Народна Освіта » Хімія » § 64. Солі: їхній склад і класифікація

НАРОДНА ОСВІТА

§ 64. Солі: їхній склад і класифікація

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• про склад солей;

• за якими ознаками класифікують солі.

Склад солей. У процесі вивчення властивостей оксидів, кислот та основ ви постійно мали справу з рівняннями реакцій, у результаті перебігу яких утворюються солі.

Солі — це складні речовини, що містять атоми металічного елемента й кислотного залишку.

Кожну сіль можна розглядати як продукт заміщення атомів Гідрогену в кислоті на атоми металічного елемента Me, тому склад солей можна подати загальною формулою

 

де х — число атомів металічного елемента, що дорівнює валентності кислотного залишку, у — число кислотних залишків, яке дорівнює валентності металічного елемента.

Якщо числа атомів і кислотних залишків парні, то їх ділять на найменше. Наприклад, у формулі Ba1(SiO1)2 індекси ділять на 2, бо це число в даному разі найменше, тому пишуть: Ba2SiO1.

Класифікація солей. Солі бувають середні, кислі, основні (схема 14).

Схема 14

 

 

Середні солі — продукти повного заміщення атомів Гідрогену кислоти на атоми металічного елемента або повного обміну гідроксильних груп основи на кислотні залишки, наприклад, FeSO1, MgCl2:

Кислі солі — продукти неповного заміщення атомів Гідрогену багатоосновних кислот на атоми металічного елемента або неповного обміну атомів Гідрогену багатооснбвної кислоти на гідроксильні групи основи, наприклад, Mg(HSO1)2, KH2PO1, Na2HPO1:

 

Основні солі — продукти неповного обміну гідроксильних груп багатокислотної основи на кислотні залишки, наприклад, Fe(OH)2NO3, FeOHCl2, (CaOH)2SO1:

Ca(OH)2 + HNO3 = CaOHNO3 + H2O Утворення середніх, кислих і основних солей можна подати схемою 15.

І Запитання та завдання

° 1. Які неорганічні сполуки називають солями?

0 2. Якою загальною формулою можна передати склад середніх солей?

3. Як за складом класифікують солі? Наведіть приклади середніх, кислих і основних солей.

4. З наведеного переліку формул речовин: HCl, KHCO3, Ag2O, Cr(OH)2Cl, Cr2(SO1)3, Mg(HSO1)2, P2O5, HPO3, Na2O, CO2, Ca(OH)2, Mg3(PO1)2, (BaOH)3PO1 випишіть формули солей:

а) середніх; б) кислих; в) основних.

5. Напишіть хімічні формули солей таких кислот: сульфатної (середні та кислі), хлоридної (середні), нітратної (середні), карбонатної (середні та кислі), ортофосфатиої (середні та кислі).

* 6. Унаслідок взаємодії магній гідроксиду із хлоридиою

кислотою утворилася основна сіль складу MgOHCl. Обчисліть масу хлоридиої кислоти, яка вступила в реакцію з 0,2 моль магній гідроксиду.

* 7. Унаслідок взаємодії калій гідроксиду із сульфатною кис

лотою утворилася кисла сіль складу KHSO1. Обчисліть масу калій гідроксиду, яка вступила в реакцію з 9,03 • IO22 молекулами сульфатної кислоти.

8. Обчисліть масові частки (%) металічного (а) та кислотоут-ворюючих (б) елементів у таких солях:

I) Ca(NO3)2; 2) Ba3(PO1)2; 3) Na2CO3; 4) Cr2(SO1)3.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Бутенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-10-2016, 20:50, Переглядів: 3689