Народна Освіта » Материалы за 22.11.2014

НАРОДНА ОСВІТАДодатки до підручника Географія 6 клас Гільберг, Паламарчук

Автор: admin от 22-11-2014, 14:28, переглянуло: 3621

Як читати підручник із географії

1. Прочитайте текст параграфа.

2. Перекажіть кожну частину параграфа, а потім увесь параграф.

3. Читаючи текст, знайдіть на карті всі географічні об’єкти, згадані в параграфі.

4. Дайте відповідь на запитання й виконайте завдання, розміщені в кінці кожного параграфа.

5. Запишіть у словнику усі виділені слова в тексті параграфа й запам’ятайте, як вони пишуться.

6. Якщо в тексті трапляється незрозумілий вам термін, зверніться до словника географічних термінів і понять.

Категорія: Географія

 


§ 55. Вплив людини на природу

Автор: admin от 22-11-2014, 14:27, переглянуло: 4781

Пригадайте, що таке навколишнє середовище. Як людина може змінювати природу? Наведіть приклади.

Людина — головна сила в перетворенні географічної оболонки.

Поява людини на Землі визначила подальшу історію розвитку географічної оболонки.

Категорія: Географія

 


§ 54. Держави світу

Автор: admin от 22-11-2014, 14:22, переглянуло: 4638

На певному історичному етапі розвитку людства почали виникати держави. Це були об’єднання людей, які проживали на спільній території, говорили переважно однією мовою, мали спільні господарські інтереси, хотіли захистити цю територію від ворогів. Кожна сучасна людина — громадянин певної держави (країни).

Категорія: Географія

 


§ 53. Кількість і розміщення населення Землі

Автор: admin от 22-11-2014, 14:19, переглянуло: 3908

У цьому розділі ви ознайомитеся з:

  • чисельністю населення Землі та України;
  • людськими расами;
  • найчисельнішими народами світу;
  • найбільш заселеними територіями земної кулі.

Навчитеся:

  • визначати за картою найбільші держави світу;
  • аналізувати карти густоти населення;
  • порівнювати людські раси за зовнішніми ознаками, густоту населення в різних регіонах світу;
  • позначати на контурній карті кордони держав світу, підписувати їх столиці;
  • характеризувати види господарської діяльності та їх наслідки у своєму населеному пункті;
  • оцінювати вплив людини на природу.

Категорія: Географія

 


§ 52. Природні зони Землі

Автор: admin от 22-11-2014, 14:15, переглянуло: 3488

Пригадайте з курсу природознавства, що таке природна зона. Які природні зони ви знаєте? Назвіть їх.

Широтна зональність. Ще в глибоку давнину люди помітили, що природні умови на Землі закономірно змінюються з географічною широтою. У напрямку від полюсів до екватора на суходолі послідовно розміщуються різні природні зони.

Категорія: Географія

 


§ 51. Природні комплекси. Географічна оболонка — найбільший природний комплекс Землі

Автор: admin от 22-11-2014, 14:09, переглянуло: 3167

Пригадайте, з яких компонентів складається природа.

Що таке природний комплекс? Рослини й тварини, які населяють будь-яку ділянку суходолу або водойми, мають спільні та відмінні вимоги до умов існування, тобто залежать від неживої природи — гірських порід, повітря, води. Нежива природа, у свою чергу, змінюється під впливом діяльності організмів.

Категорія: Географія

 


§ 50. Ґрунт

Автор: admin от 22-11-2014, 14:07, переглянуло: 3102

З чого складається ґрунт? Що таке вивітрювання? Що визначає головну властивість ґрунту? Які організми живуть у ґрунтовому середовищі?

Ґрунт і його утворення. Ґрунт — це верхній родючий шар поверхні, що сформувався внаслідок взаємодії гірських порід, клімату, рельєфу, організмів протягом тривалого часу.

Категорія: Географія

 


§ 49. Біосфера та її складові

Автор: admin от 22-11-2014, 14:06, переглянуло: 9742

Пригадайте з курсу природознавства, які бувають системи. Які ви знаєте природні зони? Назвіть природну зону, у якій ви живете.

Що таке біосфера? Головне, що відрізняє Землю від інших планет Сонячної системи, — це наявність життя. Біосфера (з грецьк. біос — життя, сфера — куля) — це область поширення життя на Землі, яка охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу й верхню частину літосфери.

Категорія: Географія

 


§ 48. Людина та гідросфера

Автор: admin от 22-11-2014, 14:04, переглянуло: 2473

Як людина використовує водні запаси нашої планети? Чому водойми необхідно охороняти?

Значення води для людини. Як стверджують учені, життя на Землі зародилось у воді, а лише потім поширилося на суходіл. Свою залежність від води наземні організми зберегли впродовж багатьох мільйонів років.

Категорія: Географія

 


§ 47. Підземні води

Автор: admin от 22-11-2014, 13:58, переглянуло: 3167

Як вода потрапляє в криницю? Чому в глибокій криниці вода чистіша, ніжу річці?

Як утворюються підземні води? Підземними називаються води, що знаходяться у верхній частині земної кори в порах, тріщинах і порожнинах. Для давньої людини поява води в колодязі залишалася загадкою.

Категорія: Географія

 

Назад Вперед