Народна Освіта » Хімія » § 28. Солі

НАРОДНА ОСВІТА

§ 28. Солі

Опрацювавши параграф, ви дізнаєтеся:

які речовини називають солями; як називають солі; як складають формули солей; про поширеність солей у природі; де використовують солі.

1. Склад і будова солей

Солі — це сполуки, які складаються з катіонів металічного елемента й аніонів кислотного залишку.

Наприклад, сіль натрій хлорид NaCl складається з катіонів Натрію Na' і аніонів кислотних залишків хлоридної кислоти СІ"; сіль алюміній сульфат Al2(SO4)3 складається із катіонів Алюмінію Al3+ і аніонів кислотних залишків сульфатної кислоти SO"" (значення заряду кислотного залишку збігається з числовим значенням його валентності зі знаком мінус).

Солі — йонні сполуки, катіони металічних елементів та аніони кислотних залишків з’єднані йонним зв’язком.

2.    Назви солей

Назви солей складаються з назви металічного елемента і назви кислотного залишку відповідної кислоти, наприклад:

Na2SO1 — натрій сульфат;

Ca(NO3)2 — кальцій нітрат.

Як називають солі карбонатної, силікатної та ортофосфатної кислот? Якщо металічний елемент має змінну валентність, то у назві солі зазначають його валентність, наприклад:

CuCl — купрум(І) хлорид, CuCl2 — купрум(ІІ) хлорид.

Деякі солі мають тривіальні назви:

NaCl — кухонна сіль;

Na2CO3 — кальцинована сода;

K2CO3 — поташ;

KNO3 — калійна селітра;

Na2SOi — глауберова сіль;

KClO3 — бертолетова сіль.

Назвіть солі за їх формулами: MgCO3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3.

3.    Формули солей

Для виведення формули солі потрібно знати заряд катіона металічного елемента і заряд аніона кислотного залишку, а також пам’ятати про те, що будь-яка сполука є електронейтральною.

Наприклад, потрібно скласти формулу кальцій ортофосфату.

Запишемо символ Кальцію і формулу кислотного залишку ортофосфатної кислоти поруч

Ca PO1.

Визначаємо за періодичною системою число зовнішніх електронів: у Кальцію — два електрони. Атом Кальцію під час утворен-

ня хімічного зв’язку віддає свої два зовнішні електрони і перетворюється на йон із зарядом 2+. Кислотний залишок PO1 в молекулі ортофосфатної кислоти сполучений із трьома атомами Гідрогену, тому він тривалентний і заряд його йона 3-. (Заряди йонів можна також з’ясувати, скориставшись таблицею розчинності на форзаці підручника).

2+    3-

Запишемо ці значення у формулу Ca Р0Й.

Знайдемо найменше спільне кратне для них, воно дорівнює 6. Потім визначимо індекси, поділивши найменше спільне кратне на відповідні значення ступенів окиснення: Ca3(PO4)2.

Складіть формули солей за їхніми назвами: натрій силікат, магній сульфат.

4.    Поширеність у природі

Значну частину земної кори складають силікати. У природі зустрічаються поклади натрій хлориду, натрій нітрату, кальцій нітрату, калій хлориду, кальцій карбонату (який є основною складовою крейди, вапняку і мармуру, а також яєчної шкаралупи). Сульфіди Цинку, Купруму, Плюмбуму, Стану му та інші є в рудах. Існують поклади апатитів, складовою частиною яких є кальцій ортофосфат; магнезиту, що складається із магній карбонату; бариту, до складу якого входить барій сульфат (мол. 40).

5.    Використання солей

Натрій хлорид NaCl використовують у харчовій промисловості, у хімічній промисловості — для добування натрій гідроксиду, харчової соди, металічного натрію, хлору, хлоридної кислоти.

Нітрати та ортофосфата застосовують як добрива.

Солі використовують як засоби захисту рослин від хвороб та шкідників, як лікарські речовини.

— ВИСНОВКИ —шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш

   Солі — це йонні сполуки, які складаються з катіонів металічного елемента й аніонів кислотного залишку.

