Народна Освіта » Материалы за 03.04.2012

НАРОДНА ОСВІТАОсновні етапи розвитку соціологічної думки в україні

Автор: admin от 3-04-2012, 23:42, переглянуло: 3687

 

ТЕМА 4. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

План викладу

1.  Становлення і розвиток, соціологічної думки в Україні в кінці XIX — на початку XX ст.

2.  Розвиток теоретичної та емпіричної соціології в Україні: проблеми і перспективи.

...І чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь. Т. Г. Шевченко

 

Категорія: Правознавство

 


Індуктивні соціологічні парадигми - інтеракціонізм, феноменологія, етнометодологія

Автор: admin от 3-04-2012, 23:39, переглянуло: 2677

Це теорія мікрорівня, яка, вивчає головним чином взаємодію людей. Інтеракцюнізм за­родився в рамках чиказької школи, першим його представником був Джордж Герберт Мід. Проте поняття «інтеракціонізм» увів в 50-х роках XX ст. Г. Блумер. Блумер ві­докремив цей напрям від інших, в яких поведінка людини — це реакція на якийсь стимул. Інтеракціоністи вважають, що між стимулом і реакцією є важливий компонент — інтерпретація, тобто взаємодія із собою.

Категорія: Правознавство

 


Дедуктивні соціологічні парадигми - функціоналізм, теорія конфлікту, теорія раціонального вибору

Автор: admin от 3-04-2012, 23:38, переглянуло: 3330

У функціоналізмі суспільство розглядається як система взаємозалежних частин, у якій жодна частина не може бути зрозуміла у відриві від цілого. Зміни в одній частині систе­ми розглядаються як такі, що ведуть до певної незбалансованості, що, у свою чергу, приводить до змін в інших частинах. Врешті-решт система як ціле переорганізовується. За основу у функціоналізмі взято модель органічної системи, яка вико­ристовується в біології (насамперед людського організму). Це макроструктурний підхід до загальних характеристик суспіль­ства і його складових.

Категорія: Правознавство

 


Класифікація сучасних соціологічних теорій

Автор: admin от 3-04-2012, 23:36, переглянуло: 4263

У сучасній соціології поряд із терміном «теорія» часто вико­ристовують і такі поняття як «концепція», «парадигма». Кон­цепція(від латин, сопсерсіо — «розуміння», «сприйняття») система взаємопов'язаних поглядів на певні явища і процеси, спосіб їх розуміння і трактування; головна ідея певної теорії.

Категорія: Правознавство

 


Сучасні соціологічні теорії

Автор: admin от 3-04-2012, 23:34, переглянуло: 2576

Соціологія — за умови, що нею займаються належним станом, — приречена у деякому відношенні завжди залишатися наукою, яка вносить сум'яття у розуми.

 

Категорія: Правознавство

 


Політична соціологія

Автор: admin от 3-04-2012, 23:32, переглянуло: 1965


Вчених, які за своїми поглядами належать до політико-соціологічної школи — В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельса, — поєд­нує більш-менш однакове бачення соціальної проблеми — все суспільство ділиться на правлячу меншість (основною ознакою якої виступає наявність влади) і більшість, що підкоряється.

Категорія: Правознавство

 


Німецька класична соціологія

Автор: admin от 3-04-2012, 23:30, переглянуло: 7468

Теоретичні джерела мислителів німецької класичної соціо­логії беруть початок з марксизму. Основними проблемами, розглянутими представниками цієї школи, є:  еволюція капі­талізму і розвиток індустріального суспільства, а також со­ціальні інститути та спільноти, мотивація економічної поведін­ки. Основні представники цієї школи — видатні німецькі вчені Георг Зіммель, Фердинанд  Тьонніс і Макс Вебер.

Категорія: Правознавство

 


Соціологічна концепція Е. Дюркгейма

Автор: admin от 3-04-2012, 23:28, переглянуло: 18503

Еміль Дюркгейм соціолог, який обґрунтував теоретичні, методичні й методологічні при­нципи структурно-функціоналістської теорії, вніс особливий вклад в інституалізацію со­ціології як науки, її перетворення у навчаль­ну дисципліну.

Категорія: Правознавство

 


Психологічний напрям у соціології

Автор: admin от 3-04-2012, 23:26, переглянуло: 12046

До кінця XIX ст. паралельно з натуралістичним напрямком у соціології складається й починає домінувати психологічна тенденція в розумінні соціально-історичних процесів і зако­номірностей суспільного розвитку.

Категорія: Правознавство

 


Географічний напрямок у соціології

Автор: admin от 3-04-2012, 23:24, переглянуло: 5486

Базується на ідеї залежності соціального розвитку від географічного середовища та просторового розміщення людей. Явища, що відбуваються в суспільстві, пояснюються особливостями клімату, ландшафту, флори, фауни, розмірами країни тощо. Типовими представниками цього напрямку були Генрі Томас Бокль, Лев Мечников і Жан Жак Елізе Реклю.

Категорія: Правознавство

 

Назад Вперед