НАРОДНА ОСВІТАГДЗ (відповіді) до підручника Українська мова 5 клас Заболотний читати онлайн / Решебник (ответы) к учебнику Украинский язык 5 класс Заболотный читать онлайн

Автор: admin от 10-12-2014, 19:15, переглянуло: 14070

гдз відповіді укр мова 5 клас Заболотний

Рік видання: 2013

Автори: О.В. Заболотний, В.В. Ззаболотний

Видавництво: Київ "Генеза"


Читати онлайн готові домашні завдання (відповіді) до підручника Українська мова 5 клас Заболотний

 

Категорія: Українська мова, Готові домашні завдання (ГДЗ), ГДЗ 5 клас

 


Українська мова та література: навчально-практичний довідник В.М. Терещенко читати онлайн

Автор: admin от 23-08-2014, 12:47, переглянуло: 145641

посібник для підготовки до ЗНО з української мови та літератури

Рік видання: 2012

Автор: В.М. Терещенко

Технічна інформація:

Т35 Українська мова та література. Навчально-практичний довідник / В. М. Терещенко.— X. : Торсінг плюс, 2012.— 384 с. : іл. ISBN 978-617-030-468-1.


Один з кращих довідників для підготовки до ЗНО з української мови та літератури

Категорія: Українська мова, Українська література, Підготовка до ЗНО, ЗНО - українська мова, Підручники, книги

 


10. Стилістика

Автор: admin от 6-08-2014, 12:54, переглянуло: 2501

Стилістика (від лат. stilus — паличка для письма) — розділ мово-знавства, що вивчає мову з погляду її функціонування в текстах різних сфер суспільного й приватного життя крізь призму стилів і притаманних їм мовних засобів.

Слово «стиль» має багато значень, наприклад, прийнято говорити про стилі в мистецтві, культурі, про стиль оформлення інтер’єру, про стиль одягання людини...

Категорія: Українська мова

 


9. Лінгвістика тексту

Автор: admin от 6-08-2014, 11:19, переглянуло: 3171

Лінгвістика тексту — розділ мовознавства, що вивчає правила побудови зв'язного мовлення, типи мовлення, різновиди мовленнєвих творів, структурні компоненти тексту (речення, абзаци та ін.) та засоби зв'язку між ними, мовні норми текстів у різних функціональних стилях тощо.

Категорія: Українська мова

 


8.5. Пунктуаційні знаки

Автор: admin от 6-08-2014, 11:15, переглянуло: 2780

Пунктуація — це система розділових знаків, що використовуються в писемній мові, а також система правил, які регламентують уживання розділових знаків (розставляння їх у реченні, тексті). За допомогою пунктуації здійснюється структурне й смислове членування написаного на значущі частини, що дозволяє сприйняти зміст відповідно до задуму автора.

Категорія: Українська мова

 


8.4 Способи передачі на письмі чужого мовлення (пряма та непряма мова)

Автор: admin от 6-08-2014, 11:05, переглянуло: 6322

Пряма мова — це дослівно відтворене чуже висловлювання, яке зазвичай супроводжується словами автора, де зазначається, ким, коли та за яких умов її вимовлено.

Категорія: Українська мова

 


8.3. Складне синтаксичне ціле й абзац

Автор: admin от 6-08-2014, 10:43, переглянуло: 2273

Складне синтаксичне ціле (ССЦ), надфразова єдність (Н£) — кілька речень, об'єднаних за змістом і граматично (міжфразовими зв'язками й засобами), що становлять невелике закінчене повідомлення.

Категорія: Українська мова

 


8.1 Синтаксис, пунктуація: словосполучення й речення

Автор: admin от 4-08-2014, 00:08, переглянуло: 17174

Синтаксис — розділ граматики, що вивчає словосполучення та речення, їх будову, типи й об'єднання в надфразні одиниці, роль і значення частин мови та граматичних форм у реченні; сукупність правил творення словосполучень, речень і тексту. Основне завдання синтаксису — вивчення синтаксичних зв'язків (сурядного й підрядного) й утворюваних на їх основі одиниць — словосполучень і речень.

Категорія: Українська мова

 


7.4. Службові частини мови

Автор: admin от 3-08-2014, 23:51, переглянуло: 10199

Сполучник — це службова частина мови, призначена для зв'язку однорідних членів речення та частин складного речення. Сполучники не змінюються, не мають лексичного значення, не є членами речень, не відповідають на питання. За будовою сполучники поділяються на: прості (і, й, та, а, але, чи, бо, як, копи, хоч), складні (якби, щоб, зате, немов, нібито), складені (тому що, для того щоб, дарма що).

Категорія: Українська мова

 


7.3. Вигук як особлива частина мови

Автор: admin от 3-08-2014, 23:44, переглянуло: 2889

Вигук — це особлива незмінна частинами мови, яка не називаючи нічого, служить для вираження почуттів, емоцій, волевиявлення.

Категорія: Українська мова