НАРОДНА ОСВІТА7.4. Службові частини мови

Автор: admin от 3-08-2014, 23:51, переглянуло: 9172

Сполучник — це службова частина мови, призначена для зв'язку однорідних членів речення та частин складного речення. Сполучники не змінюються, не мають лексичного значення, не є членами речень, не відповідають на питання. За будовою сполучники поділяються на: прості (і, й, та, а, але, чи, бо, як, копи, хоч), складні (якби, щоб, зате, немов, нібито), складені (тому що, для того щоб, дарма що).

Категорія: Українська мова

 


7.3. Вигук як особлива частина мови

Автор: admin от 3-08-2014, 23:44, переглянуло: 2219

Вигук — це особлива незмінна частинами мови, яка не називаючи нічого, служить для вираження почуттів, емоцій, волевиявлення.

Категорія: Українська мова

 


7.2.6. Прислівник

Автор: admin от 3-08-2014, 23:39, переглянуло: 2779

Прислівник — це повнозначна частина мови, що відповідає на питання як? де? куди? навіщо? чому? з якою метою? та ін. і називає статичну ознаку (дії (йти швидко), ознаку іншої ознаки (надзвичайно легко, зовсім легкий), ознаку предмета (прогулянка пішки)), виражаючи її незмінюваними формами.

Категорія: Українська мова

 


7.2.5 Дієслово

Автор: admin от 2-08-2014, 17:02, переглянуло: 4669

Дієслово — це самостійна частина мови, яка відповідає на питання що робити? що зробити? й називає дію чи стан, виражає це значення в категоріях виду, способу, часу, особи, стану (у минулому часі й умовному способі ще й категорією роду).

Категорія: Українська мова

 


7.2.4 Займенник

Автор: admin от 2-08-2014, 16:38, переглянуло: 1985

Займенник — це самостійна частина мови, яка узагальнено вказує на предмет (хто? що?), ознаку (який? чий?), кількість (скільки?), не називаючи їх. Така особливість цих слів відбилася в їх назві — «займенник», тобто замість імен, ознак, кількостей предметів.

Категорія: Українська мова

 


7.2.3 Числівник

Автор: admin от 31-07-2014, 14:08, переглянуло: 5174

Числівник — це повнозначна частина мови, яка відповідає на питання скільки? котрий? і позначає точну (визначену) або приблизну (неозначену) кількість предметів, дій і порядок предметів або дій при лічбі, виражаючи це значення в словозмінних категоріях відмінка й частково роду та числа.

Категорія: Українська мова

 


7.2.2 Прикметник

Автор: admin от 31-07-2014, 13:38, переглянуло: 4448

Прикметник — це повнозначна самостійна частина мови, яка відповідає на питання який? чий? котрий? і позначає статичну ознаку предмета безпосередньо (білий) або через його відношення до інших предметів (міський — стосується міста, батьків — належить батькові), виражаючи її в словозмінних категоріях роду, числа й відмінка, залежних від іменника.

Категорія: Українська мова

 


7.2.1. Іменник

Автор: admin от 23-07-2014, 17:16, переглянуло: 9851

Іменник — повнозначна самостійна частина мови, яка відповідає на питання хто? що? й має граматичне значення предметності, виражаючи його в незалежних граматичних категоріях роду, числа й відмінка.

Граматичні значення іменників Іменники мають граматичні значення роду, числа, відмінка.

Категорія: Українська мова

 


7.1 Морфологія. Загальні підстави виділення частин мови

Автор: admin от 23-07-2014, 15:50, переглянуло: 4814

Морфологія (від гр. morphe — форма, частина, logos — слово, учення) — це: 1) розділ мовознавства, що вивчає форми слова (словозміну й формотворення); 2) будова мови відповідно до розподілу слів за частинами мови. Усі слова з морфологічного погляду на підставі певних ознак відносяться до якоїсь частини мови.

Категорія: Українська мова

 


б.З. Системні відношення у фразеології

Автор: admin от 23-07-2014, 15:41, переглянуло: 4026

Як і лексичні одиниці (слова), ФО утворюють цілісну систему, у якій між окремими ФО виникають певні зв’язки за значенням або за формою.

Категорія: Українська мова