НАРОДНА ОСВІТА§ 52. Природні зони Землі

Автор: admin от 22-11-2014, 14:15, переглянуло: 3785

Пригадайте з курсу природознавства, що таке природна зона. Які природні зони ви знаєте? Назвіть їх.

Широтна зональність. Ще в глибоку давнину люди помітили, що природні умови на Землі закономірно змінюються з географічною широтою. У напрямку від полюсів до екватора на суходолі послідовно розміщуються різні природні зони.

Категорія: Географія

 


§ 51. Природні комплекси. Географічна оболонка — найбільший природний комплекс Землі

Автор: admin от 22-11-2014, 14:09, переглянуло: 3522

Пригадайте, з яких компонентів складається природа.

Що таке природний комплекс? Рослини й тварини, які населяють будь-яку ділянку суходолу або водойми, мають спільні та відмінні вимоги до умов існування, тобто залежать від неживої природи — гірських порід, повітря, води. Нежива природа, у свою чергу, змінюється під впливом діяльності організмів.

Категорія: Географія

 


§ 50. Ґрунт

Автор: admin от 22-11-2014, 14:07, переглянуло: 3352

З чого складається ґрунт? Що таке вивітрювання? Що визначає головну властивість ґрунту? Які організми живуть у ґрунтовому середовищі?

Ґрунт і його утворення. Ґрунт — це верхній родючий шар поверхні, що сформувався внаслідок взаємодії гірських порід, клімату, рельєфу, організмів протягом тривалого часу.

Категорія: Географія

 


§ 49. Біосфера та її складові

Автор: admin от 22-11-2014, 14:06, переглянуло: 10171

Пригадайте з курсу природознавства, які бувають системи. Які ви знаєте природні зони? Назвіть природну зону, у якій ви живете.

Що таке біосфера? Головне, що відрізняє Землю від інших планет Сонячної системи, — це наявність життя. Біосфера (з грецьк. біос — життя, сфера — куля) — це область поширення життя на Землі, яка охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу й верхню частину літосфери.

Категорія: Географія

 


§ 48. Людина та гідросфера

Автор: admin от 22-11-2014, 14:04, переглянуло: 2666

Як людина використовує водні запаси нашої планети? Чому водойми необхідно охороняти?

Значення води для людини. Як стверджують учені, життя на Землі зародилось у воді, а лише потім поширилося на суходіл. Свою залежність від води наземні організми зберегли впродовж багатьох мільйонів років.

Категорія: Географія

 


§ 47. Підземні води

Автор: admin от 22-11-2014, 13:58, переглянуло: 3555

Як вода потрапляє в криницю? Чому в глибокій криниці вода чистіша, ніжу річці?

Як утворюються підземні води? Підземними називаються води, що знаходяться у верхній частині земної кори в порах, тріщинах і порожнинах. Для давньої людини поява води в колодязі залишалася загадкою.

Категорія: Географія

 


§ 46. Льодовики

Автор: admin от 22-11-2014, 13:56, переглянуло: 2586

Пригадайте, як змінюється температура повітря з висотою. У яких станах буває вода в природі?

Що таке льодовик? Льодовик — це природне скупчення льоду на земній поверхні в результаті нагромадження й ущільнення снігу вище від снігової лінії.

Льодовики вкривають майже 11 % поверхні планети, у них зосереджено 69 % усієї прісної води на Землі.

Категорія: Географія

 


§ 45. Болота. Штучні водойми

Автор: admin от 22-11-2014, 13:55, переглянуло: 2831

Чим болото відрізняється від озера?

Що таке болото? Найбільш своєрідною частиною гідросфери є болота з непрохідними трясовинами, виділенням болотного газу, незвичним тваринним і рослинним світом.

Категорія: Географія

 


§ 44. Озера

Автор: admin от 22-11-2014, 13:52, переглянуло: 2462

Чи бачили ви озеро? Розкажіть про нього. Чим воно відрізняється від річки?

Що таке озеро? Блакитні перлини, голубі очі планети, клаптики неба, що впали на Землю, — так образно люди називають озера. У цих назвах — ставлення людей до цього витвору природи.

Категорія: Географія

 


§ 43. Життя річки

Автор: admin от 22-11-2014, 13:49, переглянуло: 2321

Яку роботу виконує річка? Чи змінюється рівень води в річці протягом року?

Робота річок. Річки — невтомні трудівниці. Вони поглиблюють річище, розмивають береги. Увесь розмитий матеріал (пісок, каміння) виносять до гирла й там відкладають, створюючи піщані та глиняні наноси, острівці.

Категорія: Географія