Народна Освіта » Географія » § 23. Абсолютна та відносна висота місцевості

НАРОДНА ОСВІТА

§ 23. Абсолютна та відносна висота місцевості

Які форми рельєфу поширені у вашій місцевості?

Вимірювання глибини й висоти окремих ділянок земної поверхні. Відносна й абсолютна висота точок місцевості. Сукупність нерівностей земної поверхні, різних за висотою, обрисами, будовою, походженням і віком, називається рельєфом. Серед складових частин місцевості (річок, озер, боліт, лісів, полів, населених пунктів та ін.) рельєфу належить одне з основних місць.

З давніх часів людям доводилося визначати висоту однієї ділянки місцевості відносно іншої. Відомо, що в Стародавньому Єгипті для створення зрошувальної системи в нижній течії Нілу виконувалися такі роботи.

Особливості рельєфу враховують під час проектування й будівництва каналів, заводів і фабрик, газопроводів, аеродромів, використання сільськогосподарських угідь.

Визначення висоти точок на місцевості визначають від рівня Балтійського моря, який прийнято за 0 метрів.

Щоб порівняти положення будь-якої точки місцевості з рівнем Балтійського моря, топографи проводять нівелювання, тобто визначають перевищення однієї точки місцевості над іншою.

Найпростішою й найдоступнішою для дослідження формою рельєфу є горб. На його прикладі ми спробуємо дослідити один із способів вимірювання висоти рельєфу. Як же виміряти висоту горба?

Розглянемо мал. 64. Спочатку виникає бажання виміряти рулеткою чи метром довжину схилу від підошви горба до його вершини (від точки А до точки Б) і вважати це висотою горба. Але на малюнку добре видно, що справжня висота горба — це прямовисна, опущена з вершини горба до підошви (БВ). Тепер зрозуміло, що ця уявна лінія (відрізок) — усередині горба й прикласти до неї рулетку чи виміряти її метром не вдасться. Щоб виміряти висоту горба, потрібні спеціальні прилади. Найпростішим таким приладом є шкільний нівелір. Ви вже ознайомилися з його будовою на уроках природознавства.

Які дії треба виконати, щоб визначити висоту об’єкта? На малюнку видно, що нівелір заввишки 1 м по черзі переставляли від підошви похилого схилу горба до його вершини 3 рази. Оскільки кожне наступне встановлення нівеліра здійснювалось у точку, що відрізнялася за висотою від попередньої на 1 м, то неважко підрахувати відстань по вертикалі від підошви до вершини горба (від точки В до точки Б). Отже, відносно до підошви висота горба становить 3 м.

Перевищення однієї точки земної поверхні над іншою називається відносною висотою.

Ми визначили висоту горба відносно до підошви його похилого схилу. Якщо ж здійснювати вимірювання від підошви крутого схилу, то висота виявиться іншою.

• Визначте цю висоту, користуючись малюнком 64.

Аналогічно можна вимірювати глибину западин (знижених форм рельєфу).

Зрозуміло, що відносних висот у кожного об’єкта може бути багато. Тому на топографічних планах і картах позначають не відносну, а абсолютну висоту, відлік якої здійснюють для всіх форм рельєфу від рівня моря чи океану.

Усі моря з’єднані з океанами й тому повинні мати однаковий рівень. Проте насправді це не так. З певних причин рівень водної поверхні в морях різний.

Абсолютна висота — це перевищення точки земної поверхні над рівнем моря. Абсолютну висоту на картах позначають у метрах.

 

Повторимо головне

 

Сукупність усіх нерівностей земної поверхні називається рельєфом. Нівелір — прилад для визначення різниці висот двох точок на земній поверхні.

Нівелювання — це визначення перевищення однієї точки місцевості над іншою.

Відносна висота — перевищення однієї точки земної поверхні над іншою.

Абсолютна висота — перевищення точки земної поверхні над рівнем моря.

 

Запитання та завдання

 

 

Це матеріал з підручника Географія 6 клас Т.Г. Гільберг, Л.Б. Паламарчук

 

Категорія: Географія

Автор: admin от 16-11-2014, 13:30, посмотрело: 3066