НАРОДНА ОСВІТА§ 32. Вода в атмосфері

Автор: admin от 16-11-2014, 14:01, переглянуло: 3173

Як називається вода в газоподібному стані? Уміст яких газів не є постійним в атмосферному повітрі? Коли повітря більш вологе — до чи відразу після дощу?

Водяна пара та вологість повітря. Випаровування — процес переходу речовини з рідкого або твердого стану в газоподібний. Унаслідок цього утворюється водяна пара. Кількість водяної пари в повітрі називають вологістю повітря.

Категорія: Географія

 


§ 31. Рух повітря

Автор: admin от 16-11-2014, 13:58, переглянуло: 3898

Що таке вітер? За допомогою чого визначають напрям вітру? Що нагрівається швидше — суходіл чи вода?

Чому і як рухається повітря? Атмосферне повітря — це суміш невидимих людині газів. Однак кожний із вас відчуває повітря під час подиху чи у вітряну погоду.

Категорія: Географія

 


§ 30. Атмосферний тиск

Автор: admin от 16-11-2014, 13:47, переглянуло: 3411

У якому шарі атмосфери зосереджено 99,5 % атмосферного повітря? Як змінюється густина атмосферного повітря з висотою? Яким повітрям треба надути кулю, щоб вона піднялася вгору?

Що таке атмосферний тиск?

Категорія: Географія

 


§ 29. Як нагрівається атмосферне повітря

Автор: admin от 16-11-2014, 13:45, переглянуло: 4430

Пригадайте, яким приладом визначають температуру повітря. Як змінюється температура повітря впродовж доби?

Сонячні промені в атмосфері. Ви знаєте, що джерелами енергії всіх процесів, які відбуваються на поверхні Землі, є Сонце та надра нашої планети. Сонце — головне джерело.

Категорія: Географія

 


§ 28. Атмосфера. Її склад і будова

Автор: admin от 16-11-2014, 13:40, переглянуло: 3948

Що вам відомо про повітряну оболонку Землі? Які властивості повітря ви знаєте?

Атмосфера Землі. З перших хвилин життя нас оточує повітря. Повітряна оболонка Землі називається атмосферою (з грецьк. atmos — пара та sphaira — куля, оболонка).

Категорія: Географія

 


§ 27. Рельєф дна Світового океану

Автор: admin от 16-11-2014, 13:39, переглянуло: 2185

Пригадайте, чому для зображення океанів на карті півкуль використовують кілька відтінків синього кольору.

Нерівності океанічного дна почали формуватися ще до того, як поверхню нашої планети заповнили води первинного океану. За мільярди років рельєф значно змінився, проте основні елементи залишилися тими самими.

Категорія: Географія

 


§ 26. Основні форми рельєфу суходолу. Рівнини

Автор: admin от 16-11-2014, 13:36, переглянуло: 4036

Розкажіть про рівнини, які вам доводилося бачити в природі, на картинах, у кіно.

Рівнини. Рівнини — це великі, відносно рівні ділянки земної поверхні з невеликими коливаннями висот.

За висотою рівнини поділяються на низовини, височини та плоскогір’я.

Категорія: Географія

 


§ 25. Основні форми рельєфу Землі. Гори

Автор: admin от 16-11-2014, 13:33, переглянуло: 2513

Як на картах зображено гори?

Гори. Гори — це високо підняті над рівнинами, дуже розчленовані ділянки земної поверхні. Відрізняються за походженням, висотою, віком, складом гірських порід. Гори мають складчастий, складчасто-бриловий і вулканічний характер утворення. Вони утворюють окремі вершини, гірські хребти, гірські долини — зниження між хребтами.

Категорія: Географія

 


§ 24. Зображення рельєфу на планах, топографічних і дрібномасштабних картах

Автор: admin от 16-11-2014, 13:32, переглянуло: 2798

Пригадайте, що таке топографічні й дрібномасштабні карти.

Спосіб горизонталей. Для зображення рельєфу на плані чи карті (на площині) потрібно було створити особливі способи. План і карта мають дати тривимірне уявлення про місцевість.

Категорія: Географія

 


§ 23. Абсолютна та відносна висота місцевості

Автор: admin от 16-11-2014, 13:30, переглянуло: 3519

Які форми рельєфу поширені у вашій місцевості?

Вимірювання глибини й висоти окремих ділянок земної поверхні. Відносна й абсолютна висота точок місцевості. Сукупність нерівностей земної поверхні, різних за висотою, обрисами, будовою, походженням і віком, називається рельєфом.

Категорія: Географія