — це широта й довгота певної точки земної поверхні.

Щоб навчитися визначати географічні координати, треба навчитися знаходити географічну широту та географічну довготу точки.

Категорія: Географія

 


§ 14. Градусна сітка на глобусі та географічній карті

Автор: admin от 12-11-2014, 21:07, переглянуло: 3064

Пригадайте, які лінії є на глобусі й географічних картах.

Градусна сітка. Сітка на глобусі або карті, утворена паралелями й меридіанами, які проведено через певну кількість градусів, називається градусною сіткою (мал. 36). Для визначення положення точки на прямій, площині чи в просторі існує загальноприйнятий спосіб, який у науці називають методом координат.

Категорія: Географія

 


§ 13. Класифікація карт. Географічні атласи

Автор: admin от 12-11-2014, 21:05, переглянуло: 8993

Розгляньте шкільний атлас. Назвіть його особливості.

Які бувають карти? Класифікацію карт можна провести за такими основними ознаками: а) за охопленою територією; б) за масштабом;

в) за змістом; г) за призначенням.

Категорія: Географія