   Назви солей складаються з назви металічного елемента і назви кислотного залишку.

   Формули солей складають, виходячи із принципу електроней-тральності хімічної сполуки із врахуванням зарядів йонів, які утворюють сіль.

   Солі поширені у природі. Солі широко використовують у побуті, техніці і промисловості.

Початковий рівень

1.    Які сполуки називають солями?

2.    Як утворюють назви солей?

3.    Укажіть формулу цинк сульфіду:

A) ZnSO3    Б) ZnSiO3    В) ZnS Г) ZnSO1

4.    Позначте формулу солі хлоридної кислоти:

A) KF    Б) KCl    В) Na2SO1    Г) NaNO3

5.    Користуючись таблицею розчинності, вкажіть розчинні солі:

1)    кальцій карбонат

2)    аргентум(І) хлорид

3)    барій сульфат

4)    аргентум(І) нітрат

5) кальцій хлорид Варіанти відповіді.

А) 1,2    Б) 3,4    В) 2,δ    Г) 4,5

Середній рівень

6.    Дайте назви солям, що мають такі формули: КС1, Al9S3, Na2SO1, BaSO3, Zn(NO3)2, K3PO4.

7.    Напишіть формули натрій ортофосфату, кальцій нітрату, калій сульфату, магній карбонату, літій сульфіду, барій сульфату, ферум(Ш) хлориду, хром(ПІ) нітрату, барій ортофосфат}'.

8.    У якому варіанті відповіді вказано солі безоксигенових кислот?

1)    калій хлорид

2)    калій сульфат

3)    натрій ортофосфат

4)    барій сульфід

5)    барій сульфат Варіанти відповіді.

А) 2,3    Б) 1,4    В) 2,5    Г) 3,4

9.    Укажіть загальну формулу сульфатів металічних елементів із ступенем окиснення +1:

A) MeSO1    В) Me2SO3

Б) Me2SO1    Г) Me2(SO1)3

10.    Укажіть загальну формулу хлоридів металічних елементів із ступенем окиснення +3:

A) MeCl    В) MeCL

»*>

Б) MeCl2    Г) MeCl1

11.    Укажіть загальну формулу, яка описує склад сульфату, утвореного хімічним елементом із протонним числом 12:

A) Me2SO1    В) MeSO1

Б) MeS    Г) MeSO4

12.    Укажіть йони, з яких складається алюміній сульфат:

A) Al24, SO2'    В) Al34, SO2"

Б) Al34, S2-    Г)А13+, SO2i-

13.    Масова частка Оксигену у купрум(ІІ) сульфаті дорівнює

А) 10,0%    Б) 32,0%    В) 16,0% Г) 40,0%

Достатній рівень

14.    При розчиненні 10 г солі у воді масою 90 г утворюється розчин з масовою часткою розчиненої речовини

А) 10%    Б) 11 %    В) 9,9%    Г) 10,1%

15.    Яка загальна кількість йонів міститься у 2 моль алюміній хлориду?

16.    Складіть формули солей, які складаються з таких йопів: Na+, Ca2+, AF+, Cl- NO', SOf , POJ-.

Високий рівень

17.    Якщо упарити 500 г розчину з масовою часткою солі 10%; доти, поки масова частка солі не становитиме 14%, то маса випаруваної при цьому води складатиме

А) 50 г    Б) 143 г    В) 94 г    Г) 70 г

18.    До розчину масою 200 г з масовою часткою калій сульфату 12 % додали воду об’ємом 600 мл. Розрахуйте масову частку солі в отриманому розчині.

19.    Визначте масову частку солі у розчині, якщо у 200 г розчину міститься 0,1 моль натрій сульфату.

20.    У порції калій сульфат}' міститься 2 моль сульфат-іонів. Яка кількість речовини і яка маса йонів Калію у цій порції сполуки?

21.    Установіть формули солей, що мають такий склад:

а)    iv(Na) = 32,39%; iv(S) = 22,54%; iv(O) = 45,07%;

б)    IV(K) =56,52%; iv(C) = 8,70%; w(0) = 34,78%.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Дячук

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-09-2016, 22:16, Переглядів: 1938