Народна Освіта » Хімія » Підручник Хімія 8 клас А. М. Бутенко (нова програма 2016) скачати, читати онлайн (повна версія підручника)

НАРОДНА ОСВІТА


Підручник Хімія 8 клас А. М. Бутенко (нова програма 2016) скачати, читати онлайн (повна версія підручника)

Підручник Хімія 8 клас А. М. Бутенко 2016 для класів з поглибленим вивченням хімії  Рік видання: 2016

  Автор: А. М. Бутенко

  Видавництво: "Гімназія"


Скачати Підручник

8_klas_khimija_butenko_2016.pdf [30.32 Mb] (cкачиваний: 11)

 

Читати Онлайн Підручник Хімія 8 клас А. М. Бутенко

 

Зміст

§ 1. Хімія — наука про речовини та їхні перетворення

§ 2. Структурні частинки речовини: молекули, атоми, йони

§ 3. Хімічні елементи, їхні назви та символи

§ 4. Відносна атомна маса

§ 5. Прості і складні речовини

§ 6. Валентність елементів

§ 7. Розрахункові задачі: обчислення відносної молекулярної маси ...

§ 8. Фізичні і хімічні явища

§ 9. Розрахункові задачі: обчислення масової частки елемента в ск ...

§ 10. Закон збереження маси речовини. Хімічні рівняння

§ 11. Поняття про оксиди, кислоти, основи, солі, індикатори

§ 12. Розрахункові задачі: обчислення масової частки й маси розч ...

§ 13. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елемен ...

§ 14. Періодичний закон. Створення періодичної системи хімічних е ...

§ 15. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

§ 16. Будова атома. Сучасне формулювання періодичного закону

§ 17. Склад атомних ядер

§ 18. Ізотопи стабільні і радіоактивні

§ 19. Рух електронів в атомі. Орбіталі

§ 20. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів

§ 21. Енергетичні рівні й підрівні

§ 22. Електронні структури атомів. Довга форма періодичної систем ...

§ 23. Залежність радіусів атомів від періодичної зміни їхніх елек ...

§ 24. Характеристика елемента за місцем у періодичній системі та ...

§ 25. Значення періодичного закону для наукового розуміння природ ...

§ 26. Природа хімічного зв'язку

§ 27. Утворення неполярного ковалентного зв'язку. Електронні та ...

§ 28. Полярний ковалентний зв'язок. Полярність, довжина, напрямл ...

§ 29. Йонний зв'язок

§ 30. Кристалічна будова речовини

§ 31. Поняття про енергію йонізації та спорідненість до електрона

§ 32. Валентність атомів елементів з точки зору електронних струк ...

§ 33. Ступінь окиснення

§ 34. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини

§ 35. Молярна маса речовини

§ 36. Розрахункові задачі: обчислення числа атомів (молекул) у пе ...

§ 37. Розрахункові задачі: обчислення за хімічною формулою молярн ...

§ 38. Молярний об'єм газів. Закон Авогадро

§ 39. Відносна густина газів

§ 40. Розрахункові задачі: виведення найпростіших формул речовин ...

§ 41. Склад і назви оксидів

§ 42. Фізичні властивості оксидів

§ 43. Особливості взаємодії оксидів з водою та їхня класифікація

§ 44. Хімічні властивості оксидів: взаємодія кислотних оксидів з ...

§ 45. Взаємодія основних оксидів з кислотними оксидами. Поширеніс ...

§ 46. Загальні способи добування оксидів

§ 47. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості ...

§ 48. Склад кислот

§ 49. Назви кислот

§ 50. Класифікація кислот і їхні фізичні властивості

§ 51. Хімічні властивості кислот: взаємодія з основними оксидами ...

§ 52. Хімічні властивості кислот: взаємодія із солями

§ 53. Взаємодія кислот з металами

§ 54. Витискувальний ряд металів. Заходи безпеки під час роботи з ...

§ 55. Загальні способи добування кислот. Використання кислот

§ 56. Основи: їхній склад, номенклатура, класифікація

§ 57. Фізичні властивості основ та заходи безпеки під час роботи ...

§ 58. Хімічні властивості основ: взаємодія з кислотними оксидами

§ 59. Хімічні властивості основ: взаємодія з кислотами

§ 60. Хімічні властивості основ: взаємодія із солями та розкладан ...

