НАРОДНА ОСВІТА

Солі

Матеріал параграфа допоможе вам:

• з’ясувати, що таке солі;

• складати формули і хімічні назви солей;

• дізнатися про поширеність солей у природі.

Склад і формули солей. До класу солей належить сполука, яку ми використовуємо щодня. Це — кухонна сіль NaCl. Вам відомо, що вона складається з йонів Na' і Cl . На дошці ви пишете крейдою CaCO3. Її також зараховують до солей. У крейді містяться йони Ca2 і CO3 .

Солі — сполуки, до складу яких входять катіони металічних елементів та аніони кислотних залишків.

Йон кислотного залишку має негативний заряд, значення якого збігається зі значенням валентності залишку:

Солі, як і кислоти, мають дві загальні формули — MmAn і Mnl(EOn)p. Першій формулі відповідають солі, що містять йони кислотних залишків безоксигенових кислот, а другій — солі, аніони яких походять від оксигеновмісних кислот. Приклади формул солей: LiF, CaS,

 

 

NaNO3, AI2(SO1)3-

Для того щоб скласти формулу солі, потрібно знати заряди катіона й аніона, а також зважати на те, що сполука є електронейтральною. Для з’ясування значень зарядів йонів можна застосовувати таблицю розчинності неорганічних сполук (форзац II).

► Складіть формулу солі, яка містить йони Fe3

і NO3-.

Графічні формули для солей, як і для інших йонних сполук, не використовують.

Назви солей. Кожна сіль має хімічну назву, а деякі солі — ще й тривіальні назви (табл. 8).

Хімічна назва солі складається із двох слів. Перше слово є назвою металічного елемента, а друге походить від хімічної назви відповідної кислоти. Якщо металічний елемент утворює катіони з різними зарядами, то значення заряду катіона солі вказують після назви елемента римською цифрою в дужках (табл. 8, мал. 48).

 

Формули та назви солей

Таблиця 8

Формула

Хімічна

назва

кислоти

Назва солі

солі

відповідної

кислоти

хімічна

тривіальна

За відмінками змінюється лише друге слово хімічної назви солі.

► Дайте хімічні назви солям, що мають такі формули: KF, PbCO3, Ba3(PO1)2* CrCl3.

Існують солі, які походять від амонійної основи NH4OH (с. 129). До їх складу входять катіони амонію NH4. Приклади формул і назв таких сполук:

Дві останні сполуки застосовують як азотні добрива.

Поширеність солей у природі. До складу земної кори входить багато солей (мал. 49). Більшість із них — силікати. Серед них є й дорогоцінні камені: блакитний топаз (алюміній силікат), золотистий циркон (цирконій силікат), безбарвний фенакіт (берилій силікат) тощо.

Існує багато покладів натрій хлориду NaCl (кам’яна сіль), калій хлориду KCl, кальцій кар-

 

Мал. 49. Кристали деяких мінералів

 

бонату CaCO3 (крейда, вапняк, мармур). Ця сполука Кальцію становить основу черепашок, коралів, яєчної шкаралупи (мал. 50). Сульфіди ZnS, Cu2S, PbS та інші є рудами; із них добувають метали.

Різні солі містяться в розчиненому стані в гідросфері. У морській воді переважають хлориди Натрію і Магнію, а у прісній — солі Кальцію і Магнію (переважно карбонатної та сульфатної кислот).

 

Сіль — йонна сполука, до складу якої входять катіони металічного елемента й аніони кислотного залишку. Склад солей відповідає загальним формулам MmAn і Mm(EOn)p.

Кожна сить має хімічну назву, а деякі солі — ще й тривіальні назви.

Солі дуже поширені в природі.

196. Які сполуки називають солями? Чим солі схожі за складом з основами і чим відрізняються від них?

197. Складіть формули солей, які складаються з таких йонів: Li*, Mg2*, NOi, СОЇ".

198. Запишіть у відповідні клітинки поданої нижче таблиці формули йонів, які містяться в солях AI(NO3)3, BaBr2, K3PO4, Na2S:

Катіони

-

Аніони

однозарядні

багатозарядні

однозарядні

багатозарядні

       

199. Дайте назви солям, що мають такі формули: NaBr, AI2S3, Li2SO4, CaSO3.

200. Складіть формули цезій йодиду, алюміній фториду, хром(ІІІ) сульфату, літій ортофосфату.

201. Однакова чи різна кількість речовини аніонів міститься в 20 г CaCO3 і в 20 г CaBr2? (Усно.)

202. За допомогою хімічного аналізу встановлено, що в порції натрій сульфату міститься 0,5 моль SO4' йонів. Яка кількість речовини і яка маса йонів Натрію в цій порції сполуки? (Усно.)

203. Де міститься найбільша сумарна кількість йонів: в 1 моль алюміній сульфату, 2 моль ферум(ІІІ) нітрату, 3 моль барій хлориду чи 4 моль літій фториду?

204. Для дослідів узяли однакові маси ферум(ІІІ) ортофосфату, натрій хлориду та кальцій карбонату. Зіставте сумарні кількості йонів у цих порціях солей та виберіть правильну відповідь:

а) найбільше йонів у порції ферум(ІІІ) ортофосфату;

б) найбільше йонів у порції натрій хлориду;

в) найбільше йонів у порції кальцій карбонату;

г) у взятих порціях солей однакова кількість йонів.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Попель

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-09-2016, 01:54, Переглядів: 1642