Народна Освіта » Хімія » § 65. Назви солей та їхні фізичні властивості

НАРОДНА ОСВІТА

§ 65. Назви солей та їхні фізичні властивості

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• як складають назви середніх, кислих та оснбвних солей;

• які фізичні властивості солей;

• солі яких металічних елементів безбарвні, а яких — забарвлені.

Назви солей. Назви середніх солей утворюють від назви кислотного залишку (див. табл. 18, § 49). Причому спочатку називають металічний елемент у називному відмінку, а потім кислотний залишок, наприклад:

Ba(NO3)2 — барій нітрат, Na2CO3 — натрій карбонат.

Якщо металічний елемент виявляє змінне значення валентності, то її значення вказують римською цифрою в круглих дужках, наприклад:

FeSO1 — ферум(ІІ) сульфат, Fe2(SO1)3 — ферум(ІІІ) сульфат.

Назви солей безоксигенових кислот завжди мають суфікс -ид або -ід, а оксигеновмісних--ит або -am, наприклад:

Назви кислих солей утворюють так само, як і середніх, тільки при цьому до назви кислотного залишку додають префікс гідроген-, який вказує на наявність у молекулі солі незаміще-них атомів Гідрогену:

Na2CO3 — натрій карбонат, NaHCO3 — натрій гідрогенкарбоиат. Якщо в молекулі кислої солі з одним кислотним залишком сполучені два атоми Гідрогену, то додають ще і числовий префікс ди-: KH9PO1 — калій дигідрогенортофосфат, Ca(H9PO1)2 — кальцій дигідрогенортофосфат, NaHS — натрій гідрогенсульфід, MgHPO1 — магній гідрогенортофосфат.

Назви основних солей утворюють таким чином: до назви кислотного залишку додають префікс гідроксо-, який вказує на наявність у молекулі солі незаміщених груп ОН. Якщо в молекулі основної солі з одним атомом металічного елемента зв’язано дві групи ОН, то додають ще і числовий префікс ди-:

FeOHSO1 — ферум(ІІІ) гідроксосульфат, Al(OH)2Cl — алюміній дигідроксохлорид.

Фізичні властивості. За звичайних умов солі — тверді речовини. їхня розчинність у воді залежить як від природи самої солі (тобто яким металічним елементом та яким кислотним залишком її утворено), так і від температури її розчинення.

Солі дуже активних металічних елементів Натрію, Калію, Літію, Кальцію, Барію безбарвні, а солі, утворені такими металічними елементами, як Ферум(ІІІ), Кобальт(ІІ), Нікель(ІІ), Купрум(ІІ),— забарвлені (рис. 70). Солі ж, утворені такими металічними елементами, як Аргентум і Меркурій, бувають і забарвленими (Ag2S, AgI, HgS, HgI2), і безбарвними (AgCl, HgCl2).

° 1. Як утворюють назви середніх солей оксигеповміс-иих і безоксигенових кислот? Наведіть приклади.

0 2. Який префікс додають до назв середніх солей для утворення назв кислих солей? Наведіть приклади.

0 3. У якому агрегатному стані перебувають солі за звичайних умов: а) тільки у твердому; б) тільки в рідкому; в) тільки у газуватому?

4. Розставте індекси і дайте назви сполукам: Zn..Cl.., Mg..NO3, Ca..PO1, Al..S.., Na..SiO3, Na..NO3.

5. Випишіть формули солей зі спільним кислотним залишком: Na3PO1, Cu(NO3)2, AlCl3, MgSO1, CaCl2, K2SO1, Ca(NO3)2, Li2SO1, K3PO1, ZnCl2, Ca3(PO1)2, Ba(NO3)2. З якими кислотами мають спільний кислотний залишок ці солі? Напишіть формули цих кислот. Дайте назви солям і кислотам.

 

7. До яких класів неорганічних сполук належать речовини, формули яких наведено нижче:

9. Від чого головним чином залежить колір солі/

а) Від забарвлення катіона;

б) від забарвлення аніона;

в) як від забарвлення аніона, так і забарвлення катіона.

10. Запишіть хімічні формули таких солей: магній гідроксо-иітрат, барій гідрогенкарбоиат, ферум(ІІІ) сульфід, натрій гідрогенортофосфат, кальцій гідроксохлорид, хром(ІП) гідроксосульфат.

11. Які назви мають солі, склад яких наведено нижче?

 


12. Наведені нижче формули напишіть в один із стовпців таблиці, дайте назви речовинам:

13. Чи можуть існувати солі натрій гідрогепнітрат, калій гід-рогеихлорид, літій гідроксокарбонат? Відповідь обґрунтуйте.

14. Обчисліть, у яких мольних відношеннях мають прореагувати магній гідроксид і сульфатна кислота, щоб утворилася сіль: а) середня; б) кисла; в) основна — по 24 г кожної.

* 15. У яких масових співвідношеннях повинні прореагувати кальцій гідроксид і карбон(ІУ) оксид, щоб утворилася сіль: а) середня; б) кисла; в) основна — кількістю речовини по 0,25 моль коленої.

16. За допомогою яких рівнянь реакцій можна здійснити такі перетворення?

 

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Бутенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-10-2016, 20:51, Переглядів: 3068