§ 61. Загальні способи добування основ. Використання основ

§ 62. Поняття про амфотерні оксиди та гідроксиди

§ 63. Зміна характеру оксидів та гідратів оксидів елементів у дру ...

§ 64. Солі: їхній склад і класифікація

§ 65. Назви солей та їхні фізичні властивості

§ 66. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення

§ 67. Хімічні властивості середніх солей

§ 68. Хімічні властивості солей: взаємодія з кислотами та між соб ...

§ 69. Способи одержання солей

§ 70. Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук

§ 71. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості ...

Словничок хімічних термінів за 8 клас

Відповіді до підручника Хімія 8 клас Бутенко


Любі восьмикласники!

У 7 класі ви ознайомилися з новою навчальною дисципліною хімією. Вона, як і всі інші науки, достатньо складна, але водночас цікава й захоплива. У цьому ви могли переконатися під час демонстрації дослідів, спостерігаючи появу диму без вогню, зміну забарвлення розчинів різних речовин, а також металів на повітрі. Після закінчення 7 класу ви зрозуміли, чим відрізняються чисті речовини від їхніх сумішей, атоми — від молекул; з’ясували, що таке атом, молекула, хімічний елемент. Ви дізналися, які назви мають хімічні елементи та якими символами їх позначають, яку властивість вони виявляють під час утворення бінарних сполук і як складати формули цих сполук. Усе це дало вам можливість зрозуміти, що хімія — це дуже важлива галузь знань, без яких неможливо обійтися ні лікарю, ні інженеру, ні агроному, ні будівельнику.

Спостереження за перебігом деяких хімічних реакцій і фізичними явищами, що їх супроводжують, неодмінно наштовхувало вас на думку, що вивчення їхніх таємниць допоможе краще розуміти навколишній світ, відрізняти шкідливі процеси від корисних, уникати небезпеки, свідомо користуватися тим, що дає сприятливий результат.

У 8 класі ви засвоїте такі поняття, як «кількість речовини*», «молярна маса», «молярний об’єм газів», ознайомитеся з основними класами неорганічних сполук, періодичним законом і періодичною системою хімічних елементів Д. І. Менделєєва, будовою атомів та типами хімічного зв’язку між ними, що реалізуються під час утворення молекул, кристалів тощо.

Як бачите, цього року навчальний матеріал із хімії дещо складніший. Щоб ним успішно оволодіти, необхідно пам’ятати:

• засвоєння знань відбувається тільки в процесі власної діяльності: чим більше ви виявите самостійності, тим краще опануєте необхідний матеріал;

• на уроках хімії, так само як і на уроках з інших шкільних дисциплін, необхідно виявляти самостійність, брати активну участь в обговоренні нового матеріалу, пов’язаного із закономірностями перебігу хімічних процесів;

• ще більше самостійності потрібно виявляти, виконуючи домашні завдання. Намагайтеся розібратися в логіці викладення навчального матеріалу, зрозуміти її, пояснити суть хімічних явищ;

• самостійне виконання домашнього завдання сприяє швидкому розвитку інтелекту. Це — запорука вашого майбутнього успіху не лише в хімії, але й загалом у житті.

Нагадаємо, як правильно користуватися підручником.

Викладення матеріалу в підручнику послідовне: не вивчивши матеріал попереднього параграфа, вам буде надто важко опанувати наступний.

Після вивчення параграфа потрібно виконати запропоновані до нього завдання й відповісти на запитання. Спочатку проаналізуйте алгоритм розв’язування задач даного типу. Номери найскладніших завдань позначено зірочкою. У разі труднощів прочитайте параграф ще раз. Обов’язково виконуйте завдання: тільки так ви зможете краще вивчити та зрозуміти хімічні процеси, а також розвинути свої навички та вміння.

Якщо ви зумієте відповісти на всі запитання, виконати завдання та розв’язати всі задачі, наведені в підручнику, то хімія стане для вас не тільки зрозумілою, але й найулюбленішою навчальною дисципліною.

Бажаю вам успіхів у навчанні, і в хімії зокрема!

Автор

Автор: admin от 19-10-2016, 23:26, Переглядів: 5464